FORTSATT SMÅ LEVERANSER: – Vi mangler fortsatt forutsigbarhet når det gjelder vaksineleveransene. FHI har lovet å gi oss en plan for fire uker fremover, men vi har ikke fått den ennå. Derfor er det vanskelig å planlegge vaksinering utover denne uken og neste uke, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld

FORTSATT SMÅ LEVERANSER: – Vi mangler fortsatt forutsigbarhet når det gjelder vaksineleveransene. FHI har lovet å gi oss en plan for fire uker fremover, men vi har ikke fått den ennå. Derfor er det vanskelig å planlegge vaksinering utover denne uken og neste uke, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld

– De fleste i gruppe ni får vaksine innen neste uke

Skjevfordelingen av vaksinedosene har startet denne uken, men i realitet har Nordre Follo fått færre førstedoser nå enn forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Cirka 44 prosent eller 20.232 av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose. Dette er en økning på 6 prosent, tilsvarende 2.827 personer, sammenliknet med tall fra forrige uke.

Status på vaksinering per 7. juni:

1. Personer 85 år og eldre (totalt 1.224 personer):

 • 92 % har fått dose én
 • 90 % har fått dose to.

2. Personer 75-84 år (totalt 3.626 personer):

 • 98 % har fått dose én
 • 95 % har fått dose to.

3. Personer 65-74 år (totalt 5.486 personer):

 • 94 % har fått dose én
 • 73 % har fått dose to.

4. Personer 55-64 år (totalt 7.255 personer):

 • 66 % har fått dose én
 • 19 % har fått dose to.

5. Personer 45-54 år (totalt 9.049 personer):

 • 22 % har fått dose én
 • 10 % har fått dose to.

6. Personer 18-44 år (totalt 19.338 personer):

 • 13 % har fått dose én
 • 6 % har fått dose to.

Kilde: Hjemmesiden til Nordre Follo kommune

Snaue 30,3 prosent eller 13.918 personer av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år, har blitt fullvaksinert per i dag. Dette er en økning på 4,8 prosent, tilsvarende 2.170 personer, sammenliknet med forrige uke.

Gjelder kun dose én

Den geografiske skjevfordelingen av vaksinedosene til Nordre Follo og de 23 andre prioriterte kommunene på Østlandet gjelder kun dose én.

Skjevfordelingen har startet denne uken og vil fortsette i opptil syv uker (7. juni-25. juli).

– Nå går det fremover. Vi får 45 prosent flere vaksinedoser enn det vi hadde fått hittil basert på fordelingsnøkkelen fra FHI, men det er viktig å forstå at antall doser vi får hver uke er avhengig av hvor mange doser Norge får, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i Nordre Follo.

Samtidig påpeker hun at kommunen fortsatt mangler forutsigbarhet når det gjelder vaksineleveransene.

– FHI har lovet å gi oss en plan for fire uker fremover, men vi har ikke fått den ennå. Derfor er det vanskelig å planlegge vaksinering utover denne uken og neste uke, sier Biermann.

Les også: Antyder fullvaksinering av alle mot slutten av juli

Fikk færre førstedoser enn forrige uke

Oppegård Avis har bedt FHIs avdeling for vaksineforsyning om konkrete tall som kan dokumentere den riktige skjevfordelingen denne uken og neste uke.

Tabellen vi har fått fra FHI viser at skjevfordelingen har i realitet resultert i færre doser enn i uke 22. Vi får kun 2.022 førstedoser i uke 23, mens forrige uke fikk vi minst 2.282 enkeltdoser.

Neste uke vil Nordre Follo få 3.374 førstedoser, men antall doser vi får henger nok sammen med de ukentlige vaksineleveransene til Norge, og disse varierer fra uke til uke. I uke 22 fikk norske kommuner minst 191.164 førstedoser, denne uken får de minst 131.878 førstedoser og neste uke vil det bli minst 210.462.

Ivar W. Grosvold, seniorrådgiver i Vaksineforsyningen hos FHI, sier at de ukentlige vaksineleveransene til Nordre Follo fra uke 23 utgjør 1,56 prosent av den totale andelen Norge får. I uke 22, det vil si før skjevfordelingen startet, fikk vi 1,19 prosent av totalen.

