Sofiemyr skole

FORNØYDE MED LØSNINGEN: Utvalgleder Camilla Hille (V) og Håkon Heløe (Ap) er fornøyde med løsningen for Sofiemyr skole.
FORNØYDE MED LØSNINGEN: Utvalgleder Camilla Hille (V) og Håkon Heløe (Ap) er fornøyde med løsningen for Sofiemyr skole.

Gir 100 millioner til Sofiemyr skole

Onsdag kommer det endelige vedtaket i saken om Sofiemyr skole, men det er fortsatt usikkert om hele skolen skal erstattes med nye bygg. – Vi får se hvor mye vi får til for 100 millioner kroner før vi vurderer en ny bevilgning sommeren 2021, sier Camilla Hille (V) og Håkon Heløe (Ap) på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo.

Publisert

I morgen skal kommunestyre avgjøre skjebnen til Sofiemyr skole. Den 55 år gamle barneskolen, som i lang tid har vært forsømt, har vært preget av store driftsutfordringer, mange taklekkasjer og muggsopp-problematikken.

Ifølge vedtaket fra 2016 skulle Sofiemyr skole rives og erstattes med en ny skolebygg med plass til 630 barn. Den nye barneskolen skulle bygges på tomten til Fløysbonn skole etter at ungdomsskoleelevene har flyttet til Fram ungdomsskole (skulle stå ferdig i 2021-2022), men nå har politikerne snudd om hele skolesaken og stoppet prosjektet til Fram skole for å kunne prioritere Sofiemyr skole.

– Vi skulle gjerne realisere alt sammen samtidig, men kommunens økonomi tillater ikke dette. Vi kan heller ikke ansvarliggjøres for Høyres politikk.

Den siste behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo viser at av alle skolebyggene i kommunen har barneskolen på Sofiemyr det mest kritiske behovet for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet.

– Situasjonen på Sofiemyr skole er såpass kritisk at vi har vært nødt til å prioritere denne barneskolen fremfor Fram-prosjektet. Hellerasten skole er også satt på vent, men vi skal bruke to millioner kroner per år på å etablere en bedre varme- og ventilasjonsløsning på skolen. Vi skulle gjerne realisere alt sammen samtidig, men kommunens økonomi tillater ikke dette. Vi kan heller ikke ansvarliggjøres for Høyres politikk, sier utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo, Camilla Hille (V).

Les også: Sjekket inneklima på Sofiemyr skole

100 millioner kroner (2020-2021)

Forrige uke vedtok formannskapet i Nordre Follo at Sofiemyr skole skal bygges ut etappevis som en modulskole, og at de nye byggene skal settes opp på den eksisterende skoletomten. Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen i saken onsdag denne uken.

– Det blir ikke en arkitekttegnet skole som på Kolbotn, men en modulskole av høy standard.

Håkon Heløe (Ap), nestleder i  utvalget for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo

– Det er foreløpig satt av 100 millioner kroner for å erstatte den mest kritiske bygningsmassen på denne skolen, hvorav 50 millioner kroner skal brukes frem til slutten av det nåværende året og 50 millioner skal brukes i løpet av 2021. Vi får se hvor mye vi får til for disse pengene før vi vurderer en ny bevilgning sommeren 2021, sier utvalgsleder Camilla Hille (V).

Hun påpeker at 1,5 millioner kroner fra det ovennevnte beløpet skal brukes på oppgradering av skolegården.

Oppegård Avis har skrevet at det nye budsjettet for Kolbotn skole er på 532 millioner kroner. Den siste budsjettoverskridelsen var på 88 millioner kroner.

Les saken her: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

To av fem paviljonger har mest kritisk tilstand

Ifølge den siste behovsanalysen har to av de totalt fem paviljongene på Sofiemyr skole den mest kritiske tilstanden: paviljong én (kontorfløyen til administrasjonen, ligger langs Holbergs vei) og paviljong fire (brukes av førsteklassingene, SFO og har også musikkrommet og kunst- og håndverksrommet).

Paviljongene to, tre og fem, som brukes av elevene på alle trinn med unntakk av 1. trinn, har nest dårligst tilstand, ifølge den siste behovsanalysen. I fjor høst skrev Oppegård Avis om taklekkasje i blant annet paviljong to.

SISTE BEHOVSANALYSE FOR SKOLEBYGG: Ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene fra våren 2020 har Sofiemyr skole mest kritisk tilstand og store kapasitetsutfordringer av alle skolebyggene i kommunen.
SISTE BEHOVSANALYSE FOR SKOLEBYGG: Ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene fra våren 2020 har Sofiemyr skole mest kritisk tilstand og store kapasitetsutfordringer av alle skolebyggene i kommunen.
SISTE BEHOVSANALYSE FOR SKOLEBYGG: Ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene fra våren 2020 har Sofiemyr skole mest kritisk tilstand og store kapasitetsutfordringer av alle skolebyggene i kommunen.
SISTE BEHOVSANALYSE FOR SKOLEBYGG: Ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene fra våren 2020 har Sofiemyr skole mest kritisk tilstand og store kapasitetsutfordringer av alle skolebyggene i kommunen.

