BARNEHAGENE I NORDRE FOLLO

GJELDER ENKELTE BARNEHAGER: – Det er ikke en krise, men det er forskjeller på sykefraværet i de enkelte barnehagene, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

– Vi opplever å ha kontroll på sykefraværet

Situasjonen med høyt sykefravær og vikarmangel i barnehagene er utfordrende, men under kontroll, ifølge kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Høyt sykefravær blant ansatte i de kommunale barnehagene og vikarmangelen har skapt bekymring hos flere foresatte i Oppegård. Den oppståtte situasjonen drøftes av FAU- og SU-representantene, og er rapportert til lokalpolitikerne.

Virksomhetene med høyest sykefravær:

  • Sykefraværet i de kommunale virksomhetene i Nordre Follo har blitt redusert fra 10,7 prosent i mars til 5,7 prosent i juli.
  • I løpet av de siste tolv månedene har det blitt registrert høyest sykefravær hos følgende virksomheter: Boligkontoret (22,3 prosent), Vestre Greverud barnehage (20,3 prosent), Vestliveien barnehage (19,1 prosent), Trolldalen barnehage (18,8 prosent) og Slåbråten barnehage (18,6 prosent).

Ifølge kommunen har de kontroll på situasjonen.

– Statistikken for september foreligger ikke ennå, men sykefraværet er synkende sammenliknet med månedene under pandemien (se faktaboksen). I juli og august var det gjennomsnittlige fraværet på litt i overkant av 5 prosent totalt. Dette er mye lavere enn under pandemien tidligere i år, sier kommunalsjef for oppvekst Arnfinn Almås.

– Ikke en krise

Almås bekrefter at enkelte barnehager har operert med redusert åpningstid for å kunne ha et forsvarlig tilbud ved mye sykefravær. Allikevel er det ingen krisesituasjon med bemanning for tiden, ifølge kommunalsjefen.

– Det er ikke en krise, men det er forskjeller på sykefraværet i de enkelte barnehagene, og vi vet at noen barnehager har høyere fravær enn andre, sier Almås.

Videre sier han at barnehagene alltid søker å løse personalmangel ved å samarbeide på tvers av avdelinger, eller få inn vikarer.

– I enkelte tilfeller kan det oppstå situasjoner som gjør at man ikke kan ha full åpningstid eller må stenge. For å drive forsvarlig må det være en hvis stamme av faste ansatte på jobb. Vikarer kan ikke erstatte tryggheten som faste ansatte representerer, sier Almås.

Slik var sykefraværet i august:

  • Én barnehage hadde over 20 prosent sykefravær.
  • Fire barnehager hadde mellom 15 og 20 prosent fravær.
  • 15 barnehager hadde mellom 10 og 15 prosent fravær.
  • 17 barnehager hadde under 10 prosent fravær.
  • Én barnehage hadde under 5 prosent fravær.
  • Kilde: Nordre Follo kommune

Én med over 20 prosent

Statistikken viser at barnehagene i Nordre Follo en positiv utvikling den siste måneden i sommer. Kun to barnehager hadde en økning i sykefraværet fra juli til august.

I august hadde fire barnehager sykefraværet på mellom 15 og 20 prosent, mens én barnehage hadde sykefraværet på over 20 prosent, som er svært høyt, ifølge Almås.

– En ny leder vil være på plass i denne barnehagen fra 1. november, sier han.

Fremdeles utfordrende

– Det er selvfølgelig uheldig at sykefraværet er høyt i noen barnehager. Det er flere tiltak som settes inn for å få dette ned på et akseptabelt nivå, beroliger Almås.

Tjenesten med ressursbanken i Nordre Follo, som har jobbet med å skaffe vikarer til kommunens skoler og barnehager, ble avviklet i sommer. Ifølge kommunalsjefen har kommunen nå en ansatt som jobber med å rekruttere tilkallingsvikarer.

– Kommunen lyser ut stillinger som tilkallingsvikar kontinuerlig, men det er utfordrende å få rekruttert nok vikarer i perioder med stort fravær. Barnehagene er gode på å fordele og hjelpe hverandre med vikarer, men vi er klar over at det ikke alltid er nok. Dette jobber kommunene med å løse, sier kommunalsjefen.

Opplæring av lederne

For å redusere sykefraværet blant personalet i barnehagene ble det i fjor høst satt i gang opplæring av barnehagelederne. Ifølge Almås har også dette vært tema på flere ledersamlinger for styrerne.

– Arbeidet har gitt resultater, men lederne må alltid jobbe med dette, sier han.

– Kontroll på fraværet

Det er også satt i gang ulike prosjekter i enkelte barnehager sammen med NAV for å finne ut hvilke tiltak som har best effekt i barnehagen. Dette prosjektet er ikke evaluert ennå, ifølge kommunen.

– Vi opplever å ha kontroll på fraværet, gjennom statistikk og systematisk jobbing i den enkelte barnehage på individ- og på gruppenivå. Noe fravær hos ansatte må vi regne med, det gjelder både langtids- og korttidsfravær. Alt fravær oppleves som utfordrende for ansatte, barn og foreldre, sier Almås.

Forventer økning

Samtidig påpeker kommunalsjefen at det er forventet økning i sykefraværet nå i høst.

– Så vet vi at høsten dessverre ofte bringer med seg økt fravær i forbindelse med ulike former for smittsomme sykdommer, så det er forventet at sykefraværet vil øke noe, men ikke i den grad det var under pandemien, påpeker kommunalsjefen.

Tilbud om vaksinering

FHI ber nå kommunene å forberede seg på kraftig influensasesong. Vanligvis starter den i november og når toppen rundt juletider, men i forrige sesong kom utbruddet så sent som i mars, så helsemyndighetene er fremdeles usikre på både størrelsen på epidemien og starttidspunktet.

I fjor var vaksinedekningen rekordhøy, unntatt for én gruppe: Barna. Det er fremdeles mange barn som aldri har møtt influensavirus før. I det siste rundskrivet som er sendt ut til kommunene slår FHI fast at tilbudet med vaksinering av personalet bør styrkes, både lokalt og nasjonalt.

Powered by Labrador CMS