Oppegård lokalsenter

HÅPER PÅ STOR OPPSLUTNING: Espen Gultvedt, som har vært styreleder for Oppegård Vel i ett år, håper på stor oppslutning. – Det er viktig å skape publisitet rundt grendehuset hvis vi skal kunne klare å få nok økonomi til å kunne drive det videre, sier han.
HÅPER PÅ STOR OPPSLUTNING: Espen Gultvedt, som har vært styreleder for Oppegård Vel i ett år, håper på stor oppslutning. – Det er viktig å skape publisitet rundt grendehuset hvis vi skal kunne klare å få nok økonomi til å kunne drive det videre, sier han.

Ønsker å skape mer samhold i bygda

– Vi inviterer alle fra Oppegård til informasjonsmøte førstkommende mandag. Dette møtet blir viktig for bygda, sier styreleder for Oppegård Vel, Espen Gultvedt.

Publisert Sist oppdatert

– Oppegård lokalsenter er under stor utvikling. Her skal det bygges 225 nye boliger i den nærmeste tiden. Det har vært mange nye innflyttere i området og enda flere kommer til. Med dette møtet ønsker vi å legge til rette for mer samhold i bygda, utvide nettverket til de nyinnflyttede og skape et større engasjement rundt grendehuset, sier Espen Gultvedt (59), som har vært styreleder for Oppegård Vel i ett år.

Informasjonsmøtet skal arrangeres i grendehusets lokaler mandag 21. februar. Det er åpent for alle og starter klokken 19:30.

På agendaen står det blant annet idémyldring rundt hva folk kan gjøre for at nærområdet blir enda mer attraktivt, og ikke minst lettere tilgjengelig for både eksisterende beboere og nye innflyttere.

– Kommunen har engasjert eksterne konsulenter til 2 millioner kroner for å lage en plan for hvordan Kolbotn sentrum kan bli attraktivt. Her gjør vi det gratis, med våre egne krefter, sier Gultvedt.

SKAL FORTETTES: Planområdet er på 150 dekar i areal og skal fortettes med blokkbebyggelse på tre til fem etasjer og med cirka 225 nye leiligheter. Det kan ikke bygges høyere enn 3,5 etasjer langs Sætreskogveien.
SKAL FORTETTES: Planområdet er på 150 dekar i areal og skal fortettes med blokkbebyggelse på tre til fem etasjer og med cirka 225 nye leiligheter. Det kan ikke bygges høyere enn 3,5 etasjer langs Sætreskogveien.

Tok initiativ til møtet

– Det blir et møte for folk som bor her på Oppegård og som ønsker å kunne bidra med et eller annet for Oppegård Vel. Det er også for folk som har lyst til å melde seg inn i Oppegård Vel, og dem som har vokst opp på Oppegård og som kan komme med idéer og friske opp gamle tradisjoner, sier Øydis Skagen Paulson (34), som tok initiativ til informasjonsmøtet.

Den engasjerte småbarnsmoren er egentlig fra Vikersund i Modum kommune. Familien flyttet til Oppegård for fem år siden og trives veldig godt her i kommunen.

Etterlyser mer engasjement

Det var for drøye to uker siden at Skagen Paulson tok kontakt med styret i velet for første gang. Selve styret består i dag av seks godt voksne menn, og de ønsker gjerne en fornying med tilførsel av unge, engasjerte krefter.

– Jeg engasjerer meg fordi jeg syns det er flott å ha et sosialt felleskap i nærområdet. Vi har så fine turområder og møteplasser som vi har mulighet til å bruke mer. Når samfunnet åpner mer og mer, tenker jeg det er ekstra viktig å få i gang sosiale aktiviteter i det fine nærmiljøet. Jeg ønsker også å få enda flere som bor her til å bli engasjert i Oppegård Vel. Flere medlemskap i vellet bidrar til større ressurser ved å gjøre nærområdet mer tilgjengelig, sier Skagen Paulson, som skal lede informasjonsmøtet.

– Viktig for bygda

Styreleder Espen Gultvedt håper på at mange møter opp.

– Dette møtet er viktig for bygda. Det er også viktig å skape publisitet rundt grendehuset hvis vi skal kunne klare å få nok økonomi til å kunne drive det videre, sier 59-åringen.

Han forklarer at den nylig vedtatte områdereguleringsplanen for Oppegård lokalsenter går utover grendehuset.

– Lokalpolitikerne ønsker å ha delvis vern av grendehuset, og det er det verste scenariet for oss i Oppegård Vel. Grendehuset har gått med underskudd hvert år i mange år og vi kan ikke fortsette slik videre. Hvis vi skal akseptere en videre drift av grendehuset med vernetiltak, slik kommunen ønsker, må kommunen bidra med økonomisk støtte, forklarer Gultvedt.

To alternativer

Ifølge styrelederen foreligger det kun to alternativer per i dag:

– Enten å drifte grendehuset slik kommunen ønsker, men med økonomisk støtte fra kommunen, eller å avvikle Oppegård Vel og selge grendehuset til utbyggeren, for å bruke de frigjorte midler på andre lokale tiltak. Jeg tenker da på ulike tiltak for å bedre lokalmiljøet, som utbedring av turstier, aktiviteter i parkene, tiltak for Tusse og annet, sier Gultvedt.

Les også: − Grendehuset går for lut og kaldt vann

Powered by Labrador CMS