INDREFILETOMTEN: Kari Mette Prestrud (Sp) reagerer at til tross for fare for forsinkelser, velger Statsbygg å fremme kontroversielle alternativer i konfliktområder som her på Trollåsen, hvor tomten er inneklemt mellom en motorvei og eksisterende bebyggelse.

Foreslår å velge Enebakk fremfor Trollåsen

Kari Mette Prestrud (Sp) vil utfordre egne politikere på Stortinget og i regjeringen til å overstyre Trollåsen-alternativet om fengselet politisk.

Publisert Sist oppdatert

– Det nye Oslo-fengselet bør ligge i Follo, da de andre forslagene til lokasjoner allerede har et fengsel i nærheten, men det er ikke her på Trollåsen at situasjonen med arbeidsplassene er prekær med kort vei til Oslo, sier Kari Mette Prestrud (Sp), som bor på Kråkstad.

Som første vara til Stortinget for Akershus Sp påpeker hun at krefter i Sp har jobbet lenge med Enebakk-alternativet for lokalisering av nytt fengsel.

– Jeg vil nå oppfordre de andre Follo-kommunene om å støtte Enebakk-alternativet fremfor Trollåsen-alternativet. I tillegg vil jeg sende en e-post til våre stortingspolitikere og Justis -og beredskapsdepartementet om dette. Jeg vil utfordre våre politikere til å overstyre dette politisk, sier Prestrud.

Flere fordeler

– Vi er opptatt av å redusere transport mest mulig, særlig på hovedfartsårene syd for Oslo, og vi ønsker også en geografisk og litt mer jevnere fordeling av arbeidsplassene. Enebakk har ingen statlige arbeidsplasser fra tidligere, med unntak av NAV, sier Prestrud.

Hun påpeker at Enebakk-alternativet ikke er i konflikt med noen naboer.

– Enebakk ønsker det nye fengselet velkomment, og har både tomten og infrastrukturen klar; deriblant et fjernvarmeanlegg som ønsker å levere rimelig oppvarming, noe som bør være viktig i en tid med ekstreme strømpriser. Avstanden til Oslo sentrum er den samme til Enebakk som for alternativene i Lier, Heggedal og Kløfta. Nå er det Enebakk sin tur! sier hun.

Fare for forsinkelser

– Den tekniske tilstanden ved Oslo fengsel er svært dårlig. Det haster derfor med å finne ny tomt. Allikevel velger Statsbygg å fremme kontroversielle alternativer i konfliktområder som her på Trollåsen, med tilhørende fare for forsinkelser. De kommer til å bruke mye tid på konflikten med naboene, sier Prestrud.

Hun er også kritisk til at de berørte naboene på Trollåsen ikke har vært involvert i prosessen på et tidlig tidspunkt. Hun mener at det ellers er ganske typisk for samferdselssaker.

– Dette er et samfunnsproblem at høringsprosesser kommer for sent, sier Kari Mette Prestrud.

Hun påpeker at i tillegg til å være i konflikt med naboene er Trollåsen-alternativet uten lokalpolitisk forankring i Nordre Follo.

Powered by Labrador CMS