SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB).  Oversiktsbildet viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Oversiktsbildet viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.

– Beredskapssenteret ønskes velkommen

– Det er på tide med et mer balansert syn, skriver innsenderne av dette innlegget.

Publisert

Det har de siste ukene vært flere artikler, fra ordfører, rektorer og FAU-representanter rundt etableringen av nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud. Disse har gjennomgående vært negative til etableringen, det er derfor på tide å få et mer balansert syn knyttet til dette.

Tverrpolitisk enighet

Etter hendelsen 22. juli 2011 har det vært en stor, bred og tverrpolitisk enighet om at Norge har behov for et nasjonalt beredskapssenter for politiet. Det har i en årrekke vært utredet alternative lokaliseringer på Østlandet rundt Oslo, og som kjent er det konkludert med Taraldrud i Oppegård kommune.

SETT FRA MOTORVEIEN: Taraldrud, her sett fra E6, blir lokasjonen for politiets mnye beredsskapsenter. Senteret skal bygges på jordene sett til høyre i bildet.
SETT FRA MOTORVEIEN: Taraldrud, her sett fra E6, blir lokasjonen for politiets mnye beredsskapsenter. Senteret skal bygges på jordene sett til høyre i bildet.

Vi må nå si oss fornøyd med nok utredninger, og det er på tide å begynne den praktiske gjennomføringen med etableringen av senteret, vi har allerede ventet lenge nok.

Les også: – Vi ønsker et godt og forklarende svar

Taraldrud synes som en fornuftig lokalisering med nødvendig nærhet til Oslo, hvor vi må anta at behovet er størst for en uttrykning fra en slik enhet. Det er også god infrastruktur med motorvei som nærmeste nabo og rimelig avstand til Forsvarets helikopterkapasitet lokalisert på Rygge.

Beboerne

De som bor i nærheten av et slikt senter vil bli berørt av dette, uansett om det er her eller et annet sted. Dette gjelder ikke bare et beredskapssenter, men eksempelvis også større sykehus som har helikopter aktivitet hele døgnet også helger og helligdager. Her bor ofte folk helt inntil sykehuset, samme gjelder lokalisering av skoler tett inntil sykehus. Det samme gjelder de som bor og går på skole i nærheten av flyplasser som også har mye støy.

Les også: Fra skolen i skogen til skolen i skuddlinjen

AKSJONERER: Tre av dem som har utbasunert om bekymringer rundt beredsskapssenteret, er FAU-representantene ved Tårnåsen skole, Caroline Monstad og Paal Sjøvall Her er de fotografert sammen med SV-politiker Niholas Wilkinson, som har planer om å ta støydebatten til Stortinget.
AKSJONERER: Tre av dem som har utbasunert om bekymringer rundt beredsskapssenteret, er FAU-representantene ved Tårnåsen skole, Caroline Monstad og Paal Sjøvall Her er de fotografert sammen med SV-politiker Niholas Wilkinson, som har planer om å ta støydebatten til Stortinget.

Etter å ha sett og lest høringsnotatet knyttet til støy fra helikopter og skyte- og treningsaktiviteter, ser jeg at hverken boligområder, skoler eller industri ligger innenfor gul og rød støy sone.

Deler av Grønliåsen ligger innenfor, men ikke hoveddelen av det skolene i området bruker i skoletiden. Skyte- og treningsaktiviteten vil også bli begrenset til dag tid med noen unntak, men skal ikke foregå i helger og på helligdager. Det er på disse dagene at naturområdet rundt for det meste er i bruk av publikum.

Forundret

Jeg ble litt forundret når Caroline Monstad Høgsnes, i Oppegård Avis 1. juni påstår at 6 skoler og barnehager får sine lærings- og oppvekstsvilkår sterkt forringet og at det kan påføre helseskader for barna. Det er også tidligere blitt fremhevet at velkomstklassen på Tårnåsen skole kan få traumatiske opplevelser fra helikopterstøy og skyting fra beredskapssentret. Hvis så er tilfelle, hvorfor ikke være løsningsorientert, og vurdere å flytte denne klassen til en annen skole i kommunen som er mye lenger bort, her kan nevnes Greverud, Østli, Vassbonn eller Kolbotn skole. Det er nok å velge i.

Les også: – På tide å våkne

Når det gjelder Hellerasten skole, skal jo denne legges ned nesten samtidig som beredskapssenteret står ferdig, og vi skal få en ny fin ungdomsskole i tilknytning til ny idrettshall på Sofiemyr jordet. Vi må da sørge for at den nye skolen blir prosjektert slik at støy fra beredskapssenteret blir minimalisert.

HER SKAL DET LIGGE: Her ser du Taraldrud slik det ser ut i dag fra fugleperspektiv. Her skal beredsskapsenteret bygges.
HER SKAL DET LIGGE: Her ser du Taraldrud slik det ser ut i dag fra fugleperspektiv. Her skal beredsskapsenteret bygges.

Nødvendige tiltak

Jeg er sikker på at Justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre alle nødvendige tiltak for å begrense støy og andre ulemper for kommunens innbyggere.

Les også: Slik blir politiets nye beredsskapssenter

Og hva får vi. Det nasjonale beredskapssenteret vil positivt bidra til økt aktivitet i kommunen gjennom behov for støtte fra lokalt næringsliv, økt behov for overnattingskapasitet og tilflyt av sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Kanskje vi også kan få ringvirkninger knyttet opp Sofiemyr Crossover. Skolene bør også se på muligheten til å trekke ressurser fra beredskapssenteret inn i deler av undervisningen, når nasjonal beredskap og samfunnssikkerhet står på timeplanen.

Det er mange som ser frem til første spadetak på Taraldrud, og at grunnsteinen for det nasjonale beredskapssenteret er på plass – velkommen

Powered by Labrador CMS