Koronatiltakene i Nordre Follo

FÅR BESKJED I MORGEN: Ikke alle barnehager i Nordre Follo vil være klare til åpning fra mandag 20. april. I morgen vil foreldrene få informasjon direkte fra barnehagen på når deres barnehage åpner.
FÅR BESKJED I MORGEN: Ikke alle barnehager i Nordre Follo vil være klare til åpning fra mandag 20. april. I morgen vil foreldrene få informasjon direkte fra barnehagen på når deres barnehage åpner.

– Ikke sikkert at alle Nordre Follo-barnehager åpner 20. april

Nordre Follo kommune er klar for gradvis åpning av barnehagene fra mandag 20. april og utover uken. Åpningstiden kan bli redusert og variere fra barnehage til barnehage, og barna kan bli bedt om å ta med matpakke.

Publisert

Torsdag 7. april vedtok regjeringen at barnehager i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april og at skolen for 1.-4. trinn skal åpne en uke senere, altså mandag 27. april. Regjeringen har informert at det er trygt å la barn begynne i barnehagen igjen og kommunene har gjennom påsken jobbet med å få lagt til rette for dette.

      Barnehagene i Nordre Follo:

 • Kommunen har 3286 barn fordelt på 42 kommunale og 10 private barnehager (2677 barn i kommunale barnehager og 609 i private barnehager).
 • Det er 210 årsverk i barnehagene.
 • Antall barn per årsverk til grunnbemanningen (de ansatte i barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen): 5,8 barn per ansatt i Nordre Follo mot snittet på 5,7 barn per ansatt for hele Norge.
 • Andel barnehager som oppfyller pedagognormen (minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre år):

  * Oppfyller ped. normen: 28,8% av barnehagene i Nordre Follo mot snittet på 64,1% for hele Norge. *Oppfyller ped. normen med dispensasjon: 61% av barnehagene i Nordre Follo mot snittet på 27,1% for hele Norge. * Ikke oppfyller ped.normen: 10,3% av barnehagene i Nordre Follo mot snittet på 8,8% for hele Norge.
 • Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn: i Nordre Follo vs. snittet på for hele Norge. (OBS! Det er ikke tatt hensyn til fordelingen av små og store barn i utregningen av gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal).
 • Kilde: barnehagefakta.no
 • Tallene er per 15. desember 2019

Vi vil åpne barnehagene så snart det er forsvarlig. Det betyr at det ikke er sikkert at alle barnehagene i vår kommune åpner mandag 20. april, men at det heller skjer gradvis i løpet av uken, sier kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo, Sten Tore Svennes.

Han sier at det foreløpig ikke er klart hvilke av barnehagene kan bli rammet. I morgen vil kommunen få en bedre oversikt, ifølge ham.

Han påpeker at erfaringen og kunnskapen norske myndigheter sitter med så langt viser at barn og unge ikke ser ut til å ha en vesentlig rolle i spredningen av koronasmitte.

De blir også i mindre grad syke og har lavere risiko for alvorlig sykdom, sier Svennes.

Veileder for åpning av barnehagene er klar 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern. Tiltakene skal sørge for at det er trygt og forsvarlig for barn og voksne å være i barnehagene.  

Onsdag denne uken har Nordre Follo kommune publisert veilederen  på kommunens hjemmeside. De viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er følgende:

 • Barn som er i risikogruppen eller bor sammen med noen i risikogruppen skal ikke gå i barnehagen.

 • Barn som er syke skal ikke gå i barnehagen (forkjølelse, halsvondt, feber, symptomer på luftveisinfeksjoner, hodepine, muskelsmerter og lignende).

 • Foreldre med symptomer kan ikke levere barn i barnehagen.

 • Foreldre som skal ha barn i barnehagen oppfordres til å begrense sosial omgang i fritiden for å unngå smitte på tvers av hjemmesituasjon og relasjonene barna har i barnehagen.

 • Familiene må vaske hender før de går hjemmefra og når de kommer til barnehagen.

 • Barna skal deles i mindre grupper.
 • Det blir forsterkede regler for god hygiene.

Faste lekegrupper på tre til seks barn

Det er kommunen som er barnehageeier og som har ansvaret for en trygg drift av barnehagene. Kommunen må sørge for opplæring i smittevernstiltak for ansatte i barnehagen.

Veilederen har derfor en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass før barnehagene åpnes igjen.

De kontaktreduserende tiltakene, det vil si hvor stor avstand det skal være mellom mennesker, må bli annerledes for barn enn de er for voksne. Dette er forsvarlig, fordi barn ser ut til å være mindre smittsomme enn voksne, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Han sier barnehagene skal redusere antall barn som er tett sammen ved å etablere faste lekegrupper og unngå møter og samlinger.

Vi følger anbefalingene i veilederen, som sier at det skal være minimum en voksen per tre barn i småbarnsavdelingen (barn under tre år) og en voksen på seks barn i storebarnsavdelingen (barn over tre år), sier områdeleder for barnehagene i Nordre Follo, Anne Holsæther Nordbye.

