STARTET VAKSINERING ONSDAG 13. JANUAR: Høyås bo- og rehabiliteringssenter startet med vaksinering onsdag forrige uke. På bildet kan du se senterets vaksineringsteam under det forberedende arbeidet - dypt konsentrert over dyrebare dråper. Foto: Høyås bo- og rehabiliteringssenter
STARTET VAKSINERING ONSDAG 13. JANUAR: Høyås bo- og rehabiliteringssenter startet med vaksinering onsdag forrige uke. På bildet kan du se senterets vaksineringsteam under det forberedende arbeidet - dypt konsentrert over dyrebare dråper. Foto: Høyås bo- og rehabiliteringssenter

En stor andel av sykepleiere i Nordre Follo enten avventer eller sier nei vaksinering

Vaksinering av helsepersonell i Nordre Follo er i full gang, men flere sykepleiere har valgt å avvente eller si nei til vaksinering, i hvert fall foreløpig.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo startet med vaksinering av sine innbyggere tirsdag 5. januar, og det er beboere på sykehjem og omsorgsboliger som står aller øverst på prioriteringslisten. De har nå fått den første av de totalt to dosene av Pfizer-vaksinen.

I tillegg til beboerne på sykehjem og omsorgsboligene gir kommunen inntil 20 prosent av alle dosene de får til helsepersonell som er prioritert. Vaksinen gis da først og fremst til sykepleierne og annet helsepersonell med mye pasientkontakt samt de som jobber med covid-19-pasienter, men kommunen prioriterer også de ansatte (helsepersonell) som er vanskelige å erstatte, som er i henhold til FHIs anbefalinger.

FHI slår fast at det er et viktig og grunnleggende prinsipp i Norge at vaksinering er frivillig.

Les også: – Vi kan vaksinere 10.000 innbyggere i løpet av en uke

Kun 122 sykepleiere har takket ja

Oppegård Avis har funnet ut at 94 sykepleiere er fast ansatt ved kommunale sykehjem og omsorgsboliger i tidligere Oppegård.

Tidligere Ski kommune har omtrent tilsvarende tall.

Ifølge kommunen har kun 122 sykepleiere i hele Nordre Follo takket ja til vaksine, og hittil i januar har kun 99 av sykepleierne som jobber på de kommunale sykehjemmene og omsorgsboligene i Nordre Follo, blitt vaksinert.

Nordre Follo kommune sier at de ikke vet hvor mange av sykepleierne som ikke ønsker å vaksinere seg.

– Dette har vi ikke noe eksakt tall på per i dag, men vårt inntrykk er at det er «rift» om vaksinen blant helsepersonell og at det er et stort ønske om å få vaksinen og gjerne så raskt som mulig. I første omgang er det sykepleiere som jobber ved sykehjem og omsorgsboliger som er prioritert og enkelte leger som har spesielle funksjoner, sier Silje Stavik, kommunikasjonsrådgiver i Nordre Follo.

53 av 94 sykepleiere er vaksinert hittil

Det viser seg av per i dag har 53 av de totalt 94 fast ansatte sykepleiere ved de kommunale sykehjemmene og omsorgsboligene i tidligere Oppegård har blitt vaksinert.

  • Greverud sykehjem og omsorgsbolig: 20 av 29 sykepleiere er vaksinert
  • KOMBO: 4 av 9 sykepleiere er vaksinert
  • Bjørkås sykehjem: 5 av 10 sykepleiere er vaksinert
  • Høyås bo- og rehabiliteringssenter: 24 av 46 sykepleiere er vaksinert

Disse utgjør en andel på cirka 54 prosent av alle de vaksinerte sykepleierne i Nordre Follo hittil i januar.

37 prosent usikre og 11 prosent sa nei på landsbasis

Norsk Sykepleierforbund gjorde i november 2020 en kartlegging. Blant nærmere 23.000 sykepleiere svarte 52 prosent at de ville ta koronavaksinen når de får tilbudet.

37 prosent var usikre, og nærmere 11 prosent svarte nei til vaksinering.

Siden Nordre Follo kommune ikke ville oppgi hvor mange av sykepleierne ved sykehjemmene i tidligere Oppegård takket nei til vaksine, har Oppegård Avis valgt å kontakte selv de fire virksomhetslederne i tidligere Oppegård for å sjekke status.

Greverud: 21 prosent ikke ønsket vaksine

Greverud sykehjem og omsorgsbolig har totalt 29 sykepleiere.

