Boligutvikling på Sofiemyr

HAR TRO PÅ SOFIEMYR: – Vi ser at folk betaler mer for å bo i nærheten av nye og gode skoler. Sofiemyr har alle kvaliteter som en barnefamilier kan drømme om, og nye skoler, nye idrettsanlegg og nye boliger vil gjøre området mer attraktivt i fremtiden, sier eiendomsmegler Bent André Norderhaug.
HAR TRO PÅ SOFIEMYR: – Vi ser at folk betaler mer for å bo i nærheten av nye og gode skoler. Sofiemyr har alle kvaliteter som en barnefamilier kan drømme om, og nye skoler, nye idrettsanlegg og nye boliger vil gjøre området mer attraktivt i fremtiden, sier eiendomsmegler Bent André Norderhaug.

– Nye skoler gir høye boligpriser

Eiendomsmegler Bent André Norderhaug (48) har ingen tvil om hva som er avgjørende for en god boligutvikling på Sofiemyr.

Publisert

Kommunen skylder innbyggerne på Sofiemyr at noe skjer nå. Det er av avgjørende betydning at området får nye skoler snarest mulig, sier eiendomsmegler Bent André Norderhaug (48) i Attentus Eiendomsmegling AS på Kolbotn.

48-åringen, som har jobbet som eiendomsmegler i 27 år, møter ukentlig folk som leter etter det perfekte området å bo.

På jakt etter gode oppvekstsvilkår

Mange av dem som ønsker å bosette seg i tidligere Oppegård har selv vokst opp her og ønsker det samme for sine barn. Hovedtyngden av innflyttere kommer imidlertid fra Osloområdet. Vi ser også at folk flytter ut fra byen før barna kommer i skolealder og de er på jakt etter rekkehus, sier Norderhaug.

Han sier det er mange forhold som spiller inn for boligkjøpere, men gode oppvekstsvilkår for barn er åpenbart av stor betydning for hvor barnefamilier ønsker å bosette seg.

Det er ekstremt viktig å satse på skoler. Siden bostedet avgjør hvilken skole barnet hører til, ser vi at flere familier velger gjerne å bo i nærheten av gode skoler. Gamle og slitte skoler trekker boligprisene ned, sier Norderhaug.

Han sier gode skoler gir høye boligpriser, men da tenker han ikke bare på skolerangeringer i forhold til resultater i nasjonale prøver, men også på inneklima og andre forhold.

Ingen ønsker at barna skal bli syke av å gå på skole. Det skal vi ikke akseptere i vår kommune, sier han.

Nådde nesten Ingieråsen-nivået

Den erfarne eiendomsmegleren har et godt eksempel når det gjelder sammenhengen mellom boligpriser og nye skolebygg. Norderhaug har sett på prisutviklingen for kjøp av rekkehus i de mest populære områdene på Sofiemyr, Kolbotn, Trollåsen og Tårnåsen i årene før og etter at Tårnåsen fikk en ny barneskole i 2012.

Kvadratmeterpris på rekkehus for det siste året:

  • Kolbotn (postnummer 1410): 46.029 kroner (basert på salg av 12 rekkehus)
  • Sofiemyr (postnummer 1412): 40.183 kroner (basert på salg av 33 rekkehus)
  • Tårnåsen (postnummer 1413): 44.930 kroner (basert på salg av 32 rekkehus)
  • Trollåsen (postnummer 1414): 45.904 kroner (basert på salg av 9 rekkehus)
  • Kilde: Eiendomsverdi, statistikken gjelder kun salg av rekkehus i perioden fra februar 2019 til februar 2020.

– Den nye skolen på Tårnåsen medførte en svært god utvikling der, sier 48-åringen.

Ifølge ham var det i 2011 tilnærmet lik kvadratmeterpris på rekkehus på Tårnåsen og Sofiemyr (30.291 kroner kontra 29.930 kroner), men fire år senere økte forskjellen mellom de to boligområdene markant (36.737 kroner kontra 34.431 kroner).

