VAKSINE-GLEDE: Smittevernlege Monica Viksaas Biermann (t.v.), smittevernhelsesøster Wenche Mannerud, sykepleier Linn-Sofie S. Steinhagen og virksomhetsleder Aina Geitz kan glede seg over at stadig flere helsearbeidere i Oppegård vaksinerer seg mot influensa.

Oppegård i vaksine-toppen

De satte målet om at vaksinering mot influensa skulle bli den nye normalen. Nå har Oppegård nådd målsettingen til Verdens helseorganisasjon.

Publisert

Oppegård har gjennom mange år hatt en klar forventning om at helsepersonell vaksinerer seg mot influensa. Årsaken til dette er enkel – en høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell reduserer antallet influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall blant pasientene.

– Veldig mange pasienter var syke av influensa i fjor. Vi opplevde også her i Oppegård at eldre døde etter å ha blitt smittet av influensa, forteller smittevernlege Monica Viksaas Biermann.

Knuser landssnittet

Ledelsen for helsepersonellet har over flere år jobbet langsiktig for å få opp andelen vaksinerte helsearbeidere. Før jul kunne Viksaas Biermann se resultatene av arbeidet sammen med Smittevern-helsesøster Wenche Mannerud, sykepleier Linn-Sofie S. Steinhagen ved Bjørkås omsorgsbolig og Aina Geitz, virksomhetsleder for helsetjenesten.

– Gjennom informasjonskampanjer og å gjøre vaksinering mer tilgjengelig, ser vi at vi har fått enda flere til å vaksinere seg.

Virksomhetsleder Aina Geitz

– Verdens helseorganisasjon har en målsetting om at 75 % av helsearbeidere skal være vaksinert. Nå ser vi at vi på de fleste områder har passert dette målet, sier Viksaas Biermann.

Dermed knuser Oppegård kommune landsgjennomsnittet. Fagbladet Journalen, fagbladet til Oslo legeforening, skrev i oktober at bare én av fire helsearbeidere vaksinerte seg mot influensa i Norge.

– Vi lå også lenge på landsgjennomsnittet. Gjennom informasjonskampanjer og å gjøre vaksinering mer tilgjengelig, ser vi at vi har fått enda flere til å vaksinere seg, sier virksomhetsleder Aina Geitz.

Bort med betaling

I 2017 måtte de ansatte betale en 50-lapp i egenandel for å få influensavaksinen.

– Denne sesongen har vi fjernet denne egenbetalingen, i tillegg til at alle ansatte har blitt tilbudt vaksinen på jobben og i arbeidstiden. Det er mulig det også har hatt litt å si for økningen, sier Viksaas Biermann.

Kvartetten fra helsesektoren i Oppegård tror det kan være flere grunner til at de har klart å øke antallet vaksinerte helsearbeidere.

– Først og fremst handler det om kunnskap. Man tenker gjerne at «jeg blir ikke syk», men jobber man i yrker hvor du møter mange mennesker, er det andre i din omgangskrets som kan bli veldig syke. Eldre og personer som allerede er syke, er en svært sårbar gruppe for influensa, sier Aina Geitz.

Helsesøster Wenche Mannerud oppfordrer også personer utenfor helsesektoren til å vurdere vaksinen.

– Det er spesielt viktig også for pårørende og personer som går mye ut og inn av institusjoner hvor det bor personer som er sårbare.

Vaksinert ordfører

Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er også viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap. Med stadig flere vaksinerte ansatte, går også sykefraværet ned.

Ordfører Thomas Sjøvold er svært godt fornøyd med de positive tallene.

– Dette viser at informasjonskampanjer og målrettet arbeid over tid gir resultater, sier Sjøvold, som selv er en av mange utenfor helsesektoren som har latt seg vaksinere.

– Min mor har nevnt dette for meg mange ganger, og jeg er vaksinert. Først og fremst fordi det kan være litt vanskelig å finne vikar til jobben min, sier han med et smil. 

Powered by Labrador CMS