UTFORDRER: Synnøve Kronen Snyen (SV) har utfordret til en debatt om sosial boligpolitikk. I dette innlegget forklarer hun bakgrunnen.
UTFORDRER: Synnøve Kronen Snyen (SV) har utfordret til en debatt om sosial boligpolitikk. I dette innlegget forklarer hun bakgrunnen.

Gjenreis den sosiale boligpolitikken

Boligmarkedet og økende boligpriser har blitt en av de sterkeste drivkreftene for økt ulikhet i samfunnet. Dette var bakgrunnen for at SV forrige uke utfordret Høyre til en debatt om sosial boligpolitikk.

Publisert

Boligprisveksten har vært nesten uavbrutt siden 1990-tallet, og har vært langt større enn både inntektsveksten i landet og kostnadsveksten for å bygge en bolig. Boligene har heller ikke fått høyere kvalitet og standard, de har bare blitt dyrere.

Unge kommer ikke inn på boligmarkedet

Førstegangskjøpere blir eldre, særlig i Oslo og andre store byer. Førstegangskjøpere kjøper nå i større grad enn før utenfor Oslo. Dette burde være en gyllen mulighet for oss i Follo-området å tiltrekke oss unge, slik at vi ikke bare blir et sted for de godt voksne som har tjent godt på boligprisveksten som har vært de siste tiårene. 

Skaper klasseskille

Halvparten av tjueåringer som kjøper bolig får hjelp av foreldre eller svigerforeldre, og også blant førstegangsetablere i 30-årene får flere og flere hjelp av foreldre. Dette skaper et klasseskille mellom de som har foreldre som kan bidra, og de som ikke har det. Et annet eksempel på det er at mennesker med lav inntekt i mindre grad eier boligen de bor i. I 2003 eide 39 % av de med lav inntekt egen bolig, mens nå er det kun 29 %.

Det holder ikke å bare bygge flere boliger

Historien har vist at det ikke er nok å bare bygge mer. For når boligspekulanter bruker penger de har i banken til å kjøpe opp en stadig større andel av boligene på markedet så kan prisene bare fortsette å øke uavhengig av hvor mye som bygges. I dag sitter kommunestyret nesten bare med makt til å si nei til utbyggere. Det betyr at det er utbyggerne som får definere utviklingen. Vi må flytte mye av denne makta til folkevalgte organer!

Follo må se til Randaberg og Sandnes

Vi har mye å lære av andre steder som har vært innovative med å få bygget rimelige boliger. I Randaberg har de en leie-til-eie modell, der boligbyggelaget bygger boliger der du først betaler leie, men en del av det du betaler går til å dekke avdrag. Etter tre år kan du kjøpe boligen, og det du allerede har betalt trekkes fra prisen. I Sandnes har de et kommunalt tomteselskap som eier tomter, så lar de lokale entreprenører levere forslag til hvordan de vil bygge ut tomta. Videre har de som forutsetning at boligene skal selges til førstegangskjøpere.  

Vi må prøve noe nytt

Jeg håper posisjonspartiene i Oppegård, KrF, Høyre og Uavhengige, kan gå med på å prøve leie-til-eie modeller og at det skal stilles krav om at noen boliger er forbeholdt førstegangskjøpere.

Om under ett år er det valg til Nordre Follo kommunestyre. Vi må gjenreise den sosiale boligpolitikken så vi får et mer mangfoldig bomiljø i Nordre Follo, der ulike folk bor i samme området. Det krever flere modige politikere som tørr å prøve noe nytt, og som tar kontroll over boligutviklingen.