DRAKAMP: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind kommer til å gjøre (nesten) alt hun kan for å sikre seg ordførerkjedet til Hanne Opdan etter valget i september.
DRAKAMP: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind kommer til å gjøre (nesten) alt hun kan for å sikre seg ordførerkjedet til Hanne Opdan etter valget i september.

Kampen om kjedet

Med 260 dager igjen til valget tyder mye på Cecilie Dahl-Jørgensen Pind kan tilrive seg ordførerkjedet fra Hanne Opdan.

Publisert

Ifølge en fersk prognose utført av valganalytiker Svein Tore Marthinsen blåser det en blå vind over Nordre Follo kommune. Akkurat nå ville han «satt pengene sine» på et maktskifte etter valget 11. september.

– Høyres frontkandidat Cecilie Dahl Jørgensen Pind framstår nå som den klart mest sannsynlige ordføreren, men Opdan er ikke helt ute av det, begynner Marthinsen.

Han understreker at tallene i saken baserer seg på prognoser og ikke reelle målinger. Det vil si en blanding av nasjonale tall og tendenser, samt valghistorikk.

I tabellen havner dagens borgerlige opposisjon på 24 mandater, samarbeidspartiene får 22 mandater, mens ett siste mandat tilfaller den Borgerlige Bygdelisten, som mobiliserer for å oppløse Nordre Follo, slik at Oppegård og Ski står på egne ben.

Kan skifte side

Kort oppsummert: Høyre stormer frem fra 29,6 prosent i 2019 til 37,5 prosent. FrP øker fra 8,3 til 11 prosent og totalt vil det i så fall gi fem flere mandater enn sist valg.

På den «rød-grønne» siden går Ap tilbake fra 23,4 til 19,4 prosent, Sp går fra 7,1 til 3,0 prosent og MdG går fra 10,2 til 7,0 prosent. I sum er det seks mandater tapt.

Ifølge Marthinsen er det heller ikke gitt at alle partiene som i dag tilhører konstellasjonen som utgjør samarbeidspartiene, forblir på samme side etter valget.

– Her jobbes det fra høyresiden for å knytte bedre bånd til både V, KrF og Sp – noe som i sin tur kanskje kan medføre endringer i samarbeidsmønstrene i kommunen etter valget, spekulerer valganalytikeren.

Misnøye nasjonalt

Han understreker at prognoser er prognoser, men at tallene kanskje først og fremst er et signal om misnøye med politikken som føres sentralt.

– Ved forrige valg så vi en klar reaksjon på sammenslåingen, pluss en sterk nasjonal rød-grønn tendens. Nå er den nasjonale trenden motsatt og jeg tror det skal mye til for å stå imot den trenden. Hovedbildet nasjonalt er at Høyre antageligvis vil gjøre et veldig godt valg. Så også i Nordre Follo. Det trenger ikke bety at det er noen spesiell misnøye med styringen lokalt. Nasjonalt ser vi nå et velgerfrafall som savner sidestykke for Arbeiderpartiet. Om dette holder seg blir det vanskelig å stå imot for Opdan & co. Jeg tror det må jobbes både hardt og godt for å forsvare posisjonen de har nå, sier Marthinsen.

KOM TIL OSS: Hanne Opdan og Arbeiderpartiet ønsker selvfølgelig alle velgere velkommen til sitt parti den 11. september.
KOM TIL OSS: Hanne Opdan og Arbeiderpartiet ønsker selvfølgelig alle velgere velkommen til sitt parti den 11. september.

Skal levere lokalt

Hardt og godt arbeid er akkurat hva ordfører Hanne Opdan ser for seg frem til 11.september.

– Vi skal fortsette den jobben vi gjør og i den retningen vi tror på, i samarbeid med de andre partiene vi styrer med. Der er det ikke mye drahjelp å få nasjonalt nå, men vi må stå på egne ben og måles på det vi gjør lokalt. Mitt hovedbudskap blir å vise hva vi leverer lokalt, og hva vi vil prioritere i en ansvarlig politikk, sier Opdan

At det er dragkamp om ordførerkjedet lever hun fint med.

