SKATTLEGGING: SVs Nicholas Wilkinson vil skattlegge sekundærboliger for å presse boligprisene ned.
SKATTLEGGING: SVs Nicholas Wilkinson vil skattlegge sekundærboliger for å presse boligprisene ned.

Skal boligspekulantene til livs

SV politiker Nicholas Wilkinson ønsker å få boligspekulantene ut av kommunen ved å innføre skatt på sekundærboliger.  

Publisert

Nicholas Wilkinson (SV) vil ha bukt med dyre boligpriser så flere får muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Han ønsker en nasjonal boligplan, og at inntektene til nybygging til førstegangkjøpere skal komme fra skattleggelse av sekundærboliger. 

– Jeg vil ha en nasjonal boligplan der vi gjenreiser den sosiale boligbyggingen. Der det offentlige bygger boliger som folk kan kjøpe, men også et offentlig utleiemarked så alle får råd til å få seg et hjem, sier Wilkinson. 

Bygge boliger med skattepenger

VAR HELDIG: Nicholas Wilkinson (SV) synes han har vært heldig som kom seg inn på boligmarkedet.
VAR HELDIG: Nicholas Wilkinson (SV) synes han har vært heldig som kom seg inn på boligmarkedet.

SV har vedtatt på sitt landsmøte å innføre en skatt for sekundærboliger, med mål om å få boligspekulanter ut av markedet, og med det presse prisene nedover. Sekundærboliger er bolig nummer to, eller flere, man eier, men ikke selv bor i. Pengene fra skatten skal ifølge Wilkinson gå tilbake til å bygge flere boliger.

– Det må utredes skikkelig hvordan skattenivået må være for at det skal fungere best og tryggest mulig. Dette er en skatt på de som eier andres boliger, det er ikke en skatt på egne boliger, presiserer Wilkinson. 

Skattedirektoratet har på bestilling fra SVs stortingsgruppe skaffet tall på hvor mange sekundærboliger det er i Oppegård. Disse tallene viser at 5.49 prosent av alle boliger i kommunen er bolig nummer to eller flere.

– Dette er mer enn én av 20 boliger, sier Wilkinson.

Ifølge tall fra skatteteaten var det 8868 primærboliger i Oppegård mot 515 sekundærboliger i 2015. Tallene for 2016 er ikke klare enda. Fritidsboliger er ikke medberegnet i denne statistikken. Av Follo kommunene er Ski den med flest sekundærboliger i antall, med 649 i 2015, men prosentvis ligger Ås på topp med sine 539 sekundærboliger av totalt 5775 boliger. 

Prisene øker 

Ifølge tall fra eiendomsmegleren Krogsveen, har boligprisveksten i Follo økt med 16 prosent de siste tolv månedene. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de siste seks månedene er 43 000 kroner.

– Alle som bryr seg om at flere skal få eie sitt eget hjem må se at det er på tide å ta boligspekulantene ut av markedet, sier Wilkinson. 

Han legger til at han har vært heldig fordi han har fått hjelp, men at mange ikke har denne muligheten og derfor ikke har muligheten til å eie sitt eget. 

– Det har blitt sånn at bare de som har en rik familie har råd til å få seg et hjem, og hvis vi vil at alle skal ha like gode muligheter kan vi ikke tillate at boligprisene fortsetter som det gjør nå, og legger til at kvadratmeterprisen i Follo er høyere enn i Bergen by. 

Førstegangskjøpere

SV har fremmet forslag i Oppegård kommunestyre om at en viss andel av boligene som bygges skal forbeholdes førstegangskjøpere, uavhengig av alder. 

– Så lenge man ikke har eid en leilighet før skal man kunne kjøpe disse. Vi mener at det må legges inn i kravene under anbud for utbygging at det bygges boliger for førstegangskjøpere, sier Wilkinson. 

Wilkinson er redd at prisene i Oppegård er så høye at det bare vil være eldre som har råd til å kjøpe boliger i kommunen. 

– Nå er det bare godt voksne folk med veldig mye penger som har råd til å kjøpe her, da blir det en pensjonert kommune. Eldre er en ressurs, men vi må ha litt forskjellige folk, sier Wilkinson.