HJEMMESKOLE I FEM DAGER: Som følge av vikarmangelen var det i uke 47 innført tiltak med hjemmeskole i fire dager for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole.
HJEMMESKOLE I FEM DAGER: Som følge av vikarmangelen var det i uke 47 innført tiltak med hjemmeskole i fire dager for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole.

Brutt kravet til lærertettheten på to skoler

Kommunen har brutt kravet til lærertettheten på flere trinn ved to skoler da tiltaket med hjemmeskole ble satt i gang i uke 47 og 48.

Publisert Sist oppdatert

Det var for to uker siden (i uke 47) at det ble innført tiltak med hjemmeskole for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole som følge av vikarmangelen. Tre klasser hadde da hjemmeskole i totalt fire dager.

Det er slik at hjemmeskole og digital undervisning krever den samme lærertettheten som ved ordinær undervisning, ifølge gjeldende lovverk. Kravet til lærertettheten var ikke ivaretatt da elevene på 7. trinn ved Kolbotn skole hadde tiltak med digital undervisning. Dette bekreftes av kommunalsjef Arnfinn Almås.

− Når vi har stort fravær og mangel på vikarer, har vi ikke klart å opprettholde kravet til lærertetthet. Hadde vi hatt tilstrekkelig med vikarer, hadde vi jo ikke gjennomført digital hjemmeundervisning, innrømmer Almås.

Siden Nordre Follo ikke hadde fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 i forbindelse med det gjennomførte tiltaket, ble det vurdert som ulovlig av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Verken opplæringsloven eller det midlertidige regelverket åpner nemlig for å sende elever på hjemmeopplæring uten et slikt vedtak.

Les også: Statsforvalteren: – Tiltaket på Kolbotn skole var ikke lovlig

Gjelder også Siggerud skole

Det viser seg også at liknende tiltak, som ikke var hjemlet i smittevernloven § 4-1, men som er begrunnet med vikarmangelen, ble igangsatt for to trinn på Siggerud skole forrige uke. Heller ikke på Siggerud skole har kommunen klart å opprettholde kravet til lærertetthet.

− Dette har blitt gjennomført på 7. trinn på Kolbotn skole (tre klasser) i uke 47, samt på 7. trinn på Siggerud skole (to klasser) og på 10. trinn på Siggerud skole (to klasser) i uke 48. Det var fire skoledager på Kolbotn skole, tre skoledager for 7. trinn på Siggerud skole og fem dager på 10. trinn på Siggerud skole. Dette må vi nå finne andre løsninger for siden Statsforvalteren vurderer at vi ikke har hjemmel til dette innenfor opplæringsloven, sier Almås.

60.800 til 98.800 kroner

  • Fire dager med den tapte fysiske undervisningen for bare tre klasser på 7. trinn på Kolbotn skole ville koste kommunen 24.000 til 39.000 kroner (avhengig av bruk av vikar uten eller med lærerutdanning) i eventuelle overtidskostnader, ifølge kommunalsjefen.

− Fire skoledager tilsvarer om lag 20 undervisningstimer per klasse. Vikarutgiftene for en klasse vil da være om lag 8.000 kroner, basert på at en vikar som ikke er lærer får om lag 400 kroner per time inkludert sosiale utgifter. Vikarutgiftene for en klasse med en vikar som har lærerutdanning (får om lag 650 kroner per time inkludert sosiale utgifter), blir på 13.000 kroner, sier Almås.

  • Tre dager med den tapte fysiske undervisningen for to klasser på 7. trinn på Siggerud skole, tilsvarende 16 timer per klasse, ville koste kommunen 12.800 til 20.800 kroner (avhengig av bruk av vikar uten eller med lærerutdanning) i eventuelle overtidskostnader.
  • Fem dager med den tapte fysiske undervisningen for to klasser på 10. trinn på Siggerud skole, tilsvarende 30 timer per klasse, ville koste kommunen 24.000 til 39.000 kroner (avhengig av bruk av vikar uten eller med lærerutdanning) i eventuelle overtidskostnader, ifølge kommunalsjefen.

Totalt er det snakk om den tapte fysiske undervisningen på 132 undervisningstimer hvorav 40 på Kolbotn skole og 92 på Siggerud skole, tilsvarende 60.800 kroner til 98.800 kroner (avhengig av bruk av vikar uten eller med lærerutdanning) i eventuelle overtidskostnader.

Kommunalsjefen understreker at utfordringen til kommunen var vikarmangelen og ikke det økonomiske aspektet.

− Hadde Ressursbanken eller skolen selv klart å skaffe til veie vikarer, hadde vi satt inn vikarer, sier han.

Varslet i etterkant

Kommunen bekrefter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ble varslet om tiltaket på Kolbotn skole, men innrømmer at varselet ble sendt tirsdag forrige uke uke, det vil si i etterkant av det gjennomførte tiltaket.

− Vi har fulgt opp med spørsmål med ønsker om innspill fra Statsforvalteren på hvordan vi bør løse situasjonen med svært stort fravær, framgangsmåten vi har benyttet og vurderingene vi har gjort, sier Almås.

Oppegård har bedt kommunalsjefen om å opplyse om beløpet kommunen har fått fra staten som ekstra midler i forbindelse med tiltak til å møte den varslede bemanningskrisen på skolene, men vi har fått kun følgende i svar:

− Kommunen har fått kompensert for mange av de koronarelaterte utgiftene vi har hatt fra staten. Midlene føres tilbake til virksomhetene basert på ekstrautgiftene de har hatt, sier Almås.

Kan undervise på Teams

− Er det slik at lærere som egentlig har sykefravær på grunn av koronasymptomer underviser elevene på Teams?

− Lærere som ikke er syke, men som eksempelvis er påvist covid-19 eller er satt i karantene, kan jobbe. Siden de ikke kan være fysisk til stede på skolen, kan de ha digital undervisning på Teams. Dette avtales mellom aktuelle lærere og skolens ledelse. Skolene gjorde det en del når vi tidligere var på rødt nivå i henhold til trafikklysmodellen. Faglærere kunne da undervise elevene via skjermen i klasserommet, sier Almås.

Powered by Labrador CMS