Fra barneskole til boliger

SKAL RIVES OG ERSTATTES MED BOLIGER: Barneskolen på Sofiemyr skal rives, ifølge planforslaget.

Kritisk mot boligutbygging av skoletomten

– Her vil Høyre, KrF og Ap bygge boliger på bekostning av det som kunne vært skog og skolegård. De velger boligutbygging framfor plass til natur og barns aktivitet, sier Hans Martin Enger (MDG)

Publisert

På oavis.no kunne du lese i går at planforslaget til områderegulering for Sofiemyr idrettspark, som ble vedtatt i formannskapet for en uke siden og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker, innebærer riving av Sofiemyrhallen, Sofiemyr skole (barneskolen) og Fløysbonn skole (ungdomsskolen).

Det skal bygges en ny barneskolen på tomten til Fløysbonn skole. Arealene som omdisponeres etter Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen, mellom den nye barneskolen og Holberg barnehage, skal omreguleres til boligformål, ifølge planforslaget.

Les også: Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

100 boliger fordelt på rekkehus og leiligheter i lavblokk

FRA BARNESKOLEN TIL BOLIGER: Det skal bygges 100 boliger (rekkehus og lavblokker) mellom den nye barneskolen, som skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole, og Holberg barnehage.

Det nye boligområdet som skal etableres ved Holbergs vei må detaljreguleres, men det tillates bygget inntil 12.000 kvadratmeter i bruksareal, som tilsvarer ca. 100 boliger.

Det kan bygges en kombinasjon av rekkehus og leiligheter i lavblokk.

Planforslaget foreslår relativt detaljerte bestemmelser for bokvalitet, men overlater til detaljreguleringen å arbeide med den konkrete fysiske utformingen.

Utnyttelsen skal være lavest nær Holbergs vei, og skal hente elementer fra nærliggende boligområder slik at byggefeltet ikke fremstår som en fremmed fugl i området.

– Kunne ha vært skog og skolegård

KRITISK MOT BOLIGBYGGING PÅ SKOLETOMTEN: Hans Martin Enger (MDG).

Lokalpolitiker Hans Martin Enger (MDG) liker planforslaget til områdereguleringen for idrettsparken, men mener flere ting kunne ha vært mye bedre løst.

Han er blant annet svært kritisk til at Høyre, KrF og Ap presser inn det aktuelle feltet for salg til boligutbygging i reguleringsområdet.

– Her vil de altså bygge boliger på bekostning av det som kunne vært skog og skolegård. De velger boligutbygging framfor plass til natur og barns aktivitet, sier MDG-politikeren.

Han sier MDG og Venstre foreslo å ikke regulere for bolig i området.

– Da kunne man også beholdt barneskolen, men bygget ut og bygget en ny skole på samme tomt som det er i dag. Slik ville man spart mye på å ikke bygge opp skolegården fra bunnen av, sier Enger.

– Dette vil skape mer trafikk

Enger mener den foreslåtte boligutbyggingen i Holbergs vei er også med på å skape mer trafikk midt i mellom en barnehage, to skoler og et storslått idrettsanlegg.

– Dette er dumt når trafikksituasjonen er noe av det viktigste å løse på en best mulig måte, sier kommunestyrerepresentanten for MDG.

Han mener trafikksituasjonen skulle ha vært løst annerledes enn foreslått, med en sterkere tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv til både skole og idrettshaller.

– Jeg er redd gjeldende plan vil føre til mer bilbruk, og dermed mer kaos, enn nødvendig. Prioriteringsrekkefølgen, med utgangspunkt i hva som ligger nærmest inngangen til hall og skole burde vært: Sykkelparkering (1) nærmest, så (2) busstopp, så (3) av- og påsettingsplass (kiss & ride) og lengst unna (4) bilparkering. 

Enger mener slik ville man sikret at gående, både de som går og sykler hele veien, og de som går av bussen, ikke ville oppholde seg på samme veier og i samme område som bilene kjører.

– Man ville også vist at det lønner seg å velge gange, sykkel og kollektiv, fordi om du kjører, blir veien å gå fra bilen lenger. Den foreslåtte løsningen er dessverre tegnet tilnærmet motsatt. Det tror jeg ganske sikkert ikke er den beste måten å unngå parkeringskaos på.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte 

I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

Høringsfrist 28. mars

Husk at du kan sende innspill til planforslaget via Høringssvar på kommunens nettsider eller per post (Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn).

Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889.

Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Les også: Ønsker innspill til nytt skolenavn på Sofiemyr

Powered by Labrador CMS