Behovsanalysen viser også at det er kritiske kapasitetsutfordringer på skolen. I tillegg til at det ikke er plass til nye elever, er det også store bygningsmessige utfordringer som gjør at det er vanskelig å få plass til 28 elever i hvert klasserom.

Les også: Ny taklekkasje på Sofiemyr skole

350 millioner kroner til ny ungdomsskole på Finstad

Nestleder i utvalget, Håkon Heløe (Ap), påpeker at arbeidet med det ovennevnte starter nærmest umiddelbart etter kommunestyrets vedtak denne uken, og skal stå klart i 2021.

– Det blir ingen arkitekttegnet skole som på Kolbotn, men en modulskole av høy standard. Siden den nye skolen er ment som permanent løsning, vil standarden på alle nye bygg være i henhold til de nyeste kravene i byggetekniske forskriften TEK-17, sier Heløe.

Han understreker at den nye 8-parallell-ungdomsskolen som, ifølge formannskapets vedtak fra forrige uke, skal bygges med noe overkapasitet på Finstad i Ski vest for 350 millioner kroner, skal også være en modulskole av samme kvalitet.

Fase to i 2022

Hille og Heløe sier at i neste fase, som koordineres i henhold til ferdigstillelse av den nye barneskolen på Kolbotn høsten 2021, skal den resterende bygningsmassen enten erstattes med nye moduler eller totalrehabiliteres.

– Det er ikke sikkert at hele skolen skal rives og erstattes med nye moduler. Ifølge virksomhetsleder for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo kommune, John Hoseth, kan to av byggene totalrehabiliteres, men dette skal vi ta stilling til om ett år når behovsplanen 2.0 legges frem til politisk behandling våren 2021, sier de to.

Camilla Hille påpeker at arbeidet med Fram-prosjektet ikke skal stanses, men videreføres i behovsplan 2.0, ifølge formannskapets vedtak fra forrige uke.

– Siden Sofiemyrhallen skal brukes i ti år til, må vi se på prosjektet om Fram skole med de nye flerbrukshallene på nytt. Det er også mulig at tomten til dagens ungdomsskole på Fløysbonn kan selges, men dette skal vi ta stilling til om ett år, sier utvalgslederen.

– Hvor mange år trenger dere for å ferdigstille prosjektet på Sofiemyr skole?

– Det vet vi ikke ennå. Vi håper at det endelige svaret kommer i behovsplanen 2.0 våren 2021, sier Hille.

Kastet bort 35 millioner kroner

Oppegård Avis har nylig skrevet at frem til nå har kommunen investert 35 millioner kroner i Fram-prosjektet, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering i regi av Skanska, som er totalleverandøren på prosjektet.

– Det kan hende at noen klasser eller et trinn ved Sofiemyr skole må flyttes til Kolbotn skole midlertidig, men endring av skolekretsgrenser vil også gjøre at noen elever vil få Kolbotn skole som sin nærskole.

Camilla Hille, utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo

Leverandørens vedståelsesfrist utløper 3. juli 2020. Det sistnevnte betyr at etter at denne fristen er utløpt vil Skanska ikke være bundet av tilbudet fra kommunen.

En endring i prosjektets omfang vil dermed medføre omprosjektering, og som følge av det sistnevnte – ytterligere kostnader. En generell prisstigning på 3 prosent må også regnes inn.

Les også: Har allerede investert 35 millioner kroner i Fram skole og flerbrukshall

Skal flytte elever til Kolbotn skole

I august 2020 skal kommunen behandle saken om en ny klassestørrelse i Nordre Follo og endringer i skolekretsgrenser. Saken, som er av stor betydning for mange elever i tidligere Oppegård kommune, skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Utvidelsen av Kolbotn skole gir en fordobling av skolekapasiteten på Kolbotn, det vil si en økning fra dagens 355 elevplasser (inkludert 7. trinn) til inntil 784 elevplasser.

Når den nye skolen står ferdig høsten 2021, vil over halvparten av skolekapasiteten (429 elevplasser) være ledig.

– Målet vårt er at Kolbotn skole skal fylles ved åpning i august 2021. Dette vil avlaste andre skoler i en byggeperiode. Det kan hende at noen klasser eller et trinn ved Sofiemyr skole må flyttes til Kolbotn skole midlertidig, men endring av skolekretsgrenser vil også gjøre at noen elever vil få Kolbotn skole som sin nærskole, sier Hille. 

Les også: Vil endre skolegrenser