Fjerning av busslommer i Sønsterudveien og Kongeveien

STARTET PROTESTAKSJON: Eirik Storjordet fra Kolbotn har startet en protestaksjon for å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien.
STARTET PROTESTAKSJON: Eirik Storjordet fra Kolbotn har startet en protestaksjon for å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien.

Kjemper for busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien

Eirik Storjordet fra Kolbotn har startet en protestaksjon med en underskriftskampanje for å stoppe arbeidene med fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien.

Publisert

– Det igangsatte arbeidet på disse fylkeskommunale veiene må stoppes inntil nye trafikkmålinger og en grundig konsekvensanalyse viser at det er grunnlag for å gjennomføre tettingen av busslommene, sier Eirik Storjordet (71). 

Rundt 150 innbyggere har signert underskriftskampanjen "Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune", som 71-åringen fra Kolbotn satte i gang i går kveld. Hittil i kveld har innlegget hans blitt delt 175 ganger.

     Fakta om tallene:

 • Fjorårets tall for årsdøgntrafikk (ÅDT) i Sønsterudveien, ifølge Statens vegvesen (SVV), var på 9.246 kjøretøy i døgnet, det vil si 153 færre kjøretøy per døgn i 2018 enn i 2012.
 • ÅDT for Kongeveien var 766 kjøretøy i døgnet (2012-tall), ifølge senioringeniør Vegard Moe i SVV.
 • Kantstopp kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge SVV. Ved større trafikk skal det bygges busslommer. Det er også et krav om at farten på veistrekningen ikke skal være mer enn 50 kilometer i timen, og at det ikke går mer enn 30 busser i timen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at arbeidet med fjerning av busslommene i Sønsterudveien er nå satt i gang. Onsdag denne uken startet arbeidene ved Kolbotn kirke og vil fortsette oppover i Sønsterudveien frem til begynnelsen av desember.

Les også: Anleggsarbeidene i Sønsterudveien starter opp i morgen

Kontaktet ordførerne og fylkespolitikerne

Foreløpig driver SVV med å legge ned de nye telefonkablene, men snart skal busslommene erstattes med kantstopp, slik at bussene stopper i veien mens de slipper passasjerer av og på. Det betyr at bilene må stå bak og vente. Dette er noe Eirik Storjordet liker svært dårlig.

EN BUSSPASSASJER = LANG BILKØ: Slik så situasjonen ut klokken 13:30 lørdag 9. november da 87-bussen stoppet midt i kjørefeltet ved bussholdeplassen ved Kolbotn kirke.
EN BUSSPASSASJER = LANG BILKØ: Slik så situasjonen ut klokken 13:30 lørdag 9. november da 87-bussen stoppet midt i kjørefeltet ved bussholdeplassen ved Kolbotn kirke.

 

– Jeg håper ordførerne i Oppegård og Nordre Follo kommuner, fylkesordføreren og de lokale fylkespolitikerne engasjerer seg i saken og stopper dette før det blir for sent, sier han.

Storjordet sier han har kontaktet ordførerne i Oppegård og Nordre Follo, fylkesordfører Roger Rydberg (Ap), lokale fylkespolitikere Gunnar Melgaard (H), Tønnes Steenersen (FrP) og Solveig Schytz (V), og fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Olav Skinnes (Sp).

Les også: Kritisk til fjerning av busslommer

Derfor engasjerer han seg i dette

MANGE FORBIKJØRINGER: Holdeplassen ved klubbhuset i Kongeveien har en busslomme på den ene siden og en kanstopp på den andre siden (Oslo-retning).
MANGE FORBIKJØRINGER: Holdeplassen ved klubbhuset i Kongeveien har en busslomme på den ene siden og en kanstopp på den andre siden (Oslo-retning).

Det var for åtte år siden Eirik Storjordet flyttet til Kolbotn. Han sier at i løpet av disse årene har han observert den store utbyggingen i området samtidig som veinettet stort sett har vært uforandret.

Storjordet sier at til tross for at antall biler har økt år etter år, har det ikke blitt gjort så mye for å sikre at flyten i trafikken kan opptettholdes og at trafikksikkerheten for de myke traffikantene blir prioritert. 

VIDEO: Torsdag 10. januar 2019 fulgte Oppegård Avis trafikken i Kongeveien minutt for minutt i snaut tolv timer fra klokken 10:00 på formiddagen (se video), for å dokumentere situasjonen på stedet. Vi har tidligere skrevet at busslommen ved klubbhuset er ingen endeholdeplass, ifølge Ruter. Likevel benyttet sjåførene den trange lommen som parkering hele 36 ganger i løpet av de tolv timene vi fulgte trafikken. Flere av bussene var merket «Ikke i trafikk».

