VAKSINERING AV BARN OG UNGE

FÅR PFIZER-VAKSINE: FHI anbefaler at det benyttes Pfizer-vaksinen i forbindelse med vaksinering av 12-15-åringer. Foto: Yana Stubberudlien

Grønt lys til vaksinering av 12-15-åringer med én dose

Regjeringen har besluttet at barn og unge mellom 12 til 15 år skal få tilbud om vaksine.

Publisert Sist oppdatert

Dette ble kunngjort av statsminister Erna Solberg klokken 12:00 torsdag 2. september.

Barn og unge mellom 12 og 15 år vil i første omgang tilbys én vaksinedose, i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Når skal barn holdes hjemme?

  • Hvis barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form.
  • Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.
  • Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger legetilsyn og/eller trenger å testes for Covid-19.
  • Du finner mer informasjon om barn og luftveissymptomer på fhi.no.

FHI anbefaler at det benyttes Pfizer-vaksinen da det foreligger større erfaring med bruk av dette produktet i denne aldersgruppen.

Vaksinering av barn vil være frivillig, og det er foreldrene som får det siste ordet.

Vurderer vaksinering på skolene

Innkalling av årskull 2006-2008 kan startes så snart kommunene har kapasitet til dette.

Nordre Follo kommune har allerede startet planlegging av dette i samarbeid med skolehelsetjenesten, for å vurdere om vaksinering kan gjennomføres på skolene, ifølge Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

– Nordre Follo kommune vil følge opp regjeringens beslutning. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. Merk at 12-15-åringene ikke skal registreres i appen Helseboka. Vi ber om at du ikke ringer vaksinekontoret om dette, vi vil komme med mer informasjon om den praktiske gjennomføringen så snart det er avklart, skriver Nordre Follo kommune i en pressemelding.

Ifølge FHI må kommunene etablere systemer for å kunne innkalle barn født i 2009 til vaksinasjon når de har fylt tolv år. Dette kan ta noe lengre tid å få på plass, da systemene de fleste steder er basert på årskull og ikke fødselsdato.

Foreløpig kun én dose

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra tolv år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006–2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt tolv år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i denne aldersgruppen har generelt svært god effekt av vaksinasjon, ifølge FHI.

– Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, sier Stoltenberg.

Hjertebetennelse som sjelden bivirkning

FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse, som kalles myokarditt, etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter dose to, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned.

Noen får MIS-C etter Covid-19-sykdom

FHI skriver at barn og unge sjeldent blir alvorlig syke av Covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

– Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte to til seks uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at barn og unge mellom 12 og 15 år får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI.

Frem til nå er litt over 1.300 unge i årskullene 2006-2009 blitt vaksinert. Dette er en liten gruppe ungdom som har vært anbefalt vaksinasjon fordi de har en svært alvorlig grunnsykdom som kan øke risikoen for alvorlig forløp av koronasykdom og sykehusinnleggelse.

Dose to vil vurderes senere

– Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Den største smittebegrensende effekten av vaksinene oppnås når det er gitt to vaksinedoser. FHI har vurdert at for denne aldersgruppen som i mindre grad enn voksne og eldre ungdom har bidratt til smittespredning, er de individuelle hensynene ved å tilby vaksinasjon viktigere enn samfunnsnytten ved å begrense smittespredning. Dette kan imidlertid bli vurdert annerledes dersom smittesituasjonen endres i tiden fremover.

Tilrettelagt informasjon

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

– Vi er opptatt av at barn skal få tilrettelagt informasjon og jobber nå med å utvikle informasjonsmateriell som vil bli tilgjengelig innen få dager på vår nettside fhi.no, sier Stoltenberg.

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Powered by Labrador CMS