MOBBEOMBUD: Janne-Marie Myrås er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus
MOBBEOMBUD: Janne-Marie Myrås er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole

Fra 1. august er det opprettet et mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole i Akershus.

Publisert

– Etter å ha jobbet med elever på videregående, ser jeg nå frem til å ta tak i utfordringene blant de yngre barna og elevene i Akershus, sier Janne-Marie Myrås til akershus.no.

Hun ser frem til å bidra til at barn og unge i Akershus får en mobbefri hverdag. Myrås synes det er flott at ombudsrollen nå også er tilgjengelig for barn i barnehage og grunnskole.

– De færreste opplever mobbing for første gang på videregående skole. Den begynner dessverre mye tidligere. Derfor er det viktig med den nasjonale satsingen på mobbeombud allerede fra barnehagen og oppover, sier Myrås.

Les også: Sjekk hvordan din skole jobber mot mobbing

Hva kan ombudet hjelpe med?

– Som mobbeombud gir jeg råd og veiledning, om for eksempel hvordan du skal melde en sak til barnehagen/skolen. Jeg gir deg også informasjon om rettighetene du har i lovverket. Jeg kan være ditt talerør i en sak, om du ønsker dette, sier Myrås.

Mobbeombudet går først inn i en enkeltsak når barnehagen/skolen har fått muligheten til å prøve å rette opp i forholdene.

– Besøk også nettsiden nullmobbing.no. Her finner du mer informasjon om dine rettigheter, og hvordan du kan gå frem dersom du er bekymret for et barn opplever krenkelser eller mobbing, sier Myrås.

Mobbeombudet kan kontaktes på telefon 22 05 59 61 og via e-post (mobbeombud@afk.no). Hun er også til å finne i sosiale medier, på Instagram og Facebook.

Alle barn har rett til å ha det bra

Alle barn har etter rammeplanen for barnehager og opplæringslovens kapittel 9A rett til å ha det bra i barnehagen og på skolen.

De viktigste arbeidsoppgavene for det nye mobbeombudet for barnehage og grunnskole er derfor å støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø, samt å jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre.

Les også: Hjelper skolene i Oppegård

Del av nasjonal ordning

De fleste fylkeskommuner har tidligere hatt egne ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring, som etterhvert også har inkludert rollen som mobbeombud.

Tidligere i år ble det klart at regjeringen ønsket å utvide ordningen med mobbeombud til også å gjelde barnehage og grunnskolen. Ordningen er en prøveordning frem til 2020, og alle landets fylkeskommuner har valgt å bli med i ordningen.

Lærlinger og vgs-elever

Ved siden av Janne-Marie fortsetter Andreas Nilsson som elev-, lærling- og mobbeombud for videregående opplæring.

– Sammen med Andreas håper jeg at vi kan være et viktig bidrag i arbeidet mot ensomhet, utestenging, krenkelser og mobbing, avslutter Janne-Marie.

I tillegg til bistand i saker om skolemiljø og mobbing, gir også elev-, lærling og mobbeombudet råd og veiledning til elever, lærlinger og skoler om rettigheter og plikter, elevinvolvering og mye mer.

Powered by Labrador CMS