BÅLERUD:
BÅLERUD:

En historiefortelling om Bålerud

Nå som Bålerudområdet endelig skal bli en likeverdig del av Oppegård, lik som østre del, kappes politikerne om æren, inklusive Høyre og KrF som kom sist på denne banen. En liten historiefortelling er da fristende.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn

I desember 1995 ble første utkast til kommuneplan for Svartskog/Oppegård vest lagt ut på høring.

Området skulle bygges ut, og man ville starte nærmest Oslo. Men her hadde man funnet automatisk fredede kulturminner. Det tok 2,5 år før det ble vedtatt en plan.

En annen grunn til at dette tok tid, var at den var i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, som kom i 1993.

I et innlegg i et høringsmøte i kommunestyresalen pekte jeg på at man burde konsentrere seg om å få ordnede forhold på Bålerud først. Der bodde det jo allerede folk. Det var ikke interessant for Høyre - da. Høyre, KrF og Ap stemte for. Venstre, FrP og SV stemte i mot.  Planen ble endelig vedtatt i 1998 av fylkesmann Kåre Willoch.

Reguleringsplan i 2015

Men kampen om hva slags VA-system det skal være på Bålerud, er en annen kamp – eller et neste steg.  Først måtte en reguleringsplan for området på plass. Den kom i juni 2015, etter 1,5 år i høringsrunde.

Dette var et viktig grunnlag for videre utbygging og flere abonnenter. Det ble samtidig besluttet å bygge ut offentlig vann og avløpssystem, til erstatning for privat vannforsyning og tette tanker.  

De som ikke selv hadde ordnede forhold, eller var grunneiere som ønsket utbygging, vant kampen mellom offentlig VA-nett og godkjente private anlegg. Venstre og andre, som ikke ønsket videre utbygging, mente det var bra nok med det siste.

Kampen om felles VA-system

Hvilket gebyrsystem som så skulle gjelde for det nye området med offentlig vann og avløp, var også en diskusjon i lille Oppegård. Også her sto Høyre og KrF på sitt. Bålerud måtte selv dekke alle kostnader.

I forrige kommunestyreperiode, var det flere i Høyre som mente det burde være ett felles VA-område i kommunen. De ble ikke nominert på nytt. Nå har det gått nye tre år med uvisshet på Bålerud.

I forslag til budsjett for 2019 regner rådmannen med at VA-anlegget på Bålerud kan tas i bruk i 2. halvår.  Endelig, i november 2018 kommer Høyre, KrFog Uavhengige (nå Høyre), og sier det skal være ett felles gebyrområde i Oppegård. Og de sier det som om det er noe de nettopp har funnet ut (av seg) selv.

Og nå kan vi håpe at alle er fornøyde!

Les også: De skaper jubel på Svartskog

Powered by Labrador CMS