FORSØKT FØR: I vår forsøkte selskapet Byspark seg med elsparkesykler. De ga seg etter to uker.
FORSØKT FØR: I vår forsøkte selskapet Byspark seg med elsparkesykler. De ga seg etter to uker.

Utleie av elsparkesykler i Nordre Follo kommune?

Reidar Aasgaard (Sp) mener det er flere grunner til å være kritisk til utleie av el-sparkesykler i kommunen.

Publisert

Kommunen har nå et forslag til kommersiell utleie av «små elektriske kjøretøy» ute på offentlig høring. Dette dreier seg i praksis om elsparkesykler. Utleie er primært aktuelt i Kolbotn og Ski, men kan også gjelde for andre tettbygde områder.

Elsparkesykler har sine positive sider, en god del har skaffet seg en egen, og det er lett å forstå at de er blitt populære. Det er likevel grunn til å være kritisk til kommersiell utleie. Vi i Senterpartiet mener at Nordre Follo kommune ikke skal legge til rette for det.

For det første av helsehensyn: Det er et alvorlig samfunnsproblem at vi ikke beveger oss nok, og at utfordringene med overvekt øker, også blant yngre. Statistikkene viser at el-sparkesykkel først og fremst erstatter gange; dette er særlig tilfelle for utleie. Kommunen bør ikke støtte tiltak som bidrar til å svekke folkehelsa.

For det andre av hensyn til klima og natur. Selv om el-sparkesykler er blitt mer slitesterke, utgjør de en miljøbelastning: i produksjon (f.eks. av batterier), i begrenset levetid (bruk og kast) og ved kassering. Og i bruk av strøm, som jo er i ferd med å bli et knapphetsgode også hos oss. Hvorfor bruke elsparkesykkel når vi har egne bein å gå på eller sparke med?

Og så er det trafikksikkerheten generelt: Gatene, særlig i tettbygde områder, er allerede (over)belastet med ulike transportmidler: biler, (el-)sykler, (el-)sparkesykler, rullebrett o.a. Veiene og fortauene våre er ikke rigget for et slikt mangfold, og elsparkesyklene har gitt økte problemer. Media har meldt om flere dødsulykker og Trygg Trafikk om at skaderisikoen på el-sparkesykkel er ti ganger høyere enn på vanlig sykkel. Sverige, som har mer erfaring på området, har nettopp innført forbud mot elsparkesykler – både private og utleide – på fortau og gangveier.

Elsparkesyklene skaper også utrygghet for mer utsatte trafikanter: barn, eldre, svaksynte, rullestolbrukere. Og også for fotgjengere ellers: Må femåringen leies for sikkerhets skyld? Risikerer man å bli påkjørt bakfra om tar et par skritt til siden? – En elsparkesykkel med fører veier godt over 100 kilo. Oslo har etter hvert regulert bruken strengere, men man støter fremdeles på hensatte og veltede sykler overalt.

Og som en siste grunn: I både Kolbotn og Ski er de offentlige rommene allerede under press fra mange kanter, og presset vil øke med økende befolkning og boligtetthet. Det er ingen grunn til at kommersielt utleide elsparkesykler skal få legge beslag på frirommene våre til transport og parkering. Det er så mange andre og bedre måter vi kan ha glede av dem på.

Fristen for høring er fredag 18. november. Nærmere info finner du her.

Alle kan melde inn synspunkter. Benytt anledningen!

For Nordre Follo Senterparti, Reidar Aasgaard

Powered by Labrador CMS