– Vi fortsetter med trygg økonomisk styring

I dag ble flertallspartienes budsjettforslag banket gjennom i formannskapet.

Publisert Sist oppdatert

I korte trekk er det svært få endringer i flertallspartienes budsjett, kontra kommunedirektørens opprinnelige forslag i ØHP. Av en totalramme på 5,5 milliarder er det faktisk bare rundt 10 millioner kroner som er flyttet på.

Det var en fornøyd maktkoalisjon bestående av Ap, MdG, V, Sp, Sv og U som tok i mot Oppegård Avis til en rask pressebrief etter dagens formannsskapsmøte.

– Vi fortsetter med en trygg økonomisk styring i en vanskelig tid og det er ikke store midler det flyttes på, innleder Aps gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje.

– Vi mener vårt budsjett er et realistisk budsjettforslag, i motsetning til de urealistiske forventningene det legges opp til i opposisjonens alternative budsjett. Der var det lagt opp til både økte finansinntekter, mer inntekter av eiendomssalg og lønnsreduksjon for kommunalt ansatte, ifølge posisjonen.

LES OGSÅ:

– Vi leger også opp til salg av kommunal eiendom, men vi styrer med realisme. Vi ønsker å selge riktige objekter til riktig pris, sier varaordfører Hans Martin Enger fra MdG.

Fontenehuset reddes

Ifølge Venstres Camilla Hille er det noen viktige endringer i budsjettet som peker seg ut i positiv retning.

– Vi sørger for at kuttet til Fontenehuset reverseres, slik at de går en forutsigbar fremtid i møte. Vi beholder også stillingen som var foreslått kuttet hos bibliotekene. Det er i sum små midler, men ved å fjerne disse kuttene sørger vi for å opprettholde viktige tilbud som når mange sårbare, sier Hille.

Også SVs Elin Skifjell vil spille inn viktige justeringer.

– Vi reverserer også kuttet i Kulturskolen og setter av 200.000 kroner til en tilskuddsordning for barn i lavinntekstfamilier, slik at de ikke faller utenfor idretten, sier Skifjell.

Ikke overraskende var det klima og miljø Hans Martin Enger ville fortelle om, og som beste kan oppsummeres som «Veldig mange tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket». I tillegg spilte han inn et forslag til drift av Venleik på Kolbotn og ikke minst en plan for å sikre permanent drift av gjenbruksbutikken Rufus på Kolbotn Torg. Det vil i så fall føre til at arbeidsmarkedstiltaket blir en permanent etablering.

Omsorgstrappa

Ifølge den uavhengige representanten Dag Fedøy, tidligere KrF, er det styrking av hjemmetjenesten, gode vilkår for barn og unge og en trygg satsning på psykisk helse, som er viktige punkter å trekke frem i en sådan stund.

Det fikk han støtte i av Sps Tor Anders Østby.

– Omsorgstrappa er viktig. Med dette budsjettet styrker vi hjemmetjenesten og legger mer til rett for at folk kan få bo hjemme, så lenge de ønsker. På Kråkstadtunet åpner vi for fire nye plasser i omsorgsbolig, for de som trenger det mest, sier Østby

Ordføreren supplerer følgende:

– Når det gjelder omsorgstrappa så legges vårt lokale arbeid merke til i andre kommuner og på Stortinget. Vi har tatt noen modige grep for å møte fremtiden. Det er tøft å stå i, men vi tror det blir bra.

Vedtas 14. desember

I sum er det altså bittesmå beløp som flyttes på, i forhold til kommunedirektørens forslag.

– 10 millioner av 5,5 milliarder er bare 2,5 promille. De ti millionene finner vi ved å putte mindre penger på fond. Det må vi tåle i krisetid, forklarer Hille.

Veien mot et endelig budsjettvedtak går nå via kommunedirektøren. Han skal nå gi en tilbakemelding på posisjonens budsjett, før det endelige budsjettet skal vedtas i kommunestyret 14. desember.

Powered by Labrador CMS