PÅ GJENVALG: Benthe Austad Biltvedt er 6. kandidat på Nordre Follo Høyres liste.

Hvorfor er det viktig med kultur?

Spørsmålet kommer fra Høyres kommunestyrerepresentant Benthe Austad Biltvedt.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger. 

Kulturen minner oss om hvor vi kommer ifra og hvem vi er. Den gir opplevelser som knytter mennesker sammen i et identitetsfellesskap. Kunsten kan være en døråpner for forståelse på tvers av bakgrunn, alder, utseende eller preferanser. Kunst og kultur bidrar til å gi tilværelsen mening og innhold.

Høyre har tillit til at samfunnet bygges nedenifra, av engasjerte innbyggere. Frivilligheten skaper glede, trivsel og knytter lokalsamfunnet sammen. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn. Høyre ønsker å styrke lokaldemokratiet og utvikle nye nærdemokratiske ordninger sammen med frivillige enkeltpersoner og organisasjoner.

Kultur, idrett og friluftsliv utgjør til sammen Norges største folkebevegelse. Alle bidrar på sitt vis til god folkehelse, deltakelse og inkludering, og skaper lokalt engasjement og fellesskap.

Tilrettelegging av meningsfylte fritidsaktiviteter er en viktig faktor for gode liv for våre innbyggere i alle aldre.

For barn og unge er dette en særlig viktig arena for å motvirke utenforskap. Det er derfor viktig at kultur, idrett og friluftsliv er tilgjengelig for alle.

En ting er at kunst og kultur er viktig for hver og en av oss, på ulike måter og i ulik grad. Kunst og kultur fyller våre møteplasser og fellesskap med innhold. Det utvikler oss hver dag allerede fra vi er små. Bilder, bøker, musikk, sanger, forestillinger og spill gir barn store gleder og mye å tenke på, og å spørre om. Som voksne kan vi i sterkere grad velge selv og derved få med oss et rikt utvalg av alternative kulturopplevelser basert på egen smak og interesse. Kulturlivet gir oss alle ulike møteplasser og arenaer, og utgangspunkt for ytterligere meningsutveksling og debatt. Både kunst og kultur aktiviserer våre holdninger til ytringsfrihet og demokrati.

I vårt land har vi et kulturliv hvor profesjonell kunst og amatørkultur stimulerer, utvikler og utfordrer hverandre.

Det lokale kulturlivet i Nordre Follo yrer av små og store tilbud, både i Ski og på Kolbotn, men også på ulike småsteder i hele kommunen. Det styrer vårt fellesskap, beriker lokalsamfunn og lar folk utfolde seg i ulik grad gjennom å delta i amatørteater, synge i kor eller spille korps, band og orkester. Kultur vil knytte oss bedre og bedre sammen i Nordre Follo.

Høyre vil ha et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige, og videreutvikle tilskuddsordninger til frivillig organisasjoner. Vi vil viderefør muligheten for bruk av skolebygg og andre kommunale bygg og anlegg til frivillighet og kulturliv på kveldstid.

Høyre vil arbeide for at Nordre Follo Musikkråd, Nordre Follo Kulturråd og Nordre Follo idrettsråd får støtte til administrative oppgaver. Vi vil opprettholde et bredt og mangfoldig kulturskoletilbud.

Høyre vil jobbe for tilgang til øvingslokaler, samt jobbe for lokale scener for musikk- og teaterfremføringer på ulike steder i kommunen. Vi vil jobbe for at øvingslokaler for musikk holder den norske standarden for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelser.

Gjennom frivilligheten kan vi bygge opp sosial tillit, inkludering og samhold. Den økonomiske situasjonen og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse i fritidsaktiviteter i kommunen vår.

Benthe Austad Biltvedt 

6. kandidat på Nordre Follo Høyres liste

Powered by Labrador CMS