FRP-MANN: Tønnes Steenersen er FrPs førstekandidat i høstens kommunevalg.

– FrP vil prioritere demenslandsby

FrPs førstekandidat, Tønnes Steenersen, mener en lokal demenslandsby vil løse mange av fremtidens utfordringer.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger. 

Demens er en brutal sykdom for den som blir rammet, men også for de nærstående. Det er en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Det finnes ulike typer demens, men fellesnevneren er at den medfører en kognitiv svikt som ofte går utover evnen til å fungere i dagliglivet.

Personlig har jeg blitt bedre kjent med denne sykdommen etter å ha pratet med Leif Alnes som har demens i nærmeste familie. Dette inspirerte meg til å besøke Carpe Diem, som er Norges første Demenslandsby. Denne ligger i Bærum. I sommer har også Oslo kommune åpnet sin første demenslandsby.

Besøket hos Carpe Diem var en fin opplevelse, og vi ble vist rundt av motiverte ansatte og stolte politikere fra Høyre og FrP. Det er disse to partiene som står bak planen og realisering av det som har blitt en demenslandsby. På deres hjemmeside omtales dette på følgende måte:

«Hos oss i Carpe Diem demenslandsby fokuserer vi på mulighetene til våre beboere. Vår levende landsby skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg. Dette skal gi beboerne en følelse/opplevelse av gjenkjennelse og trygghet. Alle skal få leve liv sitt som før til tross for en demensdiagnose, og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute, på et trygt, avgrenset område uten trafikk.».

Vi i Nordre Follo FrP ønsker at det skal etableres en demenslandsby i vårt område, og vil begynne å jobbe med dette så fort som mulig etter valget. Dette er en stor investering og et stort løft, men vi mener også at det er et helt unikt tilbud som vi trenger.

I en demenslandsby kan man ha langtidsplasser og muligheter for dagsbesøk, og vi er veldig inspirert av de tilbud vi opplevde at Carpe Diem hadde. Dette var blant annet: stort uteområde med hage og muligheter for både aktiviteter og pauser, grønnsak og blomsterhage, stort tog, butikk, pub, aktivitetslokaler, treningslokaler, frisør, massasje og mange gode møteplasser. Det var også muligheter for å leie lokaler til blant annet familietreff og fester.

Jeg var besøk hos Carpe Diem sammen med våre samarbeidspartnere Pensjonistpartiet og Høyre i Nordre Follo. Det gleder meg at disse også er positive til tanken om en demenslandsby i vårt område.

Knut Tønnes Steenersen,
1. kandidat for Nordre Follo FrP

Powered by Labrador CMS