200 FÆRRE: I Nordre Follo hadde Den norske kirke 38.216 medlemmer ved inngangen til 2020. Per november var antallet redusert med 200 medlemmer, til 38.016. På bildet kan du se Kolbotn kirke. Foto: Oppegård Avis
200 FÆRRE: I Nordre Follo hadde Den norske kirke 38.216 medlemmer ved inngangen til 2020. Per november var antallet redusert med 200 medlemmer, til 38.016. På bildet kan du se Kolbotn kirke. Foto: Oppegård Avis

Mistet 200 medlemmer i fjor

Mens Den norske kirke taper, går andre livssynssamfunn til himmels.

Publisert Sist oppdatert

Den norske kirke (DNK) mister stadig flere medlemmer, både lokalt og nasjonalt. I løpet av de tre siste årene har DNK mistet over 71.000 medlemmer i Norge, og siden 2010 er det snakk om en nedgang på nesten 4 prosent, tilsvarende 150.000 medlemmer, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Nordre Follo hadde DNK 38.216 medlemmer ved inngangen til 2020. Per november 2020 var antallet redusert med 200 medlemmer, til 38.016.

I fjor fikk DNK i Nordre Follo utbetalt 25,6 millioner kroner hvorav 22,9 millioner kroner i kommunalt tilskudd til kirkelig administrasjon og 2,7 millioner kroner i tilskudd til grøntanlegg knyttet til gravlunder.

Les også: Se alt vi tror på i Oppegård!

Fikk 4,1 millioner kroner i fjor

Statistikken viser at mens DNK mister medlemmer, skyter antall medlemmer i ulike andre tros- og livssynssamfunn til himmels.

På ti år har antallet medlemmer i trossamfunn utenfor DNK gått opp med hele 57 prosent, fra 431.000 til 678.000, som betyr en økning på nesten 250.000 personer totalt.

Økningen gjelder også lokalt. På oavis.no kunne du lese fredag forrige uke om at i tillegg til Den norske kirke, har Nordre Follo medlemmer i mange andre ulike tros- og livssynssamfunn, og at antall av disse øker hvert år.

Begrenser vi oss til det som var tidligere Oppegård, er det snakk om cirka 190 ulike trossamfunn her som får både kommunalt og statlig tilskudd hvert år. I fjor fikk disse utbetalt 475 kroner per medlem i bare kommunalt tilskudd, i tillegg til et omtrent tilsvarende beløp fra staten.

Kutt på 1 million hvert år

I fjor høst foreslo tidligere rådmann i Nordre Follo, Jane Short Aurlien, å gjennomføre kutt i alle kommunale tjenester på totalt 190 millioner kroner i 2021. Hun forklarte at som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen måtte alle områder redusere sine tjenester. Kirken i Nordre Follo var intet unntak.

Som følge av det ovennevnte ble det kommunale tilskuddet til kirken redusert med fire prosent, tilsvarende én million kroner per år i planperioden 2021-2024.

Staten trakk 5 millioner

I rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 lå det opprinnelige budsjettet for 2020 for kommunalt tilskudd til trossamfunn utenom DNK til grunn (2,8 millioner kroner i 2020), men budsjettet for 2021 ble justert fra 2,8 millioner kroner til 4,1 millioner kroner i desember 2020 etter at kostnaden for 2020 var beregnet, ifølge kommunen.

På oavis.no kunne du lese forrige uke at fra 1. januar 2021 overtok staten hele finansieringen til trossamfunnene (alle utenom Den norske kirke) fra kommunene. Nordre Follo ble trukket hele 5 millioner kroner i rammetilskuddet som følge av utlemming av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS