Foto: Sigbjørn Vedeld
Foto: Sigbjørn Vedeld

Ønsker fartsreduksjon på Gamle Mossevei

"Når representanten for MC-miljøet ønsker 80 km/t på Gamle Mossevei, for at dette skal gi mulighet for ekstra adrenalinkikk slik som vi opplever utenfor Langbygningen, er dette en uansvarlig holdning", skriver leder i Gjersjøelva natur- og kulturpark, Harald Lundstedt, i sitt leserinnlegg.

Publisert

Gjersjøelva natur- og kulturpark har i mange år hatt problemer med deler av MC-miljøet når det gjelder støy og fartsoverskridelser.

MC-miljøet har onsdager som sin samlingsdag ved Tyrigrava. All støyen gjorde at vi bytte visningsdager fra onsdager til tirsdager.

Farlige trafikksituasjoner og hviningen fra motorsyklene ødela kvelden for besøkende og de som prøvde å guide. Utenfor Langbygningen er det en rett strekning på 100 meter som mange utnyttet til fartsetappe.

Passerer tett inntil elever i høy fart

Som en del av den kulturelle skolesekken har vi hver sommer besøk av flere skoleklasser. Disse pleier å sykle via Gjersjø bru til Ingierstrandveien der de svinger ned til oppgangssaga.

Lærere har fortalt om biler som passerer tett inntil elever i stor fart. Det samme er det når de går fra saga og opp til museet der det er en liten strekning de må gå langs veien.

Reguleringsplanen som Oslo kommune nå arbeider med for båthavna vil forbedre dette, men da er vi trolig noen år frem i tid.

Langs aksen fra Hvervenbukta til Tusenfryd er det mye å oppleve, og det er flere planer som vil gjøre hele området svært attraktivt. Den økte trafikken dette medfører gjør det nødvendig å redusere farten til 60, helst lavere på enkelte områder.

Spennende planer

Hva kan vi oppleve nå, og hva foreligger av planer? I Hvervenbukta har vi i dag barokkhagen med paviljongen og den nyrestaurerte grunnmuren til Stubljan, badestranden, «Anne på landet» og turveien rundt Ljanskollen.

Oslo kommune arbeider med en reguleringsplan for turvei mellom Hvervenbukta og Ingierstrand Bad. Nederst i Gjersjøelva vil de anlegge en ny marina med 350 båtplasser på Oslosiden. Her blir servicesenter med båtutleie og andre fasiliteter. Det blir avsatt kaiplass til en fremtidig fjordferge. På oversiden av Ljansbrukveien har vi motorsenteret.

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Vi har Gjersjøelva natur- og kulturpark med museum, oppgangssag, kvern og lokomobil. Langs Gjersjøelva går det er natur- og kultursti langs ruinrestene etter oppgangssager, møller, kruttverk og kraftstasjoner. På høsten går laks og sjøørret opp i elva for å gyte til glede for mange turgåere. Langs Nydammen et rikt dyre- og fugleliv.

Ved Gjersjø bru har vi kanonstillingen fra krigen som historielaget har restaurert. På Gjersjøbruåsen er det rester etter bågasteller og andre uforklarlige murer fra tidligere tider.

Tyrigrava er restaurert og har på ny blitt et flott bygg. Ikke langt unna ligger den like flotte Villa Sandviken.

Kultursti, gapahuk, elektrisk sag og bilhjulet

Det nye kommunestyret har heldigvis bestemt at Kurud skog ikke skal selges. Her kan det anlegges flere parkeringsplasser i tilknytning til de som var i bruk når det var skytebane. Det blir kultursti langs steinalderlokaliteter og forbindelse til Kirkeveien. Kanskje pistolbaneanlegget heretter kan benyttes av bueskyttere?

Kurud Gård har golfbane og Kirkeveien. Gjennom en kulvert kommer man seg under E18 og kan gå Kirkeveien opp til det som trolig er den gamle Austagrenda som Sigrid Undset beskrev da hun bodde på Svartskog og videre bort til Oppegård kirke.

Ved flåtestedet på Kurud er det planer om gapahuk og benker ved utropsstedet. På et gammelt sagfunndament er det planer om å sette opp elektrisk sag slik den så ut ca. 1900. Gangbruen over Gamle Mossevei som forbinder flåtestedet og Kirkeveien er alt på plass.

Ved Hjulet arbeides det med å restaurere det kjente bilhjulet. Ikke langt unna ligger Tusenfryd som lokker mange tusen besøkende hver sommer.

Fra Hvervenbukta til Sjødalstrand

Foruten aksen Hvervenbukta Tusenfryd har vi Ingierstrandveien med Ingierstrand Bad. Vi har de gåtefulle terrassene fra jernalderen i Sandbuktskogen og vi har Roald Amundsens hjem Uranienborg. Kyststien som stopper ved Ås kommunes grense må i første omgang videreføres til Bekkensten.

Langs Roald Amundsens vei har vi Svartskog kirke, Søndre Oppegård med gårdsbutikk og dyreopplevelser. I stabburet er det antikvitetsutsalg. Sportskafeen vinterstid på Solheim og Svartskog kolonial trekker mange mennesker. På Sjødalstrand er det en stor plommehage.

Byr på unike natur- og kulturopplevelser

Hele området har et unikt biologisk mangfold. Unik er også spennvidden av Svartskogs historie. Vi har rester fra steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingetid, middelalderen og frem til vår tid. Tidlig dyrking av korn forteller om kontakt med Europa før vår tidsregning.

Området har derfor et potensiale for fysisk aktivitet med natur- og kulturopplevelser som få andre steder i Norge. Nå som Svartskog er tatt ut av kommuneplanen må det tilrettelegges slik alle disse verdiene blir mye mer tilgjengelig for publikum enn i dag.

Fartsbegrensninger

De som skal kjøre bil til disse områdene må belage seg på fartsbegrensninger. En fartsreduksjon vil gjøre at all unødig gjennomkjøring blir styrt utenom området som vil bedre de myke trafikantenes vilkår.

Veivesenet har tegnet inn på kartet en sykkelsti fra Tusenfryd og nordover, men det er trolig lenge før denne blir realisert frem til Hvervenbukta.

Når representanten for MC-miljøet ønsker 80 km/t, for at dette skal gi mulighet for ekstra adrenalinkikk slik som vi opplever utenfor Langbygningen, er dette en uansvarlig holdning.

Flytt til motorcrossbanen

Da får dette MC-miljøet flytte til den motorcrossbanen som nå er under arbeid ved Assurdalen og kjøre fra seg under trygge forhold der. Da forutsetter jeg at banen får en støyskjerming slik at ikke naboer forstyrres slik det er lovet.

For Gjersjøelva natur- og kulturpark vil en fartsreduksjon være både nødvendig og kjærkommen. Fortsetter folk å kjøre fort etter at fartsreduksjonen har kommet, er det bare flere fartskontroller som hjelper.

Powered by Labrador CMS