Statistikken viser at boligprisene for rekkehus i Odins vei på Tårnåsen nådde omtrent Ingieråsen-nivået i Pauline Halls vei (red. anm.: området med høyest pris på rekkehus) etter at den nye skolen på Tårnåsen stod ferdig, sier eiendomsmegleren.

Sofiemyr har størst potensiale

Etter at Tårnåsen fikk et stort løft som følge av en ny barneskole, har Sofiemyr-området forblitt hengende etter.

Boligprisene for rekkehus på Sofiemyr og Tårnåsen har ligget stabilt lavt i flere år frem til den nye skolen på Tårnåsen ble åpnet i 2012. Etter at Sofiemyr fikk en markant prisøkning i 2013, falt prisene på Sofiemyr ned igjen, sier eiendomsmegleren.

Norderhaug sier dette er ufortjent. Han mener at av de boligområdene i tidligere Oppegård er det Sofiemyr som trenger et løft nå. 48-åringen sier han selv har vokst opp på Sofiemyr og har en stor forkjærlighet både for Sofiemyr skole og hele Sofiemyrområdet.

– Ønsker kommunen å tiltrekke ressurssterke mennesker til Sofiemyr, bør det satses på gode skoler, nye idrettsanlegg, trygge skoleveier og et trygt miljø for barn og unge.

Bent André Norderhaug, eiendomsmegler i Attentus Eiendomsmegling AS på Kolbotn

Det er rart at politikerne ikke satser på Sofiemyr. Selv er jeg overbevist om at Sofiemyr er området med størst potensiale for fremtidig prisstigning i tidligere Oppegård. Sofiemyr har marka, tilrettelagt kommunikasjon og flott idrettsmiljø, men får et stort trekk som følge av gamle og slitte skoler og idrettsanlegg. Sofiemyr har med andre ord alle kvaliteter som en barnefamilie kan drømme om, men dette området trenger et skikkelig løft, sier han.

Avhengig av hverandre

Norderhaug mener det store potensiale på Sofiemyr vil bli utløst etter at de planlagte skolene og idrettsanleggene har kommet på plass.

Attraktive boligområder er helt avhengig av gode skoler. Ønsker kommunen å tiltrekke  ressurssterke mennesker til Sofiemyr, bør det satses på gode skoler, nye idrettsanlegg, trygge skoleveier og et trygt miljø for barn og unge. Hvis alt som er vedtatt på Sofiemyr blir gjennomført, vil det gi et stort løft for området, sier han.

Eiendomsmegleren påpeker også at nye skoler vil tiltrekke seg enda flere gode lærere og skape flere andre positive ringvirkninger for området.

Delte boliger fremfor leiligheter

For å hente inntektene bør kommunen selge skoletomten til Sofiemyr skole så snart som mulig og tilrettelegge for riktige boligtyper, sier Norderhaug.

Han reagerer at minst 20 prosent av leilighetene som planlegges på bakkeplan i det aktuelle området vil være på 80 kvadratmeter i areal eller større.

Jeg tror dette er feil. Kommunen må tilby folk boliger som de ønsker å bo i, sier Norderhaug.

48-åringen, som har jobbet som eiendomsmegler siden 1993, sier av erfaring at det ikke er blokkleiligheter folk vil ha i det aktuelle området, men fornuftige, delte boliger eller rekkehus i nærhet til skoler og barnehager.

Støy i mediene

Norderhaug mener også innbyggerne på Sofiemyr bør fremsnakke sitt nærmiljø. Han påpeker at støy i mediene i forhold til negative nyhetssaker trekker ned interessen for området.

Utbyggingen av beredskapssenteret har i en periode skapt usikkerhet blant potensielle kjøpere. Folkebevegelsen "Stopp støyen" har gjort en bra jobb for å begrense ulempene for beboerne, men vi har også sett overskrifter om at enkelte frykter at barna skal vokse opp i en krigssone. Det samme gjelder saker om dårlig inneklima på skolene og fjerning av busslommene, sier eiendomsmegleren.

Selv er han ikke bekymret for noe av dette, og mener innbyggerne på Sofiemyr er heldige som bor i det som må være et av Norges tryggeste områder.

Les også: – Fram er nøkkelen for å løsne skoleproppen

Powered by Labrador CMS