– FJERNES FOR TIDLIG: Postlistene i Oppegård kommune er søkbare i bare tre måneder. Papirversjonen oppbevares i seks måneder. – De fjernes for tidlig. Det er svært skuffende og det svekker innsynet kraftig, sier rådgiver Kristine Foss i Norsk presseforbund.
– FJERNES FOR TIDLIG: Postlistene i Oppegård kommune er søkbare i bare tre måneder. Papirversjonen oppbevares i seks måneder. – De fjernes for tidlig. Det er svært skuffende og det svekker innsynet kraftig, sier rådgiver Kristine Foss i Norsk presseforbund.

Scorer dårlig på åpenhet

Både Oppegård og Ski ligger under det som er fylkes- og landsgjennomsnittet når det gjelder åpenhet.

Publisert

Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU), sier POU har i år gransket åpenheten i norske kommuner og laget Åpenhetsindeksen 2018.

Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv.

Både Oppegård og Ski kommuner fikk 11.5 poeng i denne undersøkelsen og havnet under det som er fylkessnittet i Akershus (13.5 poeng). Nittedal kommune hadde høyeste score i vårt fylke, med 19.5 poeng, mens Ås kom dårligst ut med bare 6.5 poeng.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Søkbare i bare tre måneder

RÅDGIVER OG JURIST: Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU).
RÅDGIVER OG JURIST: Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU).

– Vi har blant annet gitt dårlig scoring til de kommunene som fjerner journalposter fra postlistene på nettsidene sine etter kort tid. Det er svært skuffende og det svekker innsynet kraftig, sier Foss.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at postlistene i Oppegård kommune er søkbare i bare tre måneder. Papirversjonen oppbevares i seks måneder.

Når det gjelder arkivering av dokumenter, har rådmann Lars Henrik Bøhler forklart at Oppegård kommune fjerner journalposter fra postlistene etter tre måneder i henhold til Datatilsynets anbefaling om hensynet til personvern.

– Veldig uheldig

Norsk presseforbund (NP)  er ikke enig i denne vurderingen, ifølge Kristine Foss.

– Søkbarheten i postlistene på tre måneder er alt for lite. Da mister du mye viktig informasjon og det blir umulig å følge saker. Den aktuelle kloakksaken er et godt eksempel på dette. Det ligger mange andre viktige saker som går tilbake i tid og som bør være søkbare i en lengre periode. Hensynet til offentlighet må gå foran personvernhensyn, sier Foss.

Hvis staten følger denne praksisen, hvorfor kan ikke Oppegård kommune gjøre det samme?

Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU)

Hun påpeker at staten følger forskriften til offentlighetsloven slik at det ikke er mulig å søke på personnavn i postlister som er eldre enn ett år, alle personnavn blir fjernet/sladdet, men postlistene forblir søkbare.

– For svakt

Foss sier hele 14 av de totalt 22 kommunene i Akershus får minuspoeng for å fjerne journalposter fra postlistene for tidlig. Under halvparten av kommunene svarer at de journalfører interne dokumenter, og kun ni av 22 kommuner svarer at de journalfører sms-er, noe loven krever at de gjør.

Det er for svakt, sier Foss.

Les også: – Dette er hemmelighold

Fra Kautokeino til Ørland

Landsgjennomsnittet ligger på 13.0 poeng. Ørland kommune er landets mest åpne, med 26.0 av 30.5 mulige poeng.

Verst ut kommer Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkan, med -6.0 av 30.5 mulige poeng. Bare denne kommunen i hele Norge mangler postliste på nett.

Som en del av oppfølgingen av Åpenhetsindeksen 2018 har Pressens offentlighetsutvalg sendt ut åpenhetsråd til alle norske kommuner.

POU forventer blant annet at tallet på kommuner som har postlister med avansert søk og klikkbare dokumenter, vil øke raskt de kommende årene. Offentlighetsutvalget mener det er skuffende at kommunene ikke har kommet lenger med dette, til tross for at de tekniske mulighetene ligger godt til rette.

Lå nede i fire uker

Torsdag 31. mai skrev Oppegård Avis at publisering av postlistene i Oppegård lå nede i fire uker i mai.

– Dette er kritikkverdig og er i strid med rettningslinjene fra arkivverket. Det gjør også vanskelig for pressen og lokalbefolkningen å følge de aktuelle sakene og finne ut hva kommunen driver med, sier Kristine Foss.

Offentlig postjournal (postliste) gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat. Foss påpeker at journalene bør publiseres fortløpende.

– Du kan alltid be arkivet om å sende postlistene til deg som pdf på epost, men dette er helt håpløst. Alle kommunene bør ha postlistene på nett, sier Foss.

Bemanningskrise

Siden den 9. mai har innsynsløsningen for postlistene i Oppegård kommune vært nede. Først tirsdag 29. mai, etter at kommunen fikk en klage på dette fra Oppegård Avis, ble det gjort forsøk på å rydde opp i dette og etterslepet ble halvert.

– Dette er uheldig og uakseptabelt, og det beklager jeg, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Ifølge ham har kommunen hatt store problemer på grunn av bemanningssituasjonen i arkivet. Rådmannen sier det jobbes mye med arkivet for Nordre Follo i tillegg til det kommunale arkivet.

– Vi har nå styrket arkivet med en ny ansatt, men må vurdere å styrke dette ytterligere, sier han.

Powered by Labrador CMS