Kommunen understreker at personalet selvsagt fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg, slik at barna også trygges på den nye situasjonen i barnehagen.

Veilederen om lekegrupper i barnehagene i koronatiden:

 • En kohort kan ta utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (for eksempel avdeling) og bemanningsnorm (minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).
 • Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar man barnas behov for omsorg samtidig som man begrenser mulighet for smittespredning.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, men det bør unngås å blande flere ulike kohorter.

Her finner du svar på mange aktuelle spørsmål om åpning av barnehagene.  

Bemanning, redusert åpningstid og egen matpakke

I et brev alle foresatte fikk onsdag 15. april, opplyser Anne Holsæter Nordbye at kommunen allerede på dette tidspunktet vet at de ikke kan tilby det barnehagetilbudet foresatte er vant til.

"Barnehagene får et stort ansvar for å ivareta pålagte smittevernstiltak og vi jobber med rutiner og systemer for å ivareta dette. Det må også tas hensyn til barnehagens bemanning når det gjelder hvor mange barn den enkelte barnehage kan ta imot. Åpningstiden kan bli redusert og variere fra barnehage til barnehage, og barna kan bli bedt om å ta med matpakke. Mer informasjon om dette kommer når det er klart", skriver områdelederen i barnehagene i brevet.

Svarfristen løper ut fredag morgen

I første omgang har Nordre Follo kommune laget en plan for gjenåpning og drift av barnehagene i de neste tre ukene.

Alle som har barn i barnehagene i Nordre Follo kommune har tidligere denne uken fått tilsendt et spørreskjema om deres behov for barnehagetilbud, med en svarfrist satt til klokken 08.00 fredag 17. april.

Hvis du som foresatt ikke svarer innen denne fristen, blir dette regnet som at barnet ditt ikke har behov for barnehagetilbud.

Foreldrene får nærmere beskjed i morgen

Undersøkelsen skal gi hver barnehage oversikt over hvor mange barn som vil benytte seg av tilbudet de neste tre ukene. 

Sammen med den nye veilederen, vil svarene fra foreldrene hjelpe oss med å planlegge åpningen av barnehagene. Det kan bli endringer i åpningstid, mattilbud og så videre, sier Svennes.  

Fredag 17. april vil kommunen sende ut mer informasjon til alle foreldre og foresatte som har barn i barnehage.

Betaling fra 14. april

Alle landets skoler og barnehager har vært stengt siden fredag 13. mars. Kun barn til foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov har hatt tilbud om opphold.

Fra 13. mars til 2. påskedag har ingen foreldre, heller ikke de som har vært omfattet av unntaksbestemmelsene, betalt for barnehage eller SFO. Kommunen har derfor ikke fakturert for kommunal barnehage eller SFO i april 2020.

Fra tirsdag 14. april må de som har tilbud om barnehageplass og SFO i kommunen betale for plassen, slik de gjorde før barnehagene og skolene ble stengt. 

Dette gjelder også foreldre som velger å ikke benytte seg av barnehage- eller SFO-plassen. Foreldrebetaling bortfaller kun hvis du sier opp plassen. Kostpengene blir justert i forhold til tilbudet om mat og drikke i barnehagene og skolene.

Kommunen presiserer at de som ikke får tilbud ikke skal betale noe.

For noen kan det være utfordrende å betale full pris i barnehage eller SFO, for eksempel på grunn av redusert inntekt som følge av permitteringer. Da kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Les mer om dette på kommunens hjemmeside.

Sterkere isolasjon for visse grupper

Nabokommunen Oslo har 37.000 i sine barnehager, fordelt på 730 forskjellige institusjoner.

Oslo kommune, som er episenter for koronaviruset i Norge, har 27 registrerte smittetilfeller per 10 000 innbyggere i kommunen, mot 1,52 i Nordre Follo og 12 i hele landet.

Les også: Slik er korona-utviklingen i Nordre Follo

Byrådsleder Raymond Johansen bekreftet i går at heller ikke alle barnehager i hovedstaden vil åpne igjen 20. april. Han ba også befolkningen forberede seg på at den gradvise oppmykingen vil føre til sterkere isolasjon for visse grupper. 

Ifølge veilederen oppfordres foreldre som skal ha barn i barnehagen til å begrense sosial omgang i fritiden for å unngå smitte på tvers av hjemmesituasjon og relasjonene barna har i barnehagen. Hvordan skal Nordre Follo kommune spre informasjonen om behovet for sterkere isolasjon for de berørte gruppene?

Vi skal følge anbefalingene og rådene i veilederen, og skal informere foresatte via barnehagene. Informasjon om eventuelle endringer av barnehagetilbudet, åpningstider, matservering vil sendes ut fra områdelederne og administrasjonen. Informasjon om det spesielle tilbudet om hver enkelt barnehage vil informeres om av styrer, sier områdeleder for barnehagene i Nordre Follo, Anne Holsæter Nordbye.

Les mer informasjon fra regjeringen på deres nettside

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende.

Hva synes du om gradvis åpning av barnehagene og skolene? Send oss gjerne en kommentar til yana@oavis.no

Powered by Labrador CMS