Demokrati og medvirkning i Nordre Follo

KOMMER PÅ BESØK: Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar.
KOMMER PÅ BESØK: Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar.

Snakk med ordføreren

Har du noe du gjerne skulle ha snakket med ordføreren om? Benytt sjansen når ordfører Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar. Eventuelt kan du be ordføreren om taletid i kommunestyret, men husk at offentlig spørretid må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtedagen.

Publisert

– Alle er hjertelig velkomne! sier Nordre Follos første ordfører, Hanne Opdan (Ap).

      Hanne Opdan

 • Er født i 1965.
 • Bor med familien på Langhus.
 • Første ordfører i Nordre Follo etter sammenslåingen av tidligere Oppegård og Ski kommune.
 • Har vært representant i Ski kommunestyre siden 2007.
 • Var ordfører i Ski kommune 2017-2019.

Hun er til å treffes på biblioteket i Kolben førstkommende lørdag fra klokken 11:00 til klokken 12:00.

Fire møter i løpet av våren

Som innbygger i Nordre Follo har mulighet til å treffe ordføreren på bibliotekene i Ski og på Kolbotn fire ganger i løpet av denne våren.

Her får du en oversikt over de resterende møtene med ordføreren:

 • Onsdag 18. mars klokken 17:00 - 18:00 på Ski bibliotek.
 • Onsdag 1. april klokken 12:30 - 13:30 på Kolben bibliotek
 • Lørdag 9. mai klokken 12:00 - 13:00 på Ski bibliotek

Husk at du også kan kontakte ordføreren på e-post

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordfører Hans Martin Enger (MDG) opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver. Varaordføreren kan også kontaktes på e-post (

     Utvalgene i Nordre Follo:

 • Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg: 1. Utvalg for areal, klima og byggesak. 2. Utvalg for oppvekst, idrett og kultur. 3. Utvalg for klima, teknikk og miljø. 4. Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk.
 • Politiske utvalg forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. 
 • Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg. 
 • Les mer her.

Åpen halvtime før politiske møter

Visste du at som innbygger i Nordre Follo har du mulighet til å påvirke og skaffe informasjon om det som skjer i kommunen?

Du kan be om taletid i kommunestyret og i de politiske utvalgene, ifølge det vedtatte politiske reglementet for Nordre Follo fra 20. november 2019.

Både utvalgsmøter og kommunestyremøter starter med en åpen halvtime hvor innbyggerne kan ta opp saker og informere politikere om det som angår den enkelte.  

Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren eller lederen av det faste utvalget.

Umiddelbart før møtene åpner i kommunestyret, eller i de faste utvalgene som velger å innføre ordningen, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med budsjettmøter.

Må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtet

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmålet skal stilles skriftlig, minimum fire arbeidsdager før møtedagen, slik at ordføreren eller lederen kan forberede svar.

E-posten med spørsmålet om offentlig spørretid kan sendes til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no

Spørsmålsstilleren må selv møte for å lese opp spørsmålet. Spørsmålene må være korte og det må kun ta inntil fem minutter å stille dem og inntil fem minutter å besvare dem.

Utover dette har spørsmålsstilleren en anledning til en replikk på inntil ett minutt.

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, åpnes møtet og forhandlingene begynner. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.

Medlemmer i kommunestyret eller utvalgene kan ikke selv delta med spørsmål under den offentlige spørretiden.

Dersom det stilles et spørsmål som gjelder en sak som er oppført på sakslisten, besvares spørsmålet først under behandlingen av den aktuelle saken. Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, utsettes til neste møte.

Dersom det oppstår tvil om forståelsen av denne bestemmelsen, avgjør ordføreren eller lederen saken. Hvis et medlem ikke er enig i ordførerens eller lederens avgjørelse, kan medlemmet etter spørretiden forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte.

Streaming av politiske møter

Her finner du sakspapirer og protokoller fra politiske møter i Nordre Follo kommune.

Her finner du en oversikt over politiske møter våren 2020 (i pdf).

Husk at de politiske møtene i Nordre Follo streames, slik at du kan følge politiske møter direkte. Gikk du glipp av et politisk møte, finner du opptak av møtene. Sakspapirene er knyttet til sendingen fra de politiske møtene. 

Her kan du se politiske møter fra tidligere Oppegård kommune

Her kan du se politiske møter fra tidligere Ski kommune

Powered by Labrador CMS