– Etter hvert som busstrafikken har økt, så har det blitt tillatt at bussene stopper utenfor de tidligere etablerte busslommene, de såkalte kantstoppene. Et eksempel på dette er holdeplassen for nordgående buss (red. anm.: bussen som kjører i retning mot Oslo) i Kongeveien ved klubbhuset. Jeg beveger meg mye i dette området og har ved flere anledninger observert farlige situasjoner som har oppstått fordi bussene stopper i veien og hindrer annen trafikk, sier 71-åringen.

– Det er logisk for meg at flere kantstopp vil skape lengre køer, mer forurensning og et farligere trafikkmiljø for barn. Er det slik vi ønsker å ha det?

Eirik Storjordet

– Ulogisk, udemokratisk  og veldig provoserende

Storjordet reagerer på at Statens vegvesen (SVV) ønsker å bygge om busslommene til kantstopp i Sønsteruveien og ved klubbhuset i Kongeveien, og at de argumenterer dette med å legge fram foreldet trafikkdokumentasjon (ref. anm.: årsdøgntrafikk for Kongeveien fra 2012) og manglende konsekvensanalyse for tiltaket før arbeidene settes i gang. 

– Det er logisk for meg at flere kantstopp vil skape lengre køer, mer forurensning og et farligere trafikkmiljø for barn. Er det slik vi ønsker å ha det? lurer han på.

71-åringen sier han er utrolig skuffet over fremgangsmåten til SVV i denne saken og synes det er ulogisk, udemokratisk  og veldig provoserende. 

– Jeg forventer i det minste at SVV i disse tider utreder miljø- og sikkerhetsaspektene  rundt dette. Derfor har jeg valgt å engasjere meg i saken, sier Storjordet.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

      Dette er planen:

 • På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det totalt etableres seks nye leskur og kantstopp.
 • Busslommene ved klubbhuset i Kongeveien og langs hele Sønsterudveien skal fjernes som følge av dette.
 • Det skal bygges fire opphøyde gangfelt på strekningen (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten)
 • Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.
 • Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.
 • Det er fylkeskommunen som har ansvar for strekningen.
 • Tiltakene, som gjennomføres i regi av SVV, har en kostnad på 5,5 millioner kroner.
 • Etter planen skal arbeidet være ferdig i begynnelsen av desember.
 • I anleggsperioden vil det være redusert framkommelighet i Sønsterudveien og Kongeveien.
 • I forbindelse med disse tiltakene vil det bli behov for lysregulering i cirka fire uker.

Bekymret for konsekvensene for Skiveien

Halvor Stormoen (H) fra Solbråtan håper også på at tiltakene i Sønsterudveien med fjerning av busslommene blir stoppet. Han påpeker at i Trysil kommune grep ordføreren inn og fikk stoppet SVV ved det samme tiltaket.

– Når man ikke konsekvensutreder dette prosjektet, ser man heller ikke konsekvensene for Skiveien, som nå får økt trafikk fra Sønsterudveien og sydover, både til Tømteveien og videre til Tverrveien. Det er utrolig at dette glir gjennom uten politisk behandling, så vidt jeg vet, sier han.

Kritisk til fjerning av busslommene

Rubi Fredriksen (82), som bor i Sønsterudveien like ved Kolbotn kirke, er også kritisk til tiltaket med fjerning av busslommene.

– Jeg har bodd her i 30 år og er vant til denne trafikken. Ifølge SVV har det blitt mindre trafikk i Sønsterudveien siden 2012. Det har jeg ikke merket noe til. Tvert imot. Hver eneste dag når jeg henter avisen rundt klokken 08.00 i hverdagene, står trafikken helt bomstille, sier 82-åringen.

Hun er også irritert over at bussene ikke går direkte til Oslo rådhus lenger.

– Tidligere hadde vi en busslinje som gikk helt til rådhuset, men nå må jeg bytte buss på Hauketo og videre ved Oslo S for å komme meg videre til sentrum, sier hun.

Gir full støtte til tiltakene

Atle Årnes, som bor lengre opp i Sønsterudveien, har tro på tiltakene, spesielt forhøyede gangfelt.

– Jeg gir full støtte til tiltakene. Det er åpenbart at kantstopp også får ned farten og hjelper bussen frem. Jeg ser nesten-ulykker i gangfeltene nesten daglig. Derfor vil ethvert begrensende tiltak være positivt. Om den unødvendige tungtransporten holder seg unna også, blir det tryggere å ferdes i Sønsterudveien for skoleelevene, sier han.

Les også: Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

Powered by Labrador CMS