Truer med ekspropriasjon

Grunneierne vil ha 370 millioner kroner for tomten der beredskapssenteret skal bygges, men staten vil bare betale 30 millioner kroner for eiendommen.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal etableres på Taraldrud. Tomten på rundt 1000 mål i areal ligger mellom Oppegård og Ski kommune, og krysses på langs av E6.

PNB planlegges ferdigstilt i 2020 eller i første halvdel av 2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

Raskt

PROSJEKTLEDER: Hans-Jacob Hansen i Taraldrud Eiendom.
PROSJEKTLEDER: Hans-Jacob Hansen i Taraldrud Eiendom.

Dette krever rekordrask gjennomføring av forprosjektet, men det er fortsatt store uenigheter mellom de seks grunneierne på Taraldrud og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) knyttet til kjøp av eiendommen.

Les også: Slik kan beredsskapssenteret på Taraldrud bli

Hele eiendommen ligger i Marka og er uregulert, som betyr at det ikke er mulig å bygge tomten ut til nærings- eller boligformål uten en statlig godkjent omregulering.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften.
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften.

30 mill. vs. 370 mill.

På bakgrunn av områdets verdi i dagens tilstand har JD tilbudt grunneierne et beløp på rundt 30 millioner kroner.

Grunneierne er sterkt uenige med JD, og mener det bør tas hensyn til den attraktive beliggenheten og kompenseres for det langsiktige utviklingspotensialet på eiendommen.

Les også: Frykter ekspropriasjon på Taraldrud

– JDs tilbud er langt unna verdien som kan oppnås ved salg i markedet. Hadde eiendommen vært omregulert i dag, skulle prisen vært på 1500 til 2000 kroner per kvadratmeter, sier prosjektleder i Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, som jobber med saken på oppdrag fra grunneierne.

Som tidligere daglig leder og majoritetseier i OPAK, har Hansen vurdert eiendommens verdi i dagens marked til å ligge på rundt 370 millioner kroner.

TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges.
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

Varslet ekspropriasjon

Hansen påpeker at Taraldrud Eiendom har forsøkt å utvikle eiendommen til næringsformål siden 2007, men alle forsøkene ble stanset av Miljøverndepar- tementet. På eget initiativ og i samarbeid med Ski kommune hadde de utviklet en foranalyse som ble presentert for JD, og som viste at Taraldrud-tomten var den beste løsningen for PNB.

Les også: Se Taraldrud fra luften!

JD var enig i at Taraldrud-tomten var et meget godt alternativ, noe som førte til forhandlinger med grunneierne fra oktober 2016 og frem til april 2017, men så ble det stopp.

– I vårt møte i begynnelsen av april var JD mer opptatt av ekspropriasjonsalternativet enn å komme frem til en omforent markedspris for tomten, så alle forhandlingene har brutt sammen, sier Hansen.

Les også: Taraldrud får beredsskapssenteret

Grunneierne har nå fått et forhåndsvarsel fra JD om at departementet forbereder ekspropriasjon av eiendommen, blant annet for å unngå forsinkelser i fremdriften.

Powered by Labrador CMS