Kunne få 453 færre doser uten skjevfordeling

Hadde vi ikke hatt skjevfordeling i uke 23, ville vi få cirka 1.569 vaksinedoser istedenfor de 2.022 som vi har fått denne uken. Med andre ord har skjevfordelingen ført til 453 flere enkeltdoser i uke 23.

– Av tekniske årsaker, blant annet pakningsstørrelse, kan det oppstå mindre avvik i enkelte uker. Det er derfor Nordre Follo for eksempel mottar litt mindre enn teoretisk mengde tilsier i uke 23 (1,53 prosent) og litt mer enn teoretisk mengde i uke 24 (1,60 prosent). I løpet av perioden den geografiske prioriteringen gjelder for vil dette jevne seg ut til 45 prosent (1,56 prosent av totalen), forklarer Ivar W. Grosvold, seniorrådgiver i Vaksineforsyningen hos FHI.

SLIK VIRKER SKJEVFORDELING: Skjevfordelingen av vaksinedosene gjelder i syv uker fra uke 23 for Nordre Follo. I tabellen har FHI lagt ved tallene for uke 22, for å kunne sammenlikne tallene i uke 23 og 24 med tallene før skjevfordelingen startet. Tallene er basert på seks enkeltdoser per hetteglass av Pfizer-vaksinen og ti doser per hetteglass av Moderna-vaksinen.
SLIK VIRKER SKJEVFORDELING: Skjevfordelingen av vaksinedosene gjelder i syv uker fra uke 23 for Nordre Follo. I tabellen har FHI lagt ved tallene for uke 22, for å kunne sammenlikne tallene i uke 23 og 24 med tallene før skjevfordelingen startet. Tallene er basert på seks enkeltdoser per hetteglass av Pfizer-vaksinen og ti doser per hetteglass av Moderna-vaksinen.

Minst 2.022 førstedoser i uke 23

Denne uken (uke 23) får Nordre Follo mellom 3.570 og 4.065 enkeltdoser med vaksine, hvorav 2.022 til 2.259 doser til dose én.

Vaksinefordelingen vil da være slik:

* 345 hetteglass med Pfizer-vaksine, tilsvarende mellom 2.070 og 2.415 enkeltdoser, hvorav kun 87 hetteglass, tilsvarende mellom 522 og 609 enkeltdoser, skal gis som dose én.

* 150 hetteglass med Moderna-vaksine, tilsvarende mellom 1.500 og 1.650 enkeltdoser, som skal gis som dose én.

Minst 3.374 førstedoser neste uke

Neste uke (uke 24) får Nordre Follo 505 hetteglass med Pfizer-vaksinen (tilsvarende mellom 3.030 og 3.535 enkeltdoser) og 140 hetteglass med Moderna-vaksinen (tilsvarende mellom 1.400 og 1.540 enkeltdoser).

Til sammen vil vi få mellom 4.430 og 5.075 enkeltdoser med vaksine hvorav mesteparten av dosene (cirka 76 prosent eller 3.374 til 3.843 enkeltdoser) skal gis som første dose.

Vaksinefordelingen i uke 24 skal altså være slik:

* 329 hetteglass, tilsvarende 1.974 til 2.303 enkeltdoser, med Pfizer-vaksinen til dose én.

* 176 hetteglass, tilsvarende 1.056 til 1.232 enkeltdoser, med Pfizer-vaksinen til dose to.

* 140 hetteglass, tilsvarende 1.400 til 1.540 enkeltdoser, med Moderna-vaksinen til dose én.

Ti prosent til helsepersonell

Det er også slik at inntil 10 prosent av dosene kommunen får hver uke skal gis til prioritert helsepersonell, både i kommunale og private virksomheter.

For denne uken vil det være snakk om mellom 357 og 406 enkeltdoser.

Neste uke vil prioritert helsepersonell få mellom 443 og 507 enkeltdoser.

– Vi vaksinerer nå helsepersonell som vi tidligere har prioritert for vaksine, men som ennå ikke har fått tilbud av ulike årsaker. Tannleger som er registrert som prioritert helsepersonell skal nå ha fått time til vaksine. I tillegg vaksinerer vi ferievikarer som skal jobbe på sykehjem og hjemmesykepleie, sier Viksaas.

