SLITT: Sofiemyr skole er under jevnlig inspeksjon for muggsopp. De nye paviljongene skal etableres ved siden av skolen.
SLITT: Sofiemyr skole er under jevnlig inspeksjon for muggsopp. De nye paviljongene skal etableres ved siden av skolen.

Ny forsinkelse på Sofiemyr

Men kommunen har en gladmelding om utviklingen av muggsopp på barneskolen. Nå gjenåpnes stengte klasserom.

Publisert Sist oppdatert

Engasjerte foreldre og elever kunne juble da politikerne i fjor sommer vedtok bygging av ny modulskole på Sofiemyr. Prosjektet skal etter planen realiseres i etapper, og det ble snakket om at en midlertidig brakkeskole skulle stå klar allerede i høst.

– Umiddelbart etter vedtaket i kommunestyret i juni 2020 om at det skulle settes opp paviljonger på Sofiemyr skole, startet vi arbeidet med prosjektet. Det er behov for fem klasserom og lærerarbeidsplasser, til sammen seks paviljonger, sa virksomhetsleder for byggeprosjekter Aud Val i oktober.

– Vi er noe forsinket

Da var planen at modulene skulle leveres i uke 10 i år, og tas i bruk umiddelbart. Nå ser det ut til at prosjektet får en ytterligere forsinkelse og vil først stå klart etter påske.

– For de midlertidige paviljongene, som etableres for å dekke det akutte kapasitetsbehovet, er det planlagt oppstart byggearbeider i siste halvdel av januar og innflytting i uke 15 (i midten av april).

VIRKSOMHETSLEDER: Aud Val er viksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune.
VIRKSOMHETSLEDER: Aud Val er viksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune.

– Vi er noe forsinket i fremdrift i forhold til planen på grunn av forskjellige avklaringer under anbudskonkurransen som medførte at det ble forlenget leveringsdato for tilbudene, sier Aud Val.

Kommunen jobber nå med en plan for trafikkavviklingen under byggeprosessen.

– Vi er i kontakt med berørte parter for å ivareta sikkerheten for elever og voksne mens byggearbeider foregår, sier Val.

Status for ny skole

Virksomhetslederen opplyser følgende om status for den nye skolen på Sofiemyr:

– Arbeidsgruppen som jobber med konseptvalgutredningen (KVU) til den nye skolen på Sofiemyr skulle ferdigstille følgende aktiviteter innen onsdag denne uken.

• Ferdigstille kostnadskalkyle og Livssykluskostnader

• Bearbeide illustrasjoner

• Utarbeide felles rapport med evaluering av alternativene

– I slutten av januar vil rapporten gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Arbeidet holder planlagt fremdrift, og det planlegges politisk behandling i mars, sier Aud Val.

Gode resultater – med ett unntak

Selv om de midlertidige paviljongene er forsinket, viser de siste rapportene fra den eksisterende skolebygningen en positiv utvikling. Sofiemyr skole er som kjent i dårlig forfatning, og har vært utsatt for muggsopp. I den siste behovsanalysen Kommunen følger opp dette med jevnlige inspeksjoner sammen med inneklima-eksperter i Mycoteam.

Selskapet var på inspeksjon ved skolen 1. desember og 4. januar.

Mycoteam skriver følgende i rapporten:

"Resultatene av prøvetakingen av inneluften i skolens lokaler er gode for alle fem paviljonger med ett unntak: Det ble påvist litt forhøyede verdier av levedyktige muggsoppsporer i luften i gymsalen i underetasjen i paviljong 4. Gymsalen i paviljong 4 er for tiden stengt for bruk, derfor får ikke dette noen konsekvenser for driften eller bruken av bygningen."

Forhøyede verdier i støvet

Hogne Haug er virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo kommune:

– Analyseresultatene viser at det forekommer svært lite muggsoppsporer i inneluften i alle undersøkte rom som er i daglig bruk. Dette betyr at de som oppholder seg i rommene blir eksponert for svært lite muggsoppsporer.

Mycoteam analyserte også muggsopp i støvet på skolen.

VIRKSOMHETSLEDER: Hogne Haug er virksomhetsleder for byggdrift i kommunen.
VIRKSOMHETSLEDER: Hogne Haug er virksomhetsleder for byggdrift i kommunen.

– I klasserom 130, 150 og 190 er det noe forhøyede verdier av muggsopp i støvet. Mycoteam sier det er sannsynlig at muggsoppsporene skyldes tilfeldig spredning fra konstruksjoner eller avfall/gjenstander i rommet til luften. Det er ikke påvist noen forhold i rommene som tyder på at det er pågående fukt- eller muggsoppskader.

Mycoteam skriver i sin konklusjon at de anbefaler å undersøke nærmere hva som kan være årsak til påviste forhøyede verdier av muggsopp i støvet i klasserommene 130 og 150.

– I klasserom 190 anbefaler vi å følge opp det generelle renholdet av rommet, skriver rapportansvarlig Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam.

Gjenåpner klasserom

Hogne Haug opplyser at Mycoteam var tilbake på skolen tirsdag denne uken for en ytterligere utvidet inspeksjon og kontroll av disse rommene.

– I samråd med Mycoteam anbefaler vi at man fortsetter bruken av klasserommene som vanlig, sier Hogne Haug.

I fjor sommer ble klasserommene 146 og 170 stengt på grunn av muggsopp-situasjonen etter den forrige inspeksjonen 29. juni.

– I november/desember ble det foretatt innregulering av ventilasjonen på hele skolen for å skape et overtrykk i klasserommene. Resultatene fra rapporten viser at rom 146 og 170 har hatt en positiv effekt av innreguleringen, og disse nå kan åpnes igjen for bruk, sier Hogne Haug.