OMSORGSBOLIGER: Protestbevegelsen refererer til nybygget som reiser seg i Edv. Griegs vei 5-7 på Kolbotn.
OMSORGSBOLIGER: Protestbevegelsen refererer til nybygget som reiser seg i Edv. Griegs vei 5-7 på Kolbotn.

Inviterer til protestbevegelsen «1410 Gamlebyen»

Vi er politisk uavhengige og ønsker å påvirke lokalpolitikerne til å lytte til innbyggerne i Oppegård kommune.

Publisert

Vi, Bjørn Flatgård, Espen Holm, Olav Klungreseth, Oddbjørn Skredderberget og Gunnar Sveen, har som enkeltindivider deltatt på informasjonsmøter og skrevet innlegg i media hva angår fortettingsprosessen på Kolbotn.

Lite av dette synes vi ha gått hjem hos våre politikere – valgt av oss - og en administrasjon som synes å vite mest og best – om alt.

Les også: 1410 «Gamlebyen»

– Edv. Griegs vei 5-7 er en skandale!

Følgende e-post til Oppegård Avis bør imidlertid leses av politikere som nå arbeider med partiprogrammene;

Fra: astridaaro@hotmail.com
Dato: 26. august 2018 kl. 20:18:03 CEST
Til:
post@oavis.no
Emne: Oppegård Høyre og omsorgsboligene i Edv. Griegs vei

Boligblokken som reiser seg i Edv. Griegs vei 5-7 er et monsterbygg og en skandale for bomiljøet for mange i Kolbotnveien og i Edv. Griegs - og en skandale for Oppegård kommune!

Tomten utnyttes mer enn maksimalt, og bygningen «kveler» naboene! Grøntarealer er mangelvare, og når kommunen presenterer omsorgsboligen på nettet, er det de grønne plenene til Kolbotnveien 40-46 som omgir boligen!

Samtidig har kommunen satt strenge krav til den private utbyggeren på den andre siden av Kolbotnveien! Her er det flotte bygninger, luft, lys og vakre omgivelser.

Hvem har ansvaret?  Jo, Oppegård Høyre med sin rådmann og sitt flertall i kommunestyret!

Jeg har vært trofast Høyre-velger i alle år. Nå har jeg meldt meg ut av Oppegård Høyre, og partiet får ikke min stemme før nytt mannskap er på plass!

26.08.2018
Astrid Aarø Kalsnes

Inviterer til protestbevegelsen

Vi tror det er mange som tenker som Astrid Aarø Kalsnes, men har ikke gitt opp håpet om å få politikerne i tale.  Som gruppe blir vi sterkere enn som enkeltindivider, og vi har derfor besluttet oss for å invitere med ytterligere skrive- og taleføre personer som vil være med i vårt forsøk på å generere forandring.

Vårt råd til politikerne er «Lytt til innbyggerne – ikke utbyggerne» – og vi tror vi kommer til å bli mange.

Bjørn Flatgård, Espen Holm, Olav Klungreseth, Oddbjørn Skredderberget og Gunnar Sveen

Ettersom de fleste av oss bor i «1410 Gamlebyen» har vi tid, men vi tar gjerne inn yngre krefter – med og uten barn. Foreløpig er dette også navnet på bevegelsen, men endelig beslutning om det tar vi på vårt neste og utvidede møte ultimo september.

Politisk uavhengige

Vi er politisk uavhengige og vår overordnede plan er som følger;

I. Målsetting:

  1. Primært: Påvirke politikerne til å lytte til innbyggerne i Oppegård kommune slik at tidligere vedtak eventuelt kan omgjøres, og at fremtidige vedtak ikke blir tilfeldige beslutninger som ikke er rimelig forankret blant velgerne.
  2. Sekundært: Påvirke administrasjonen. Veien her går normalt gjennom politikerne.
  3. Tidshorisont: Frem til valget 2019.

II. Strategi:

  1. Bruke media aktivt.
  2. Påvirke politikerne direkte gjennom dialog.
  3. Vi skal være en referansegruppe som skal være synlige og på denne måten stimulere til en bred medvirkning blant innbyggerne i Oppegård kommune.

III. Tiltak:

  1. Identifisere enkeltsaker som skal forfølges. Vi bør velge saker av en viss størrelse/betydning.
  2. Vi har en liste som burde være et godt utgangspunkt for videre diskusjoner i en større gruppe og i media. Enkeltsakene vil også variere over tid. Dette blir således et «levende» dokument.

Vi vil søke å bekrefte vår oppslutning i enkeltsaker gjennom underskriftskampanjer.

I 2019 er det kommunevalg – vi krever å bli hørt!

Powered by Labrador CMS