SISTE NYTT OM COVID-19 I NORDRE FOLLO

– IKKE AKTUELT MED YTTERLIGERE TILTAK: – Det er ikke er aktuelt å iverksette ytterligere tiltak, sier Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.
– IKKE AKTUELT MED YTTERLIGERE TILTAK: – Det er ikke er aktuelt å iverksette ytterligere tiltak, sier Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

Andel smittede fullvaksinerte har økt fra 13 til 44 prosent på tre uker

– Det er som forventet. Mange av disse smittes av personer i egen husstand, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Publisert Sist oppdatert

Siden regjeringen besluttet overgang til «en normal hverdag med økt beredskap» med virkning fra 25. september, ser vi at andel innbyggere i Nordre Follo som oppsøker lege for Covid-19-relaterte symptomer eller undersøkelser har blitt redusert, og i løpet av de siste to ukene har denne andelen falt fra 4,25 til 3,55 prosent. I uke 41 er det registrert en nedgang i antall Covid-19-smittede, totalt 50 mot 73 personer i uke 40.

Det kommer frem i den ferske smitterisikovurderingen for Nordre Follo per torsdag 21. oktober, skrevet av kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som til vanlig har et særskilt smittevernansvar i vår kommune.

Etter å ha sett nøye på smittesituasjonen i uke 41, skriver hun at den er vurdert ut fra scenario én, "Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet", som tilsier at det ikke er aktuelt å iverksette ytterligere tiltak.

44 prosent med ukjent smittevei

I og med at kommunen nå i stor grad baserer seg på selvtesting, vil rapportering på antall tester og andel positive tester ikke lenger gi betydningsfull informasjon, står det i risikorapporten.

Samtidig er det oppsiktsvekkende at hele 44 prosent av de registrerte smittetilfellene i vår kommune (22 av de totalt 50 smittetilfellene) i uke 41 hadde en ukjent smittevei (smittekilden kan ikke spores tilbake), som er en økning fra 26 prosent i uke 40.

I Nordre Follo har vi en god vaksinasjonsdekning for personer over 18 år (88 prosent fullvaksinerte, 93 prosent fikk første dose). Tabellen nedenfor viser oversikt over antall innbyggere som er registret å bo i Nordre Follo (SSB) med tilhørende prosentandel vaksinert:

88 PROSENT FULLVAKSINERTE VOKSNE: I Nordre Follo har vi en god vaksinasjonsdekning for personer over 18 år.
88 PROSENT FULLVAKSINERTE VOKSNE: I Nordre Follo har vi en god vaksinasjonsdekning for personer over 18 år.

Kommuneoverlegen gjør oss spesielt oppmerksom på at Nordre Follo kommune har hatt stort smittetrykk gjennom pandemien slik at en relativt stor andel av lokalbefolkningen har gjennomgått Covid-19-sykdom.

– Disse anses som fullvaksinerte til tross for at de kun har mottatt én vaksinedose og skal per i dag ikke ha to doser. Derfor regner kommuneoverlegen med at andelen fullvaksinerte voksne i Nordre Follo ligger nærmere 93 prosent enn 88 prosent.

– Som forventet

Samtidig ser vi at andelen fullvaksinerte som tester positivt i Nordre Follo er økende. "Det er som forventet", skriver kommuneoverlegen i risikorapporten. Videre påpeker hun at mange av disse smittes av personer i egen husstand. Andelen smittede fullvaksinerte har de siste tre uker økt fra 13 prosent i uke 39 og 24 prosent i uke 40 til 44 prosent i uke 41.

Det er de alvorlige tilfellene av Covid-19 som kommunen og de sentrale myndighetene er mest opptatt av for tiden. Norge er med dette over i en beredskapsstrategi hvor målet er å ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien.

Sporadiske smittetilfeller på skolene

De store skole-utbruddene i ungdomsskole og videregående skole vurderes å være over, ifølge Biermann.

– Vi ser nå kun sporadiske smittetilfeller tilknyttet skoler, men med mye lavere frekvens enn tidligere. Vi har derfor avsluttet jevnlig massetesting som tiltak i ungdomsskolene og i de videregående skolene. Bildet består ellers av enkeltstående tilfeller eller mindre smitteklynger inn i barnehager og barneskoler, skriver hun i risikorapporten.

Mest smitte blant barn på 5 til 14 år

Diagrammet nedenfor viser allikevel at det er barn og unge i alderen fra 5 til 14 år som utgjør aldersgruppen med mest smitte i vår kommune for tiden. I perioden fra 6. til 19. oktober ble det registrert 35 smittetilfeller i denne aldersgruppen, tilsvarende 29.4 prosent av alle tilfellene.

Videre er det personer på 35 til 44 år og unge voksne på 15 til 24 år som står for henholdsvis 19.3 prosent (23 smittetilfeller) og 17.6 prosent (21 smittetilfeller) av alle tilfellene i den ovennevnte perioden.

ALDERSFORDELING AV DE SMITTEDE: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden fra 6. til 19. oktober.
ALDERSFORDELING AV DE SMITTEDE: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden fra 6. til 19. oktober.

Én innlagt på Ahus i uke 41

Antall Covid-19-relaterte innleggelser på sykehus synker nasjonalt og lokalt.

Antall alle innlagte Covid-19-pasienter på Ahus per 18. oktober er 14, det er en liten økning fra 12 innlagte per 11. oktober. Dette er imidlertid et stort fall i antallet fra uke 39 som da var 26 pasienter.

Når det gjelder kun innlagte Covid-19-pasienter på Ahus fra Nordre Follo, var antallet redusert fra tre pasienter per uke i uke 38 og 39 til én pasient per uke i uke 40 og 41.

ANTALL INNLAGTE PÅ AHUS FRA NORDRE FOLLO: Når det gjelder innlagte pasienter fra Nordre Follo, var antallet tre pasienter i uke 38, tre pasienter i uke 39, én pasient i uke 40 og én pasient i uke 41.
ANTALL INNLAGTE PÅ AHUS FRA NORDRE FOLLO: Når det gjelder innlagte pasienter fra Nordre Follo, var antallet tre pasienter i uke 38, tre pasienter i uke 39, én pasient i uke 40 og én pasient i uke 41.

Personer som eventuelt tester positivt i løpet avsykehusoppholdet registreres ikke. Oversikten er altså ikke helt nøyaktig på individnivå, men viser en trend.

Diagrammet viser blant annet at i uke tolv (21.-27. mars 2021) var ti innbyggere fra Nordre Follo innlagt på Ahus med Covid-19.

Veldig få tester seg for Covid-19

Diagrammet nedenfor viser antall innbyggere som er testet for Covid-19 per uke. Du kan se at det er andel testede er rekordlav siden pandemien startet for halvannet år siden. Det var registrert kun 505 testede i uke 41 vs. 3.081 testede i uke 35.

Videre kan du også se smittetrenden siden i fjor vinter og antall innbyggere som er bekreftet smittet de siste to ukene (18 smittede i går, torsdag 21. oktober).

Powered by Labrador CMS