NY FASTLEGE: Martine Stabæk starter som ny fastlege ved Solgården legesenter 1. mars 2023.
NY FASTLEGE: Martine Stabæk starter som ny fastlege ved Solgården legesenter 1. mars 2023.

Fastlegesuksess i Nordre Follo

I mars starter Martine Stabæk som ny fastlege ved Solgården legesenter på Kolbotn.

Publisert

For mange kommuner er det svært utfordrende å rekruttere fastleger. Det problemet har ikke Nordre Follo kommune, skal vi tro kommunen selv.

For ifølge David Sørensen, virksomhetsleder for legetjenester og rehabilitering i Nordre Follo kommune, er det attraktivt å være fastlege i vår kommune. Han er glad for å ha sikret seg Martine på fastlege-laget, men bedyrer at overgangsvinduet fremdeles ikke er helt er lukket.

Fakta om fastlegetjenesten i Nordre Follo kommune:

  • Antall fastleger: 57
  • Antall fastlegekontor: 13
  • Antall pasienter på fastlegelister: 65434 (folketall per 3 kvartal 22: 61 905)
  • 3 529 gjestepasienter på våre lister (pasienter som bor i andre kommuner, men har fastlege i NFK).
  • Antall ventende: 3081 (3080 av disse har allerede fastlege, men ønsker en annen og har derfor satt seg på venteliste).
  • Ledige plasser på lister i kommunen: 400
  • Fastlegene som er næringsdrivende teller 51 stykker, i tillegg til dette er det 20 leger i avdeling for legetjenester, dette er de vi har ansvar for i avdeling legetjenester og rehabilitering. Ved Follo medisinske senter er det ytterligere ansatte leger.
  • I Nordre Follo kommune har vi 80 allmennleger, hvor 40 er ferdige spesialister innen allmennmedisin.
  • 25 leger er under utdanning etter ny ordning for allmennleger i spesialisering (ALIS) fra 2017, og ca. 8 – 10 er under utdanning etter tidligere ordning.

– Vi er veldig glade for å få Martine som ny fastlege i kommunen, og har store forventninger til henne. At fastleger ønsker seg til Nordre Follo er viktig for oss, og det forteller oss at vi lykkes med faglig tilbud og annet vi kan tilby fastlegene våre, forteller David Sørensen.

Han legger også til at det snart utlyses to nye fastlegehjemler i kommunen. En nord og en sør i kommunen og at det i snitt skal det ansettes ca. en ny fastlege per år, for å møte behovet.

Gode på spesialisering

Han legger likevel ikke skjul på at det ikke kommer av seg selv.

– Det er utfordringer med å rekruttere helsepersonell over hele landet, og fastleger spesielt. Vi ser at det stadig er færre søkere og enkelte ganger må også vi utlyse stillinger flere ganger, forteller han.

Han har spesielt et «ess i ermet».

– Vi har hatt stort fokus på å ligge i forkant for faglig utvikling og spesialisering, og har ansatt en egen koordinator for spesialistutdanningen i allmennmedisin (ALIS-veileder) i kommunen. Martine har allerede fått tildelt en veileder som ledd i en utdanningsavtale med kommunen under spesialisering i allmennmedisin før hun starter, legger han til.

Gleder seg

Den nye fastlegen kommer ikke i tillegg til nåværende fastleger i kommunen. Martine Stabæk tar nemlig over pasientene til fastlege Anne Kristin Landerud Brevik.

FORNØYD TRIO: Kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo og Lene Svendsen i team for legetjenester og rehabilitering ønsker Martine Stabæk velkommen og lykke til i ny jobb som fastlege i Nordre Follo kommune. Her fra kontraktsigneringen.
FORNØYD TRIO: Kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo og Lene Svendsen i team for legetjenester og rehabilitering ønsker Martine Stabæk velkommen og lykke til i ny jobb som fastlege i Nordre Follo kommune. Her fra kontraktsigneringen.

– Jeg gleder meg til å starte i ny jobb ved Solgården legesenter, og som fastlege i Nordre Follo kommune, forteller Martine, som selv er oppvokst på Oppegård.

Hun har hatt første del av spesialiseringen, tidligere kjent som turnustjeneste, i Nord-Norge - nærmere bestemt Bodø/Hamarøy. Hun har også tidligere hospitert ved Solgården legesenter.

Lokalkjennskap var viktig, men ikke avgjørende.

– Det er flere grunner til at jeg ønsket å jobbe her, men det betyr mye at opplegget for allmennleger i spesialisering og videreutdanning er så bra. Så vet jeg at det er dyktige kolleger ved legesenteret, og at jeg både kan bidra og utvikle meg her. Jeg opplever å ha blitt tatt veldig godt imot, og ser frem til å møte mine nye pasienter, sier Martine Stabæk.

Roser kompetansen

David Sørensen og hans kollega Lene Svendsen i legetjenester og rehabilitering, har siden i fjor høst besøkt alle fastlegekontorene. Målet har vært å kartlegge.

– Vi har høyst kompetente fastleger i kommunen, med høyt engasjement og som har pasienten i fokus. Fastlegen er av avgjørende betydning for hele helsevesenet og vi ser at samarbeidet mellom fastlegene og kommunen er noe som må satses på for å gi innbyggerne i Nordre Follo kommune et best mulig helhetlig tjenestetilbud. Dette opplever vi er et felles mål, forteller Sørensen.

Powered by Labrador CMS