– Det var et veldig morsomt bilde. Jeg lo da jeg så det og synes det er stas å bli karikert. Ordførerkjedet og rollen som ordfører skal det være kamp om i et godt demokrati. Vi må fortjene å være i posisjon. Og når det gjelder prognosen, så synes jeg ikke den var så verst. Spesielt ikke med tanke på hvordan det står til landsbasis, sier ordføreren.

Hemmelighetsfull

Opdan er selvsagt sugen på fire nye år som ordfører og er innstilt på å fortsette med det kun omtaler som et godt samarbeid med de andre partiene.

– Jeg er vant til å samarbeide med andre i kommunepolitikken, og uansett valgresultat blir det behov for samarbeid i fortsettelsen. Vi er fornøyde med å ha fått til mye, men ikke tilfreds. Jeg skal ikke snakke for de andre partiene i posisjon, men Ap leverer på veldig mye av det programmet vi gikk til valg på. Også vi påvirkes av verdenssituasjonen og skulle ønske at vi kunne brukt mer penger, men sånn er ikke verden nå.

Innholdet og strategien i valgkampen vil hun foreløpig ikke røpe.

– Når det gjelder strategi, så vil jeg ikke røpe noe som helst. Jeg håper imidlertid at valgkampen handler om sak og ikke person, og at det blir en ryddig, ordentlig og ærlig valgkamp, oppsummerer Opdan.

Utfordreren

Ordførerkandidat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind har også moret seg både med karikaturen og tallene i prognosen.

– Karikaturen er morsom den. Den viser tydelig at Høyre er på fremmarsj og dersom prognosene slår til, er det stor mulighet for et skifte til høsten. Måling er måling, men det er klart at dette er motiverende for oss, begynner Pind.

Hun tror også at tallene først og fremst reflekterer en misnøye med nasjonale styringsmakter.

– Vi har svært gode målinger om dagen. Regjeringspartiene vedtar mange saker som mange reagerer på, som store skatteøkninger, reversering av Fylkeskommuner, domstolsreform og fritt behandlingsvalg, fortsetter hun.

Pind er fornøyd med jobben de har gjort i opposisjon, selv om det er begrenset med gjennomslagskraft.

– Høyre har vært et tydelig opposisjonsparti i perioden. Vi er fornøyde med at vi av og til får gjennom gode saker, som for eksempel etablering av Wang og at avfallssuget endelig er tatt bort i Ski. Så er det slik at når man sitter i opposisjon mot seks partier som har flertall, er det ytterst sjelden at vi blir tatt med på råd. Da sier det seg selv at det er andres politikk som gjennomføres, sier Pind.

VIL TA OVER: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er klar for å ta over ordførervervet etter drøyt tre år i opposisjon.
VIL TA OVER: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er klar for å ta over ordførervervet etter drøyt tre år i opposisjon.

– Katastrofalt

Fire nye år i opposisjon frister lite. Nettopp av den grunn blir det ekstremt viktig å sette sitt preg på valgkampen. Høyre-kandidaten er klar på hva hun ønsker fokus på.

– Det blir viktig å se på pengebruken og hva slags saker som har blitt prioritert. Eldreomsorgen blir viktig, for her har flertallet i kommunen vedtatt særs dårlige løsninger. Vi mener nedleggelser av sykehjemsplasser er katastrofalt, og vi ser at mange eldre og syke ikke får de tjenestene de trenger. Høyre er ikke et reverseringsparti slik AP er, men antall sykehjemsplasser må gjenopprettes og vi vil deretter jobbe for ytterligere styrking av omsorgstjenesten, slår Pind fast.

Pind mener også at kommunen nå for alvor må se på hva som er helt nødvendig og hva som er «nice to have».

– Vi må ta det samfunnsansvaret vi har fått ved at Follobanen er lagt til kommunen vår. Det betyr at vi burde vært forberedt for økt interesse fra næringslivet og fra nye innbyggere. Her mener vi at dagens posisjon er helt på hæla og ikke har tatt innover seg samfunnsansvaret vi har med en investering på nesten 37 milliarder. Så blir jeg heller ikke overrasket om eiendomsskatt blir et mye diskutert tema, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS