Sønsterudveien

SØNSTERUDVEIEN: Arbeidene på den sørlige siden av Sønsterudveien vil mest sannsynlig starte opp igjen 6. januar dersom været tillater dette.

Endringene kommer – vi må endre oss også

"Det blir fine fortau i Sønsterudveien! Litt igjen for å ferdigstille alt og blant annet ivareta funksjonshemmede som skal krysse veien, men denne blemmen får vi tro snart blir rettet opp", skriver Geir Teigo i sitt leserinnlegg.

Publisert

Som leser av Oppegård Avis og deltaker på Facebook så er det umulig å ikke få med seg at tiltakene langs veien har satt i mange sinner i kok, primært fordi bilister må stå i kø bak bussene.

HÅPER PÅ EN GOD DEBATT: Geir Teigo, som bor på Ødegården, har skrevet dette innlegget.

Denne endringen er kommet for å bli og nødvendig for å få bilister til å vurdere annen transport og dermed få ned trafikkmengden på veien.

Statens retningslinjer på tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtilbud sees her i praksis og blir også veldig tydelig med den nye planlagte idrettshallen/ungdomsskolen på Sofiemyr som omtrent ikke har p-plasser, men vi kan holde oss til køproblematikken i Sønsterudveien i dette innlegget.

Kaos inntil brukerne endrer adferd

Kommunen har vokst og får også mange nye innbyggere i årene som kommer. Veiene våre kan ikke bare utvides så alle kan kjøre hver sin bil og forvente at det er den riktige og beste løsningen.

Det er nasjonale føringer som følges i nye reguleringsplaner, og det er en stor endring fra gammeldags planlegging der parkering og vei fikk langt større plass.

Dette kommer til å bli kaos inntil brukerne tar inn over seg realiteten og endrer adferd etter tilbudet som finnes.

Verre og verre forhold til bilister

Buss for mange i stedet for bil til de enkelte, elsykler til stadig yngre så de kommer seg til trening, kamp og skole uten bil, trykke gang- og sykkelveier, felleskjøring og kollektivtransport blir sikkert noen av løsningene på utfordringene.

Forholdene til bilister blir generelt verre og verre. Ikke bare i Oppegård, men i hele Norge. Verre for bilistene, men bra for miljøet og alle som bor og vokser opp i kommunen når vi klarer å takle problemet.

Synd for de som sverger til og faktisk trenger bil i hverdagen, men bra for så mange, mange flere i samfunnet vårt.

Å være miljøvennlig er å bruke bil når du MÅ, og bruke beina, sykkel og kollektivt når du KAN.

Ingenting blir bedre om alt forblir som før

Dette med endringer er aldri enkelt, men ingenting blir bedre om alt forblir som før.

Tenk stort når du sitter der i kø og irriterer deg. Kunne du sittet på bussen eller tatt sykkelen ned til toget i dag? Eller kanskje du dunne sittet på i en annen bil?

Skremmende mange av bilene har kun en person i de. En bil med fire personer ville spart oss for 15 meter kø.

Det vil alltid komme til å være bilister på veien, det skulle bare mangle, men vi må være villig til å tenke tanken på endret praksis.

Gode verktøy for å dele transport

En del av løsningen kan være gode verktøy for å dele transport og fylle opp de bilene som likevel alltid vil være der. Lokalbusser? Utvide det glimrende busstiltaket som er gjort rundt idretten? Innfartsparkering?

Husker dere tiltaket der kontaktsøkende friluftsfolk gikk med grønn lue i fjellet for å signalisere at de var «åpen for kontakt»? Kanskje en så enkel løsning som å kunne gi et signal fra busstoppet om at du ønsker skyss og at bilistene faktisk ønsket å dele et sete når de likevel skal samme vei, ble en vanlig praksis kunne gi positiv effekt? Et system hadde vært nødvendig for at det ikke skal oppleves som snylting, men det er verdt å tenke i nye baner. Nye tanker, ikke nye veier.

Vi må tenke sammen

I bunn og grunn må et problem løses med nye tiltak, ikke pøse på med mer av samme sort. Håper på en god debatt og flere insentiver for å skape en bedre fremtidig situasjon.

Mine løse tanker vil naturligvis ikke løse noen problemer alene, men om mange hoder tenker sammen og det er villighet til å prøve noe nytt så vil vi klare å gjøre den nye virkeligheten til en bedre virkelighet enn hva vi har i dag, og i alle fall en bedre virkelighet enn dersom ingen endret adferd skjer.

Endringen er her. Vi må endre oss også.

Powered by Labrador CMS