MER SMITTSOM: FHI har tidligere uttalt at den sørafrikanske mutasjonsvarianten antas å være mer smittsom, men at per i dag er det ikke noe som tyder på at den gir mer alvorlig sykdom.
MER SMITTSOM: FHI har tidligere uttalt at den sørafrikanske mutasjonsvarianten antas å være mer smittsom, men at per i dag er det ikke noe som tyder på at den gir mer alvorlig sykdom.

Nytt tilfelle av sørafrikansk mutasjon i Nordre Follo

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle av den sørafrikanske mutasjonsvarianten av Covid-19 i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

– Personen er nå ute av isolasjon, opplyser kommunen.

255 SMITTEDE PÅ TO UKER: Bare onsdag 7. april ble det påvist smitte hos 19 innbyggere. Kilde: Nordre Follo (siste tall er per 7. april)
255 SMITTEDE PÅ TO UKER: Bare onsdag 7. april ble det påvist smitte hos 19 innbyggere. Kilde: Nordre Follo (siste tall er per 7. april)

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Nordre Follo, Silje Stavik, ble Covid-19-prøven tatt 11. mars. Etter at prøven ble analysert og sekvensert i FHI, fikk kommuneoverlegen beskjed i går om at personen hadde den sørafrikanske mutasjonen av viruset.

– Denne prøven ble sekvensert ved FHI og det tar erfaringsmessig såpass lang tid. Tilfellet var ikke knyttet til kjent innreise. Vedkommende hadde ikke arbeidssted ved kommunale virksomheter, arbeidssted ei heller i vår kommune, påpeker kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

To påviste smittetilfeller per nå

Dette er det andre tilfellet av den sørafrikanske virusmutasjonen som er påvist i vår kommune.

Det første tilfellet, som ble bekreftet onsdag 31. mars hos en innbygger i Nordre Follo kommune, var direkte knyttet til innreise.

Vedkommende oppholdte seg på et egnet isolasjonssted i innreisekommunen. Siden det ikke var meldt om noen nærkontakter, var det ikke noen risiko for smittespredning, ifølge kommuneoverlegens risikorapport fra 1. april.

– Det er ikke lengre slik at alle prøver fra Nordre Follo blir sekvensert rutinemessig. Overvåkningen skjer mer som kontrollprøver. Det blir derfor vanskelig helt å utelukke noe i denne situasjonen, men at den sørafrikanske virusvarianten er etablert i Nordre Follo er ikke å anta, skrev kommuneoverlegen i rapporten.

Importsmitte

Den britiske varianten av Covid-19 er nå fortsatt dominerende i Viken fylke, men i mars har det vært et «økende innslag» av den sørafrikanske varianten flere steder i landet.

FHI har tidligere uttalt at den sørafrikanske mutasjonsvarianten antas å være mer smittsom, men at per i dag er det ikke noe som tyder på at den gir mer alvorlig sykdom.

Den sørafrikanske mutasjonsvarianten av Covid-19, som ble først oppdaget i Nelson Mandela Bay i Sør-Afrika i oktober 2020, førte til en rask smitteøkning i flere deler av landet.

I Norge ble det aller første tilfellet av den sørafrikanske mutasjonen påvist i uke 52. Siden den gang er det oppdaget flere tilfeller, blant annet i utbrudd i Bergen og Bodø.

250 tilfeller i mars

Det har vært minst 13 uavhengige importer av den sørafrikanske varianten til Norge, ifølge FHIs ukesrapport for uke 11.

Bare i perioden fra 1. til og med 28. mars ble det påvist 250 sørafrikanske mutasjonstilfeller i Norge. I ukesrapporten for uke 12 skrev FHI at denne varianten utgjør omkring to prosent av alle analyserte positive prøver og prøver som er screenet for spesifikke varianter, men det påpekes at det er store forskjeller mellom fylkene. I Nordland for eksempel utgjør den sørafrikanske mutasjonen 83 prosent av de analyserte prøvene. I Møre og Romsdal utgjør den 10 prosent av de analyserte positive prøvene.