LETTET: Ordfører Thomas Sjøvikd.
LETTET: Ordfører Thomas Sjøvikd.

– Vi betaler høy pris for nasjonal sikkerhet

– Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Publisert

I forrige uke ble den klare sannhet presentert for lokalbefolkningen, da sentrale myndigheter redegjorde for hvordan de ønsker å bygge det nye beredskapssenteret på Taraldrud.

– Lettet

Det har vært knyttet stor bekymring rundt frykten for støy fra det nye beredskapssenteret, som ligger bare noen få hundre meter unna tett bebyggelse og flere skoler og barnehager her i Oppegård.

Ordfører Thomas Sjøvold (H) er både lettet over vedtaket, og også imponert over engasjementet i lokalbefolkningen.

Les også: Kommunale støygrenser blir ivaretatt på Taraldrud

HER SKAL DET BYGGES_ Her, på Taraldrud, skal det nye beredskapssenteret ligge..
HER SKAL DET BYGGES_ Her, på Taraldrud, skal det nye beredskapssenteret ligge..

- Oppegård har forståelse for at Norge trenger et nasjonalt beredskapssenter. Vi har vært bekymret for støyen for skoler, barnehager og de som bor i området. Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordfører Thomas Sjøvold.

– Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, sier Sjøvold. 

Sjøvold roser innbyggeres og ansattes engasjement i saken.

 – Jeg er ikke i tvil om at dette har bidratt til at den reguleringsplanen som nå er vedtatt har langt færre ulemper for innbyggerne i Oppegård enn høringsutkastet, sier han.

– Opptatt av støyen

SPENTE: Representane fra Oppegård fulgte spent med da statsrådene presenterte sitt vedtak for Taradrud..
SPENTE: Representane fra Oppegård fulgte spent med da statsrådene presenterte sitt vedtak for Taradrud..

Både for kommunen og innbyggerne som har engasjert seg har det viktigste vært å redusere støyen.  

– Oppegård kommune har hele tiden lagt stor vekt på kommunens støygrenser og støytiltak. For skoler, barnehager og de som bor i området er det godt nytt at støyen nå blir mindre. Reguleringsplanen setter maksimale rammer, men det er fortsatt mulig for departementet å sette inn flere tiltak for å redusere støybelastningen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

– Ser fremover

Sjøvold påpeker i en pressemelding viktigheten med å ivareta friluftsområdene, som er svært flotte og populære i dette området.

– Beredskapssenteret begrenser bruken av områder for friluftsliv store deler av dagen. Det er derfor viktig at departementet tar ansvar for at området gjøres mest mulig tilgjengelig når det ikke er aktivitet på beredskapssenter, f.eks. ved å utvide lysløypenettet. Dette må være tiltak som monner, slik at innbyggerne føler at de får noe tilbake, sier Sjøvold.

Les også: Se Taraldrud-pressekonferransen i sin helhet

Han er opptatt av at man nå skal se fremover.

– Mye av det kommunen påpekte i høringsuttalelsen er imøtekommet i den reguleringsplanen som nå er vedtatt og det er vi godt fornøyd med, sier ordfører Thomas Sjøvold. Jeg er nå er opptatt av å se fremover og bidra til at beredskapssenteret blir så bra som mulig, samtidig som det medfører minst mulig ulemper for innbyggerne.

Se hva de har bestemt

Er du nysgjerrig på hva man har bestemt seg for gå for?

I forrige uke holdt sentrale myndigheter en pressekonferranse, hvorpå de presenterte planene for Taraldrud.

Dersom du har lyst til å se den i sin helhet - trykk her - eller klikk play i videovinduet!