– 23 av disse ønsket vaksine, men per i dag har kun 20 sykepleiere blitt vaksinert siden vi har fått tildelt kun 20 doser, sier virksomhetsleder Tara Sommer.

Hun sier de tre ansatte som ønsker å få vaksine, men som ikke har fått den tilbudt, jobber i små stillinger og ble ikke prioritert i denne omgang.

Når det gjelder de syv sykepleierne som ikke ønsket å bli vaksinert, har den ene hatt covid-19, en annen har blitt vaksinert på et annet arbeidssted, to sykepleiere er sykemeldte for tiden og tre sykepleiere avventer.

Med andre ord er det seks av de totalt 29 sykepleierne, som utgjør en andel på cirka 21 prosent, som per i dag har valgt å avvente eller takke nei til vaksine.

Greverud har 54 langtidsplasser på sykehjemmet og 46 av beboerne er nå vaksinert (første dose). På omsorgsboligen har de 37 beboere og av disse er 31 vaksinert.

– De som ikke er vaksinert (åtte beboere på sykehjem og seks beboere på omsorgsboligen), har fått tilbud, men av ulike årsaker takket nei, sier Sommer.

Bjørkås sykehjem: 50 prosent avventer

På Bjørkås sykehjem på Kolbotn har alle 35 pasienter fått første dose. Når det gjelder de fast ansatte sykepleierne som jobber på Bjørkås, har kun halvparten av de totalt ti sykepleierne fått vaksinen.

– Hva er årsaken til at fem av de totalt ti sykepleierne har takket nei til vaksinering?

– De avventer, sier virksomhetsleder Lill Tverrå Forsmo.

Høyås: 24 av 46 sykepleiere vaksinert

På Høyås bo- og rehabiliteringssenter har foreløpig 90 langtidsbeboere og 9 korttidspasienter fått første vaksinedose.

Virksomhetsleder Kristine Lund sier at alle som jobber pasientnært på sykehjem skal få tilbud om vaksine på sikt, men at hun ikke ennå har sendt noe informasjon til sykepleierne på Høyås med forespørsel om hvem av disse ønsker å bli vaksinert.

Vi ser at enkelte sykepleiere er usikre og nøler med å gi et endelig svar vedrørende vaksinering. I noen grad blir man nok påvirket av hverandre i en ansattgruppe.

Kristine Lund, virksomhetsleder ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Høyås har til sammen 44 sykepleiere i ulike stillingsstørrelser og stillingsforhold. Hittil har 24 av disse blitt vaksinert, i tillegg til to andre ansatte ved Høyås som tilhører kategorien helsepersonell med nær pasientkontakt, som sykehjemmet ønsket å prioritere vaksinert.

– Det er usikkert fra gang til gang hvor mange vaksineglass vi får tildelt og hvor mange vaksiner vi får ut av hvert glass, så en nøyaktig planlegging av hvem som skal få når blant de ansatte har ikke vært mulig. Vaksinene som er opptrukket må benyttes i løpet av fem timer. Vi har derfor vaksinert dem som tilhører den prioriterte gruppen, det vil si sykepleierne, og som har vært på jobb eller hatt mulighet til å stille på kort varsel underveis i vaksineringen – når vi ser hva som er til overs etter at pasientene har fått vaksine, sier Lund.

– Så langt er det vanskelig å si hvor mange sykepleiere som kommer til å takke ja til vaksine, og vi har heller ikke presset noen til å ta en avgjørelse, siden vi ikke vet når vaksineringen vil bli gjennomført. Det er derfor vanskelig å gi et tall på hvor mange sykepleiere som til slutt vil takke ja til et tilbud. Vi ser at enkelte sykepleiere er usikre og nøler med å gi et endelig svar vedrørende vaksinering. I noen grad blir man nok påvirket av hverandre i en ansattgruppe – i én avdeling har ti av elleve sykepleiere takket ja til vaksine, sier Lund.

KOMBO: 1 av 9 takket nei

Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) har ni fast ansatte sykepleiere. Åtte av disse har svart ja til å bli vaksinert, men hittil har kun fire av sykepleierne blitt vaksinert.

– Det kan være flere årsaker til at man velger å ikke ta en vaksine, selv om jeg ikke kan gå nærmere inn på årsaken. Generelt er de ansatte hos oss positive til vaksinen og vi har større utfordringer med å prioritere hvem som skal få, av de som ønsker, enn at det er mange som ikke ønsker å ta den, sier Audun Wigdel, virksomhetsleder ved Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) & Ingiertun aktivitetssenter på Kolbotn.

Powered by Labrador CMS