JA, VI ELSKER Å KJØRE KOLLEKTIVT: Aldri før har vi reist så mye kollektivt som nå!
JA, VI ELSKER Å KJØRE KOLLEKTIVT: Aldri før har vi reist så mye kollektivt som nå!

Eventyrlig vekst i kollektivtrafikken

Ruter registrerte 350 millioner (!) påstigninger i 2016!

Nye trafikktall fra Ruter viser en trafikkvekst på 4,9 prosent i 2016. Dette tilsvarer 350 millioner påstigninger totalt, hele 16 millioner flere påstigninger enn året før. Det betyr 44 000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.

Størst vekst i Akershus

I Oslo var veksten i 2016 på 4,5 prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 6,1 prosent.

FORNØYD: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.
FORNØYD: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

- Veksten betyr at Ruter leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Tallene viser at vi ligger godt an til å innfri de politiske målsetningene, ikke bare nullvekstmålet for Oslo og Akershus, men også målet om redusert biltrafikk i Oslo. Det gleder meg stort at flere og flere kan oppleve mer bevegelsesfrihet uten å bruke bil, og tallene viser at flere og flere ikke bare kommer seg til jobben, men kommer seg til skolen, butikken, fritidsaktiviteter og annet ved hjelp av kollektivtrafikk, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Les også: Krever at Ruter setter inn busser med belter fra Svartskog!

Flere kollektivreiser enn bilreiser

RØD OG POPULÆR: Bussen står for en stor del av kollektivreisene i Oppegård.
RØD OG POPULÆR: Bussen står for en stor del av kollektivreisene i Oppegård.

Flere sykler og reiser kollektivt, og flere lar bilen stå. I 2016 er i tillegg milepælen 50 prosent markedsandel for kollektivtrafikken i Oslo passert, regnet av de motoriserte reisene.

Det er bussene som frakter flest passasjerer, med 147 millioner påstigninger i 2016. Deretter kommer T-banen med 106 millioner påstigninger, og trikken med 53 millioner. Størst vekst i 2016 finner vi på T-banen med 11,7 prosent.

Trafikkveksten i Akershus er 6,1 prosent, den største økningen siden innføring av ny pris og sonestruktur i desember 2012. Arbeidshesten i Akershus, bussen, økte med nesten ti prosent.

Les også: Ruter: – Hit, men ikke lenger

– Veksten i Akershus er svært gledelig. Den viser at strategien med å styrke kollektivtilbudet lokalt, gjennom å sikre gode forbindelser til kollektivknutepunkt i regionbyene våre fungerer. Et attraktivt kollektivtilbud ute i kommunene i Akershus er avgjørende for at vi skal nå målet om å møte veksten i persontransport med gåing, sykling og kollektiv. Vi ser at overgangen til et mer fleksibelt rutetilbud, med bussmating til skinnegående transport, gir gode resultater. Det viktigste for Akershus er at flest mulig får et effektivt alternativ til bilen, og tallene Ruter presenterer i dag viser at utviklingen går i riktig retning, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Sollii

Folk er fornøyde med ruter

Ikke bare er trafikktallene gode, men Ruter registrerer også at kundene er fornøyde. 

BEST er et samarbeid mellom kollektivselskaper i ulike europeiske byer. BEST-samarbeidet startet opp i 2001 og Ruter har vært en del av dette samarbeidet helt fra starten av.

I 2016 oppnådde Ruter en tilfredshetsscore på 74,3%. Det var best i Norden, og innebærer at Oslo og Akershus har Nordens mest fornøyde kollektivpassasjerer. Helsinki kom på andreplass med en score på 73,5 prosent.


Powered by Labrador CMS