HVOR ER BILDET TATT? Foto: Irene Hundeide
HVOR ER BILDET TATT? Foto: Irene Hundeide

Eisted, Eidsted eller Eister?

Det idylliske bildet av den populære badeplassen har skapt debatt rundt stedsnavnet.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har brukt Irene Hundeides bilde ved navnet "Kortreist lykke" til en bildegåte-konkurranse på vår Facebookside.

Det flotte bildet ble godt likt av leserne.

– Aner ikke hvor dette er etter 20 år i kommunen. Men et fantastisk flott bilde, skrev Lauri Aasheim i kommentarfeltet.

KARTUTSNITT: DNT
KARTUTSNITT: DNT

Samtidig var det mange andre som deltok i konkurransen og oppga flere forskjellige stedsnavn som svar. Til slutt var det stor uenighet rundt de tre stedsnavnene: Eister, Eidsted og Eisted.

Uenighet

– Ifølge Oppegård Historielags «Stedsnavn i Oppegård», så heter det Eisted, påpekte Knut Pettersen.

Feil!!!! Eister. Oppegård historielag er ikke noe fasit. Hør på de som har bodd her i 50-60 år. Jeg er fra Myrvoll og kalte også badeplassen for Eister, men mener at fra gammelt av, mye mer enn 50-60 år, så het det Eisted, skrev Ludvig Daae.

En annen leser viste til DNTs kart, som bruker begge stedsnavnene:

– De lærde strides. DNT har helgardert seg og skriver Eister og Eidsted, påpekte Glen Emil Eriksen.

Offisielt vs. brukervennlig

I forbindelse med denne diskusjonen har Oppegård Avis kontaktet Steinar Karlsrud i Oppegård Historielag.

– Det gamle navnet er nok Eisted. Det er også det offisielle navnet. På et NGO-kart fra rundt 1960 fant jeg Eidsdalen, men ikke Eidsted. Eidsted kom nok av jerngruven som ligger like ved badeplassen på stedet. Eister er nok et navn som er blitt mer lett og brukervennlig for vår tids befolkning, sier Karlsrud.

Han har kontaktet den største lokalhistorikeren i kommunen, Willy Østberg, for å dobbeltsjekke at det stemmer.

– Willy Østberg var av samme formening som meg, sier Karlsrud.

Modernisert gjennom tidene

Ifølge orienteringskartet fra Myrvoll idrettslag, tegnet av Roald Aanrud i 1951-1952, med assistanse fra Myrvoll idrettslags O-gruppe, heter det aktuelle stedet Eister.

– Roald Aanrud var en fenomenal karttegner som tegnet mange orienteringskart. Han var også en ivrig speider i Myrvoll speidergruppe. Jeg er også leder i Myrvoll speidergruppe og har inntrykk at det er befolkningen på Myrvoll som har kalt badeplassen sin for Eister, og antar at dette som også mange andre navn har blitt modernisert gjennom tidene, mens Eisted er det vi finner i gamle kilder, sier Karlsrud.

Samtidig viser han til et kart, tegnet av Bjørn Lunder fra Myrvoll, hvor badeplassen heter Eidsted.

– Bjørn Lunder hadde jobbet i noen år med Myrvolls historie, men ble dessverre ikke ferdig før han døde i fjor. Han jobbet grundig og systematisk, og gikk til kildene, sier Karlsrud.

Han påpeker at i Oppegård leksikon, skrevet av Erik Ballangrud (tidligere formann i Oppegård historielag), står det også Eisted på badeplassen. Det samme gjør det på Follokartet, kommunens digitale kart.

– Jeg er nok viss på at Eisted er det opprinnelige navnet og at Eister har kommet til etter hvert som en lettere uttalelse, slår Karlsrud fast.

EISTER: Ifølge orienteringskartet, tegnet av Roald Aanrud i 1951-1952 med assistanse fra Myrvoll idrettslags O-gruppe, står det Eister som stedsnavn på det aktuelle stedet.
EISTER: Ifølge orienteringskartet, tegnet av Roald Aanrud i 1951-1952 med assistanse fra Myrvoll idrettslags O-gruppe, står det Eister som stedsnavn på det aktuelle stedet.