Organisering i Nordre Follo

FRA EIENDOM OG BYDRIFT TIL ØKONOMI OG ORGANISERING: Fra 1. januar 2020 skulle Ellen Wibe starte i stillingen som kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Nå har hun fått nye oppgaver som kommunalsjef med ansvar for økonomi og organisering i storkommunen. Her er hun avbildet i forbindelse med saken om Sofiemyr svømmehall.
FRA EIENDOM OG BYDRIFT TIL ØKONOMI OG ORGANISERING: Fra 1. januar 2020 skulle Ellen Wibe starte i stillingen som kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Nå har hun fått nye oppgaver som kommunalsjef med ansvar for økonomi og organisering i storkommunen. Her er hun avbildet i forbindelse med saken om Sofiemyr svømmehall.

Rokering i ledelsen

Stillingen som kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo har blitt gitt eiendomssjef i Oppegård, Liv Karin Sørli. Ellen Wibe har nå fått nye oppgaver, som kommunalsjef for økonomi og organisasjon i Nordre Follo.

Publisert

Ellen Wibe (54), som er bosatt i Oslo, har vært kommunalsjef for den kommunaltekniske virksomheten Samfunn og teknikk i Oppegård siden 2017. 

Wibe kom til Oppegård kommune i 2015 som innleid konsulent for å ­omstille den kommunaltekniske virksomheten i Oppegård. To år senere ble hun ansatt som kommunalsjef for denne virksomheten.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Fra eiendom til økonomi

Fra 1. januar 2020 skulle 54-åringen fra Oslo starte i stillingen som kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune.

Hun skulle ha ansvar for 27 ansatte i lederstillinger hvorav 7 virksomhetsledere, 17 avdelingsledere og et ressursteam med 3 fagsjefer uten personalansvar.

NY VIRKSOMHET FRA 1. JANUAR 2020: Eiendom og bydrift blir en ny virksomhet fra 1. januar 2020, ifølge dokumentet 'Organisering av avdelingene i Nordre Follo', besluttet av Nordre Follos ledergruppe 30. januar 2019.
NY VIRKSOMHET FRA 1. JANUAR 2020: Eiendom og bydrift blir en ny virksomhet fra 1. januar 2020, ifølge dokumentet "Organisering av avdelingene i Nordre Follo", besluttet av Nordre Follos ledergruppe 30. januar 2019.

 

Slik er Nordre Follo organisert

* Rådmann: Gro Herheim

* Assisterende rådmann: Jane Short Aurlien

Virksomheter (6):

  1. Eiendom og bydrift (Liv Karin Sørli, skulle opprinnelig ledes av kommunalsjef Ellen Wibe)
  2. Samfunn og bærekraft (kommunalsjef Monica Lysebo)
  3. Arbeid og inkludering (kommunalsjef Else Karin Myhrene)
  4. Helse og mestring (kommunalsjef Marit J. R. Kronborg)
  5. Oppvekst og læring (kommunalsjef Sten Tore Svennes)
  6. Kultur og samskaping (kommunalsjef Anne Melsom)

Staber i Nordre Follo (2, tidligere 3):

1. Digitalisering (stabsleder Roy Johansen)

2. Økonomi og anskaffelser (skulle opprinnelig ledes av rådmann Gro Herheim). Har nå blitt endret til Økonomi og organisasjon (kommunalsjef Ellen Wibe)

3. Organisasjonsutvikling (skulle ledes av assisterende rådmann Jane Short Aurlien). STABEN ER NÅ FJERNET.

 

En uke før jul publiserte kommunen en pressemelding om at stillingen som kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo er gitt eiendomssjefen i Oppegård kommune, Liv Karin Sørli. Sistevnte skulle fra 1. januar 2020 starte i stillingen som fagsjef uten personalansvar i Ressursteamet, underlagt Ellen Wibe.

Ellen Wibe har istedenfor blitt gitt stillingen som kommunalsjef for økonomi og organisasjon i Nordre Follo.

Les også: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

Fra tre til to staber

"Jeg har gleden av å informere om at virksomhetsleder for Eiendom i Oppegård kommune, Liv Karin Sørli, er konstituert som kommunalsjef for virksomhetsområdet Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020", sier rådmann Gro Herheim i pressemeldingen fra 18. desember.

Videre står det at endringen kommer som en følge av at rådmann Gro Herheim endrer fra tre til to staber i organiseringen av Nordre Follo kommune.

I tillegg til å være rådmann for Nodre Follo, skulle Gro Herheim være leder for Økonomi og anskaffelser, som er en av de totalt tre stabene i Nordre Follo. Nå er denne oppgaven delegert til Ellen Wibe, mens staben Organisasjonsutvikling, som skulle opprinnelig ledes av assisterende rådmann Jane Short Aurlien) har nå blitt fjernet.

Les også: Slik skal tjenestene fordeles i ny kommune

NY KOMMUNALSJEF: Eiendomssjef i Oppegård, Liv Karin Sørli, har nå blitt konstituert som kommunalsjef for virksomheten Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Konstitueringen gjelder fra 1. januar 2020.
NY KOMMUNALSJEF: Eiendomssjef i Oppegård, Liv Karin Sørli, har nå blitt konstituert som kommunalsjef for virksomheten Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune. Konstitueringen gjelder fra 1. januar 2020.

Dette er et stort oppdrag

"Liv Karin Sørli har lang erfaring som leder, og kjenner godt de virksomhetene som inngår i eiendoms-familien. Hun har også deltatt i nettverk for Samfunn og teknikk over flere år, og har inngående kunnskap om Vei og park og Vann og avløp", står det i pressemeldingen.

 

Videre opplyser rådmannen at Eiendom og bydrift er et viktig politikkområde, og Sørli har lang erfaring med å håndtere det.

 Dette er et stort oppdrag som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med dyktige kolleger og i tett samarbeid med kommunens øvrige virksomhetsområder, sier Liv Karin Sørli.

Oppegård Avis følger opp saken.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om økningen i lederstillinger

Powered by Labrador CMS