Barnehagekutt

FORESLÅTT KUTT PÅ 85,3 MILLIONER: I sitt forslag til budsjettet for planperioden 2020-2023 har rådmann Gro Herheim foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i 2020-2023. Et av de forslagene handler om å redusere vikarbruk i barnehagene. OBS! Bildet er fra Øståsen barnehage, men er kun brukt som illustrasjonsfoto til saken.
FORESLÅTT KUTT PÅ 85,3 MILLIONER: I sitt forslag til budsjettet for planperioden 2020-2023 har rådmann Gro Herheim foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i 2020-2023. Et av de forslagene handler om å redusere vikarbruk i barnehagene. OBS! Bildet er fra Øståsen barnehage, men er kun brukt som illustrasjonsfoto til saken.

– Dette vil ramme barna svært hardt

Janne M. Bergstå, som representerer Foreldreopprøret, reagerer kraftig på rådmannens forslag om innføring av restriksjoner på vikarbruk i barnehagene i Nordre Follo.

Publisert

Etter oppslaget på oavis.no om rådmannens forslag om kutt i barnehagene i 2020-2023, har Oppegård Avis fått flere henvendelser fra leserne. Janne M. Bergstå er en av dem som har reagert kraftig på enkelte forslag til innsparingstiltakene i barnehagene i Nordre Follo.

     Dette er Foreldreopprøret:

  • Foreldreopprøret er en offentlig Facebook-gruppe, som ble opprettet i april i fjor.
  • Har nå rundt 21.100 medlemmer.
  • Målgruppen er foreldre og alle som vil være med i kampen for at barnehagene skal prioriteres som samfunnsinvestering.

– Det å innføre restriksjoner på vikarbruk er selvfølgelig helt uholdbart, både for barna og de ansatte. Vi vet at bemanningsnormen slik den er per i dag, kun er reell få timer per dag i tiden sammen med barna. Skal kommunen i tillegg spare på vikarbruk ved sykdom, kurs og annet, vil dette ramme barna svært hardt, sier Janne M. Bergstå på vegne av Foreldreopprøret (red. anm.: Les mer i faktaboksen).

REAGERER PÅ FORSLAGENE OM KUTT: Janne Bergstå (42), som representerer Foreldreopprøret, bor i Svarstad og har to barn i barnehagealder.
REAGERER PÅ FORSLAGENE OM KUTT: Janne Bergstå (42), som representerer Foreldreopprøret, bor i Svarstad og har to barn i barnehagealder.

Hun mener at som følge av dette vil det bli umulig å følge opp forpliktelser gitt i Barnehageloven og rammeplanen.

– Dette er ikke forsvarlig, og langt fra god ivaretakelse av de minste blant oss, slår Bergstå fast.

Oppfordrer politikerne til å tenke seg om

Bergstå presiserer at det er opp til politikerne i Nordre Follo kommune å vedta eller ikke vedta rådmannens forslag.

Samtidig oppfordrer hun lokalpolitikerne til å tenke seg om når de behandler budsjettkuttene som handler om barn og unge.

– Nordre Follo kommune setter listen lavt ved å behandle en av barnas hovedarenaer som en kilde til innsparing.

Janne M. Bergstå, representerer Foreldreopprøret

– Nelson Mandela sa en gang: «The true character of a society is revealed in how it treats its children». Nordre Follo kommune setter listen lavt ved å behandle en av barnas hovedarenaer som en kilde til innsparing, sier Bergstå.

Les også: Foreslår barnehagekutt for over 85,3 millioner kroner

SITERER NELSON: "The true character of a society is revealed in how it treats its children", sa Nelson Mandela i 1997.
SITERER NELSON: "The true character of a society is revealed in how it treats its children", sa Nelson Mandela i 1997.

– Ikke unikt

Foreldreopprøret reagerer også på arbeidsforholdene for de ansatte i de lokale barnehagene.

– Oppegård kommune skriver at de opplever det vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Da bør de åpne øynene og se på hvilke arbeidsforhold de tilbyr, sier Bergstå.

Avslutningsvis vil hun si at det å spare penger på vikarbruk dessverre ikke er unikt.

– Vi opplever at flere kommuner bedriver en praksis rundt dette. Bemanningsnormen og kravene i denne må skjerpes! Vikar må selvfølgelig inn fra første dag! sier Bergstå.

Førte til lokal engasjement

Etter oppslaget i Oppegård Avis har det blitt opprettet Barnehagene i Nordre Follo, en egen gruppe på Facebook hvor SU og FAU ved barnehagene i Oppegård og Ski samles om det aktuelle temaet.

Gruppen, opprettet av Karen Lorch-Falch Lind fra Kolbotn, har fått 600 medlemmer siden oppstarten for fire dager siden. Her jobbes det nå med å spre informasjonen om rådmannens forslag ut til foresatte i Oppegård og Ski, og innhente informasjon fra barnehagene om innsparingstiltakene som planlegges der.

– Jeg oppfordrer alle foreldre, besteforeldre og andre med tilknytning til barn i barnehagene i Oppegård og Ski til å samles rundt dette og ikke gi seg. Denne form for innsparinger kan vi ikke godta. Barna kan ikke si i fra selv, det er på høy tid  at vi voksne gjør det for dem! sier Janne M. Bergstå.

Hun sier foreldre og andre må gjerne kontakte Foreldreopprøret om de har spørsmål eller ønsker tips i forhold til veien videre.

Les også: Rystet over behovet på skolene

 

Powered by Labrador CMS