SKOLEBAKKEN: Det skal bygges 110 boliger vest for Kullebunden gård. Illustrasjon: Dark Arkitekter AS

Prioriterer utbygging av 14 områder

I løpet av den nærmeste tiden skal det bygges 4490 nye boliger i vår kommune hvorav 1610 boliger skal bygges i tidligere Oppegård.

Publisert Sist oppdatert

Fram til vedtaket av den såkalte LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan) sommeren 2021, skal det prioriteres kun 32 utbyggingsområder i Nordre Follo hvorav 14 eiendommer ligger i tidligere Oppegård.

Dette ble vedtatt under det siste kommunestyremøtet torsdag 17. desember, med 27 stemmer mot 20 (FrP, PP, 1 stemme fra SV og 13 stemmer fra Høyre).

Les også: 689 boliger til salgs i Nordre Follo: 260 i Oppegård og 429 i Ski

1.100 nye boliger

Den første gruppen av utbyggingsområdene som skal prioriteres, består av 23 eiendommer hvorav 9 ligger i tidligere Oppegård. Til sammen handler det om 3.230 nye boliger i Nordre Follo hvorav 1.100 boliger nord og 2.130 boliger sør i kommunen.

Dette er utbyggingsområdene som allerede er gitt prioritet og har en vedtatt reguleringsplan. Utbyggerne av disse områdene har fått bekreftet at det er eller vil bli tilstrekkelig kapasitet i sosial og teknisk infrastruktur. Prosjektene har kommet så langt at det ikke er realistisk å endre prioritet for disse områdene, ifølge rådmannen.

Her er en oversikt over de aktuelle utbyggingsområdene i tidligere Oppegård som skal prioriteres i den nærmeste tiden:

 • Skolebakken på Kolbotn: 110 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole)
 • Veslebukta på Kolbotn: 70 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole)
 • Storebukta, Kolbotn: 80 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole)
 • Durendalveien 1, Oppegård syd- vest: 40 boliger (nok kapasitet på Flåtestad ungdomsskole og Greverud barneskole)
 • Kolbontveien 45-47, Kolbotn: 40 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole)
 • Kantorbekken Terrasse, Kolbotn: 110 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole)
 • Tårnåsen senter, Øvre Ormerud: 140 boliger (nok kapasitet på Hellerasten ungdomsskole og Tårnåsen barneskole)
 • Trelasttomta, Østre Ekornrud: 400 boliger (nok kapasitet på Fløysbonn ungdomsskole og Sofiemyr barneskole)
 • Skogsåsen, Østre Ekornrud: 110 boliger (nok kapasitet på Fløysbonn ungdomsskole og Sofiemyr barneskole).

Les også: Selger arvesølvet i Oppegård først – Venter med salget i Ski

Innenfor fem til ti år

I tillegg har kommunestyret vedtatt å prioritere den andre gruppen av utbyggingsområdene, som består av ni utbyggingsområder. Fem av disse ligger i tidligere Oppegård kommune.

Utbygging av disse områdene skal prioriteres som aktuelle for utbygging innenfor en kommende fem til ti-års periode.

Her er det planlagt å bygge 1.260 nye boliger hvorav 510 boliger nord i kommunen og 750 boliger sør i kommunen. Disse utbyggingsområdene er i tråd med arealstrategiene i kommuneplanen, og det er vurdert å være tilstrekkelig kapasitet i sosial og teknisk infrastruktur.

Her kan du se en oversikt over utbyggingsområdene i tidligere Oppegård:

Kantorveien - Båtsleppa (B3), Kolbotn: 80 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole, middels barnehagekapasitet, utbygger må utføre omfattende tiltak innen teknisk infrastruktur/VA)

 • Nedre Ekornrud (B8): 100 boliger: (kapasitetsutfordringer på Fløysbonn ungdomsskole, nok kapasitet på Østli barneskole, god barnehagekapasitet, OK vannforsyning, men avløp må ses på nærmere, begrenset kapasitet)
 • Kolbotnveien 28 (BT1), Kolbotn: 100 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole, middels barnehagekapasitet, teknisk infrastruktur er OK, men krever noen tiltak)
 • Kolbotnveien 30 (BT2), Kolbotn: 40 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole, middels barnehagekapasitet, teknisk infrastruktur/VA er OK, men krever noen tiltak)
 • Sentrumsgården (BFKT4), Kolbotn: 110 boliger (nok kapasitet på Ingieråsen ungdomsskole og Kolbotn barneskole, middels barnehagekapasitet, krever noen infrastrukturtiltak)

Disse prosjektene skal vurderes i 2021

Rådmannen har dermed gått gjennom alle de 84 utbyggingsfelt i kommuneplanens arealdel som er avsatt til boligbygging, og der det er forventet bygging av mer enn ti boenheter.

Når LDIP skal behandles våren-sommeren 2021, kommer rådmannen tilbake med prioritering og rekkefølge for øvrige utbyggingsområder.

Det er totalt 52 ytterligere utbyggingsfelt på listen hvorav 20 har adresse i tidligere Oppegård:

 • Tjernsliveien-Tusseveien i Oppegård syd-øst: 40 boliger
 • Sønsterudveien 2, Vestre Bråten: 50 boliger
 • Volvo tomta (B10) på Mastemyr: 400 boliger
 • Skrenten (BF) på Kolbotn: 90 boliger
 • Skrenten (B1-S) på Kolbotn: 90 boliger
 • Skrenten (B2-S) på Kolbotn: 30 boliger
 • Oppegård lokalsenter: 100 boliger
 • Rosenholm campus og Li gård: 300 boliger
 • Holbergsvei 2 (B6) og Sønsterudveien 26: 50 boliger
 • Sønsterudveien 30: 50 boliger.
 • Solbråtanveien 6 (BT3) på Kolbotn: 65 boliger
 • Theodor Hansens vei (BT4) på Kolbotn: 70 boliger
 • Ingierveien 2-6 på Kolbotn: 40 boliger
 • Bakkeveien 1 (felt S) på Myrvoll: 70 boliger
 • Bålerud (B2, B3 og B5) på Svartskog: 80 boliger
 • Trollåsen senter: 20 boliger
 • Sofiemyr skole (boligprosjekt) på Sofiemyr: 100 boliger
 • Fløysbonn (B7): 400 boliger
 • Hellerasten skole (B4): x
 • Ødegården skog (BT2) på Østre Greverud: x

Ifølge denne oversikten er det planlagt å bygge minst 2.055 nye boliger i den nordlige delen av kommunen.

Rådmannen påpeker at i arbeidet med behovsanalysene for skole, barnehage, pleie- og omsorgsbygg og idrettsanlegg og LDIP som kommer våren 2021, vil kommunen se på muligheter for å øke arealutnyttelse, inkludert ytterlige justeringer av skolekretsgrenser, optimalisering av størrelser på barnehager, sambruk av bygg og muligheter for å utvikle tjenestene slik at vi trenger mindre arealer. Tidshorisonten for behovsanalyser og LDIP vil være 20 år.

Les også: Stor-Oslo Eiendom skal bygge 500 boliger på Trollåsen

Powered by Labrador CMS