SPOROMBYGGINGSTOGET: På bildet kan du se sporombyggingstoget. Den spektakulære maskinen er flere hundre meter lang, og sørger for å skifte ut sviller og skinner i én operasjon. Det skjer i tidsrommet fra 3. til 10. juli.
SPOROMBYGGINGSTOGET: På bildet kan du se sporombyggingstoget. Den spektakulære maskinen er flere hundre meter lang, og sørger for å skifte ut sviller og skinner i én operasjon. Det skjer i tidsrommet fra 3. til 10. juli.

Varsler fem uker med støy

I løpet av fem travle uker fra lørdag 23. juni til slutten av juli skal skinner og sviller byttes ut i begge sporene mellom Oppegård og Kolbotn.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Bane NOR jobber med å modernisere Østfoldbanen. I sommer blir det stor aktivitet langs Østfoldbanen i Oppegård kommune i forbindelse med dette.

– I løpet av fem uker fra lørdag 23. juni til mandag 30. juli skal skinner og sviller byttes ut i begge sporene mellom Oppegård og Kolbotn. Ved Oppegård skal i tillegg fire sporveksler byttes ut, sier Harry Korslund i Bane NOR.

500 meter lange spesialtoget

SKAL VÆRE STENGT I FEM UKER: I hele anleggsperioden skal Østfoldbanen være stengt for ordinær togtrafikk
SKAL VÆRE STENGT I FEM UKER: I hele anleggsperioden skal Østfoldbanen være stengt for ordinær togtrafikk

Arbeidene skal utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet et spesialtog for ombygging av spor. Andre typer av skinnegående spesialmaskiner vil også være i bruk i løpet av sommeren, ifølge Korslund.

Han sier det i overkant av 500 meter lange sporombyggingsmaskineriet – Sporombyggingstoget (SPOT) består av tre tog. Det første toget laster nye sviller over på SPOTen og tar gamle sviller tilbake. Deretter kommer selve SPOT’en som fjerner gamle sviller og ballast og legger nye sviller på plass. Skinnene demonteres og remonteres i samme prosess. Etter SPOTen kommer et tog som fyller på ny ballastpukk og deretter maskiner som justerer sporet.

Sviller fra 1950-tallet blir lempet opp på svillevogner og nye betongsviller kommer på plass i sporet med en fremdrift på over 200 meter per time.

Støy langs jernbanen

Korslund sier de omfattende sporarbeidene vil forårsake en del støy for naboene langs jernbanen.

– Naboene er varslet om arbeidene som i hovedsak vil foregå på dagtid mellom klokken 08.00 og 17.00. Mest støy vil det være når sporombyggingstoget er i sving, sier han.

Korslund sier den spektakulære maskinen er flere hundre meter lang, og sørger for å skifte ut sviller og skinner i én operasjon. Det skjer i tidsrommet fra 3. til 10. juli.

Fra 10. til 22. juli vil det foregå sliping av nye skinneskjøter. Dette vil foregå på natten.

Les også: Skal senkes over to meter ned

Lastebiltrafikk

Korslund sier at på grunn av begrenset aksellast på én av bruene over jernbanen, må lastebiler som frakter pukk og annet utstyr kjøre en omvei til og fra anleggsområdet ved Oppegård stasjon.

– Dette vil føre til noe tungtransport på lokale veier. Omfanget er relativt beskjedent, men Bane NOR ønsker allikevel å gjøre folk oppmerksom på det, og vil sende ut egen informasjon til naboene som bor i området, sier han.

Trangt om p-plassene

Som et ledd i gjennomføringen av de omfattende sporarbeidene, vil det bli etablert et rigg- og anleggsområde ved Oppegård stasjon.

– Dette innebærer at det i anleggsperioden vil være en kraftig reduksjon i parkeringstilbudet ved stasjonen. Vi beklager ulempene som følge av dette, men minner samtidig om at Rosenholm og/eller Langhus kan være aktuelle alternativer for alle som er avhengige av bil, sier Korslund.

Stengt for ordinær trafikk

I hele anleggsperioden skal Østfoldbanen være stengt for ordinær togtrafikk, ifølge Korslund.

Han sier NSB iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog. På nsb.no finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget gjennom sommeren. Togtrafikken vil gå som normalt fra mandag morgen 30. juli.

Powered by Labrador CMS