HER KAN NYTT OSLO FENGSEL BLI LOKALISERT: Tomten i Trollåsveien 8, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Kart: Norgeskart.no. Innfelt foto: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Foto: Statsbygg
HER KAN NYTT OSLO FENGSEL BLI LOKALISERT: Tomten i Trollåsveien 8, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Kart: Norgeskart.no. Innfelt foto: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Dette sier Statsbygg om manglende dialog med innbyggerne

– Det ville være naturlig av den politiske ledelsen i kommunen å informere innbyggerne om slike planer på et tidlig tidspunkt, sier kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Publisert Sist oppdatert

For tre uker siden skrev Statsbygg at den private næringstomten i Trollåsveien 8 er blant de totalt fem tomtene de hadde vurdert som mulige alternativer til tomten på Bredtveit i Oslo (se faktaboksen på siden).

Det sistnevnte, sjette tomtealternativet (Bredtveit i Oslo), var lagt på is av den forrige regjeringen på grunn av protester fra naboer.

Nå sier kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, at også Bredtveit-alternativet skal vurderes av den nye regjeringen.

<p>SEKS ALTERNATIVER: Kartet viser seks aktuelle tomtealternativer, som Statsbygg har vurdert i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel. Alternativet på <span style="font-size: 0.9em;">Bredtveit i Oslo var lagt på is av forrige regjering på grunn av protester fra naboer, men skal nå vurderes på nytt.</span><br></p>

SEKS ALTERNATIVER: Kartet viser seks aktuelle tomtealternativer, som Statsbygg har vurdert i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel. Alternativet på Bredtveit i Oslo var lagt på is av forrige regjering på grunn av protester fra naboer, men skal nå vurderes på nytt.

Sendte inn før jul

Dette er de seks tomtealternativene:

  • 1. Bredtveit i Oslo (Gnr/bnr 91/1), lagt på is av forrige regjering på grunn av protester fra naboer.
  • 2. Trollåsveien 8 (i Mastemyr næringspark på Trollåsen) i Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141).
  • 3. Haugenstua i Oslo (Gnr/bnr: 104/3).
  • 4. Heggedal i Asker (Gnr/bnr 70/35).
  • 5. Solvang i Lier (Gnr/bnr 161/26).
  • 6. Kroksrud i Ullensaker (Gnr/bnr 27/3).

Njaa Aschim bekrefter også at Statsbygg sendte inn sin faglige anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) før jul, men hun er taus om innholdet og hvilken tomt de har anbefalt til departementet.

Videre påpeker Njaa Aschim at det innsendte dokumentet er unntatt offentlighet, hjemlet i paragraf 15 i offentlighetsloven, for å sikre forsvarlige interne beslutningsprosesser. Oppegård Avis har bedt JD om innsyn i dokumentet og vi har bedt om å vurdere meroffentlighet.

Ferdig regulert i 2024

Det var Statsbygg som inviterte 24 kommuner rundt Oslo til et dialogmøte sist sommer. Innen tidsfristen 16. september sendte Nordre Follo inn et tilbud til Statsbygg, med beskrivelsen av tomtene som kan være aktuelle for oppkjøp i forbindelse med etablering av Norges største fengsel.

Statsbygg har brukt sommeren og høsten på tomtesøk. Totalt seks tomter ble vurdert av dem som aktuelle for ny lokasjon av det nye fengselet, men det er departementet som kommer med den endelige avgjørelsen.

Siden det haster for Statsbygg med å finne ny tomt, bør den nye tomten kunne være ferdig regulert i løpet av 2024, ifølge kravene de har satt.

– Kommunens oppgave

– Hvilken erfaring har dere med etablering av store fengsler tett på eksisterende bebyggelse?

– Vi har god erfaring med dette. Indre Østfold fengsel i Eidsberg, som er relativt stort (red. anm.: Eidsberg har 102 soningsplasser vs. ca. 300 som planlegges på Trollåsen), er ett av slike eksempler. Vi har også store fengsler i Halden og Arendal, men de ligger litt unna tett bebyggelse. Kriminalomsorgsdepartementet kan svare bedre på dette spørsmålet, sier Njaa Aschim.

Oppegård Avis har skrevet at de berørte innbyggerne på Trollåsen verken har blitt informert eller involvert i den pågående prosessen om Trollåsveien 8.

Njaa Aschim påpeker at det er kommunens oppgave å involvere innbyggerne i prosessen.

– Det er i hvert fall ikke vår oppgave. Vi i Statsbygg har nå sendt inn vår faglige anbefaling til JD. Denne anbefalingen dreier seg kun om rent tekniske tomter, basert på de forslagene vi har fått fra kommunene og næringslivet. Det forventes at beslutning om tomt tas i 2022, sier hun.

Om manglende dialog

Vi har spurt kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg om hva hun mener om kommunens manglende dialog med innbyggerne.

– Når skal kommunen informere og involvere innbyggerne/ de berørte partene i slike saker som normalt, før eller etter at dere i Statsbygg har sendt inn en anbefaling til departementet?

– Det er opp til kommunen om de vil involvere innbyggerne i prosessen før departementet kommer med en beslutning om tomtevalg, det vil si før den eventuelle reguleringsprosessen skal settes i gang, men det ville være naturlig av den politiske ledelsen i kommunen å informere innbyggerne på et tidlig tidspunkt om hva som kan komme i nærområdet deres, samt om hva som kommer av fordeler og ulemper ved en eventuell etablering, sier kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg.

Attraktiv tomt

De seks tomtene ble vurdert etter blant annet egnethet, risiko og kostnad.

Statsbygg hadde også krav om minst 65 mål stor tomt (tilsvarer et areal på omtrent ti fotballbaner). Særlig har avstand og kjøretid til Oslo sentrum (krav om maks 45 minutter fra Oslo) vært avgjørende for rangeringen av tomtene, ifølge Statsbygg. Det er fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel.

Den aktuelle tomten i Trollåsveien 8, som ble solgt til Trollåsveien 8 AS (selskapet eies av Gjeldsten Holding AS) for 110 millioner kroner i 2014, oppfyller de sistnevnte kravene. Tomten er på litt under 70 mål i areal og ligger kort vei unna kommunegrensen med Oslo.

Politimekka

Det er ikke den første tomten i gamle Oppegård som har falt i smak hos Statsbygg. Tidligere i sommer betalte Statsbygg 54 millioner kroner for naboeiendommen på 43 dekar i Lienga 4 på Trollåsen (eiendommen kostet 35 millioner kroner i 2009). Her skal det åpnes "check point" eller kontrollsenteret til det nye regjeringskvartalet, som skal være ferdigstilt om fire år.

Like ved har vi også Kodak-bygget. Siden 2015 har mesteparten av bygget vært benyttet som trenings- og sertifiseringsanlegg for Oslo politidistrikt.

I 2012 kartla også Statsbygg på oppdrag fra JD alternative lokaliseringer for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) innenfor Oslos grenser. Også dette prosjektet, som kostet 2,6 milliarder kroner, har nylig blitt realisert i den nordlige delen av Nordre Follo kommune, på Taraldrud.

Powered by Labrador CMS