LOKAL DUGNAD

VELLYKKET: Dugnaden, som var i regi av FAU ved Sofiemyr skole, var vellykket og resulterte i et stort oppmøte og over 60.000 kroner til Redd Barnas arbeid i Ukraina.
VELLYKKET: Dugnaden, som var i regi av FAU ved Sofiemyr skole, var vellykket og resulterte i et stort oppmøte og over 60.000 kroner til Redd Barnas arbeid i Ukraina.

Samlet inn over 60.000 kroner

«Skoledugnad for flyktninger», som gikk av stabelen på Sofiemyr skole søndag 3. april, var et vellykket arrangement med et stort oppmøte av barn og foreldre.

Publisert Sist oppdatert

Dømmer vi ut fra unike vippsinnbetalinger, så var det over 250 voksne til stede. Vi fikk inn 55.000 kroner fra kafé, loppemarked, barnas kunstutstilling og loddsalget.

FORTSATT MULIG Å HJELPE: spleisen 216921, som FAU ved Sofiemyr skole har opprettet, er fremdeles åpen.
FORTSATT MULIG Å HJELPE: spleisen 216921, som FAU ved Sofiemyr skole har opprettet, er fremdeles åpen.

Sammen med det som er satt inn på spleisen 216921, som vi har opprettet og som fremdeles er åpen, har vi samlet inn over 60.000 kroner til Redd Barnas arbeid i Ukraina.

Naboskap og vennskap

Det store oppmøtet skyldes nok både et stort engasjement og glede over å kunne møtes igjen på skolen etter to år uten noen arenaer hvor det har vært mulig å møtes for foreldre og barn på denne måten.

Miniforedragene satte søkelys på både krigens grusomhet og på hvordan vi som nærmiljø kan bidra når flyktninger kommer hit. Og vi håper at vi er bedre forberedt til å ta i mot de ukrainske flyktningene enn det vi har vært tidligere når det har kommet flyktninger hit.

Håpet er også at fokuset dette arrangementet satte på naboskap og vennskap, kan gjøre at noen melder seg som fadderfamilier for flyktninger som kommer til Sofiemyr.

Powered by Labrador CMS