TOPPJOBB: Eve Vangsnes Bergli (46) fra Oppegård er ny leder for divisjon innsats i Skatteetaten.
TOPPJOBB: Eve Vangsnes Bergli (46) fra Oppegård er ny leder for divisjon innsats i Skatteetaten.

Hun er ny toppleder i Skatteetaten

Fra nyttår er Eve Vangsnes Bergli fra Oppegård sjef for 1500 medarbeidere.

Publisert

Fra nyttår er Skatteetaten omorganisert og går fra regioninndeling til landsdekkende organisering. Eve Vangsnes Bergli (46) er ny direktør for divisjon innsats, skriver Skatteetaten i en pressemelding. 

Bergli får det landsdekkende ansvaret for å redusere trusselen knyttet til svart økonomi og økonomisk kriminalitet. Divisjonen består av avdelingene storbedrift, skattekriminalitet, fokusområder og innsikt. Etatens innsats mot arbeidslivskriminalitet – i egen etat og det tverretatlige samarbeidet med Politiet, NAV og Arbeidstilsynet – ligger også til divisjon innsats.

 - Spesialiserte fagmiljøer

– Jeg er først og fremst glad for å ha fått muligheten til å gå i gang med denne viktige oppgaven.

Eve Vangsnes Bergli

 – Nå etablerer vi landsdekkende, spesialiserte fagmiljøer som skal følge opp våre prioriterte risikoer. Det gir en forsterket og mer effektiv innsats mot de prioriterte områdene våre. De fleste etterlever reglene på skatte- og avgiftsområdet, men det er et stort samfunnsproblem at noen velger å ikke bidra til velferdssamfunnet, sier Bergli.

 Oppvokst i Oppegård

 Bergli er er utdannet jurist med embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Arkivverket, men har tidligere jobbet i Skatteetaten og Skattedirektoratet som kontorsjef og avdelingsdirektør.

 – Jeg er først og fremst glad for å ha fått muligheten til å gå i gang med denne viktige oppgaven. Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å finansiere velferdssamfunnet. Det er en omfattende og ansvarstung oppgave som vi skal løse ved hjelp av kompetente medarbeidere og et tett samarbeid med våre viktige samarbeidspartnere, sier Bergli.  

 Hun begynte offisielt i stillingen 1. januar, men har i høst vært aktivt involvert med å forberede Skatteetaten på omorganiseringen. Bergli er oppvokst i Oppegård og bor der i dag.