PARTNERE: Prosjektleder Geir Rønningen i Adle AS og Imran Shaukat i Kolbotn Bil AS driver Sønsterudveien 26 AS og skal utvikle boligprosjektet sammen.
PARTNERE: Prosjektleder Geir Rønningen i Adle AS og Imran Shaukat i Kolbotn Bil AS driver Sønsterudveien 26 AS og skal utvikle boligprosjektet sammen.

Fra næring til boliger

Geir og Imran har store planer for næringslokalene ved siden av boligblokken i Holbergs vei 1 på Sofiemyr. Sjekk hva de planlegger.

Publisert

Sønsterudveien senter og den tidligere barneparken i Holbergs vei 2 foreslås revet og erstattet med 75 leligheter fordelt tre boligblokker.

PS! Se nederst i saken! Der kan du se tegninger av hvordan boligprosjektet kan bli! Klikk også her for å se et annet og spennende boligprosjekt litt lenger opp i Sønsterudveien!

– Leiligheter her vil bidra til et variert boligtilbud i kommunen og nærområdet, og til en transformasjon av en lite egnet næringseiendom og kommunens eiendom som i dag ligger brakk, til en attraktiv bolig- eiendom, sier prosjektlederen i Sønsterudveien 26 AS, Geir Rønningen.

Det var i fjor høst eiendomsutviklerne fra Adle AS og Shaukat-brødre fra Kolbotn Bil AS dannet Sønsterudveien 26 AS. I slutten av desember sendte de inn et planinitiativ for å omregulere og utvikle Sønsterudveien 26 og nabotomten i Holbergs vei 2 til boligformål.

– Prosjektet har en kostnad på rundt 300 millioner kroner. Vi ønsker å realisere det snarest mulig og håper på et godt samarbeid med kommunen, sier Geir Rønningen og Imran Shaukat, som samarbeider om prosjektet.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Alt skal rives

SLIK ER DET I DAG: Her ser du næringslokalene som kan bli boliger i fremtiden.
SLIK ER DET I DAG: Her ser du næringslokalene som kan bli boliger i fremtiden.

Planområdet har en sentral beliggenhet med gangavstand til privat og offentlig servicetilbud og kollektivtransport.

Sønsterudveien 26 har et areal på 2898 kvadratmeter og består i dag av et næringsbygg i to etasjer, som siden i fjor høst har vært eid av bilforretningen Kolbotn Bil AS.

– Når boligprosjektet skal realiseres, skal all bebyggelsen rives. Vi har planer om å flytte til Fløysbonn, sier Imran Shaukat i Kolbotn Bil.

Per i dag har de fire leietakere i bygget: Treningssenteret VÅG, Kolbotn dyreklinikk, Oppegård Alarm og Growing Up, som har leiekontrakter med en varighet på opptil to år.

PS! Saken fortsetter under bildet!

PERSPEKTIV SETT FRA SØRVEST: Boligutvikling i Sønsterudveien 26.
PERSPEKTIV SETT FRA SØRVEST: Boligutvikling i Sønsterudveien 26.

Eventuelt salg

Nabotomten i Holbergs vei 2 er en kommunal eiendom med rester etter en barnepark med tilhørende uthus. Det er mange år siden denne barneparken har vært i drift. Eiendommen er regulert til offentlig bygg/ barnehage, men er likevel en del av dette planforslaget.

– Vi mener det er hensiktsmessig å ta den med for å oppnå en god og helhetlig stedsutvikling, sier Rønningen.

NABOEN: Boligblokken i Holbergs vei 1 er den nærmeste naboen til det planlagte boligprosjektet.
NABOEN: Boligblokken i Holbergs vei 1 er den nærmeste naboen til det planlagte boligprosjektet.

Han sier eiendommen er på 2069 kvadratmeter i areal og er for liten til å bygge en barnehage, men kan være aktuell for omregulering før eventuelt salg. Om eiendommen ikke medtas i planen, vil prosjektet reduseres fra tre til to blokker.

Fem etasjer

Prosjektet dreier seg om bygging av 75 leiligheter fordelt på tre boligblokker på fem etasjer, med nedtrapping mot vest. Det foreslås å bygge 18 toroms leiligheter, 32 treroms- og 10 fireroms leiligheter med variert størrelse innenfor hver type.

– Prisnivået vil ligge på 55.000 til 60.000 kroner per kvadratmeter. De minste leilighetene vil være på 40 kvadratmeter og ha en prislapp på underkant av to millioner kroner, mens de største vil være på 110 kvadratmeter og koste rundt fem millioner kroner, sier prosjektlederen.

Han mener det vil være tilbud for en variert befolkningsgruppe som unge i etableringsfasen, enslige, familier og eldre.

Boligblokkene planlegges rundt et felles vestvendt tun. Eiendommen vil ha adkomst fra Holbergs vei, omtrent som i dag. Her vil det også ligge en nedkjøring til felles parkeringsanlegg under terreng.