VIL FLY MER: Hilde Straumann, seksjonsleder ved Hellikoptertjenesten, informerer om at det er søkt om tillatelse til flere flyvninger.
VIL FLY MER: Hilde Straumann, seksjonsleder ved Hellikoptertjenesten, informerer om at det er søkt om tillatelse til flere flyvninger.

Skal søke om flere flyvninger

Politidirektoratet vil ha flere helikopterflyvninger fra Taraldrud. Dette betyr det for deg.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge seksjonsleder ved Hellikoptertjenesten i Oslo politidistrikt, Hilde Straumann, kan vi i tiden fremover forvente økt helikoptertrafikk i området.

Det er lagt inn søknad til kommunen om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.

– Et svar vil mest sannsynlig ikke komme før på vårparten, ettersom søknaden først skal på høring, opplyser Straumann.

Flere bevegelser

En av grunnene til at det søkes om flere flyvninger har med erfaringen politiet har gjort seg om nødvendig aktivitet.

– Da Beredskapssenteret ble etablert måtte man anta noe med tanke på de flygningene man skulle søke om. Vi antok den gang 2250 flygninger. Vi søkte om konsesjon til det, og fikk det. Etter at vi har flyttet til Taraldrud og begynt å bruke senteret, og har fått to helikopter, har vi sett at det tallet blir litt lavt. Derfor har vi bedt om å øke dette tallet så vi kan ha flere bevegelser, forteller seksjonsleder i helikoptertjenesten ved Oslo politidistrikt, Hilde Straumann.

Det nøyaktige tallet bevegelser det er søkt om er 3200 flyvninger. Straumann informerer om at søknaden blir sendt til Luftfartstilsynet i disse dager.

Ikke voldsom forskjell

– Hva vil søknaden om flere flyvninger innebære for beboere i området?

– For beboere betyr dette at det blir noen flere flyvninger. SINTEF har gjort en støymåling for oss, som viser at prosentvis vil det ikke bli voldsom forskjell for beboere i området.

Hun legger til at de legger stor vekt på å fly på en slik måte at det blir minst mulig støy for de som bor i området.

– Vi får ikke så mye klager. Det første året fikk vi inn en del, men nå er det mindre av det, forteller Straumann.

Ikke gitt at de flyr maks

Straumann poengterer at selv om de søker om muligheten til flere flyvninger så er det ikke dermed sagt at de kommer til å fly det de har tillatelse til.

– Det er for å slippe å søke hvert eneste år. Vi trenger utvidelse nå for å ha litt å gå på. Det er for at vi skal ha lov til å fly mer.

Hun forklarer at grunnen til at de ønsker å fly mer er fordi de har sett at med to helikoptre, og med den samfunnsutviklingen de ser, så er det etterspurt at helikopter er med i flere oppdrag.

– Dette er også sikkerhetspolitisk. Det er ikke bare for trening, men helikopter er et etterspurt verktøy for å løse saker for politiet.

Mer effektivt

– Å fly med helikopter er en knapp ressurs, så vi bruker helikopter kun når vi tror at det kan utgjøre en forskjell. Så når vi tror vi kan utføre et oppdrag på en mer effektiv måte med helikopter, bruker vi det, sier Straumann.

Hun understreker også at bruk av helikopter er både effektivt ved søk etter savnede personer, og at det frigjør ressurser hos politiet til å ta oppdrag på andre områder.

– Sikkerhetspolitisk kan vi ikke si så mye mer enn at helikopter vil bli en viktig ressurs dersom noe verre skjer. Det er effektivt for å få raskt overblikk, og for å få transportert ut riktig kompetanse. Rett og slett for å løse en krevende situasjon, sier hun.

Hun poengterer at det er viktig at de er oppdaterte på dette området.

Brudd på konsesjon

Til det faktum at det allerede har vært flere flyvninger enn først tillatt, understreker hun at politiet må få gjøre de de trenger, og som de opplever at samfunnet trenger.

Hun bemerker at de tar på største alvor å ta hensyn til beboere i området, og at de legger stor vekt på å fly så det sjenerer minst mulig.

– Vi er opptatt av å poengtere at for noen opplevelse dette som støy, men vi liker å se det som lyden av beredskap.

Powered by Labrador CMS