Sender SMS i kveld

Statistikken viser at det fortsatt er mange (13.341 av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år) som ikke har registrert seg for vaksinering gjennom Helseboka. Det gjelder spesielt de yngste gruppene.

For å nå alle som ikke har registrert seg ennå velger kommunen nå å sende SMS-melding til absolutt alle innbyggerne med en oppfordring om å registrere seg i Helseboka snarest mulig. Meldingen vil bli sendt i kveld.

Nedtrapping av doseintervall fra uke 23

Mandag denne uken besluttet regjeringen at doseintervall for koronavaksinasjon justeres fra 12 til 9 uker. Årsaken til endringen er å bidra til at flere blir vaksinert tidligere. Utvidelsen gjelder fra og med innbyggere i gruppe 8 (personer under 65 år uten underliggende sykdom) samt helsepersonell.

Endringen gjelder for alle som skal vaksinere seg i uke 23 og videre, og har også tilbakevirkendekraft fra uke 20, det vil si gjelder for alle som fikk dose én i uke 20, 21 og 22.

Ifølge FHI skulle endringen innføres umiddelbart. FHI har derfor bedt kommunene så langt det er praktisk mulig om å gjøre om avtaler som allerede er inngått med tilbakevirkende kraft fra uke 20.

– Vi ser på det nå, men har ikke funnet en løsning ennå. Denne endringen gjelder cirka 6.000 innbyggere i Nordre Follo. Det er mange hensyn å ta, sier Viksaas Biermann.

Det betyr at her lokalt vil endringen i doseintervallene tre i kraft for alle som vaksinerer seg fra uke 23.

Får du dose én denne uken, vil dose to bli satt ni uker senere. Blir det også endringer for de som fikk dose én i ukene 20-22, vil disse innbyggerne få ny time på sms.

Inviterer nå personer som er 53 år og eldre

I løpet av denne uken og neste uke vil til sammen 5.396 til 6.102 innbyggere bli innkalt til vaksinering med dose én.

Kommunen vaksinerer nå følgende grupper:

 • Personer i gruppe åtte (55-64 år). Hittil har 79 prosent av de totalt 7.255 innbyggere i denne gruppen fått dose én og totalt 20 prosent er fullvaksinert.
 • Personer i gruppe ni (45-54 år). Hittil har 22 prosent av de totalt 7.255 innbyggere i denne gruppen har fått dose én og totalt 10 prosent er fullvaksinert.

– Nå inviterer vi alle som er født i 1968 og noen som er født i 1969, og så går det årskull for årskull videre, med de eldste årskullene først, men tilfeldig innen det aktuelle årskullet. Vi har igjen noen i gruppe åtte denne uken (cirka 101 av de som har registrert seg i Helseboka), men vi kommer nesten gjennom gruppe ni til uken som kommer, sier Biermann.

Hun sier innbyggerne som tilhører de to ovennevnte gruppene vaksineres på kommunens vaksinestasjon på Ski Storsenter. De som får tilbud om vaksine blir kontaktet.

Etter at gruppe ni har fått første dose, vil kommunen sette i gang med vaksinering av de to nylig prioriterte gruppene, nemlig de unge voksne på 18 til 24 år og 40-åringene (40 til 44 år).

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune.
SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune.

Om vaksinering av gruppe ni

Oppegård Avis har fått mange henvendelser fra leserne som tilhører aldersgruppen ni (49-54 år). De lurer på når kommunen regner med å vaksinere denne gruppen ferdig med dose én.

Tabellen ovenfor viser at 22 prosent av de cirka 9.049 innbyggerne i gruppe ni har fått dose én, men foreløpig har kun 6.362 personer i denne aldersgruppen registrert seg i Helseboka.

Per i dag er det gitt 2.014 førstedoser til gruppe ni, som betyr at 4.348 av de som er registrert i Helseboka fortsatt venter på dose én.

I tillegg har kommunen 101 personer i gruppe åtte som har registrert seg i Helseboka og som fortsatt venter på dose én, men det er fortsatt mange i gruppe åtte som ikke har registrert seg i Helseboka.

Som nevnt ovenfor vil 5.396 til 6.102 innbyggere i gruppe åtte og ni får dose én i uke 23 og 24.

– Vi vaksinerer også en del helsepersonell (10 prosent av alle dosene), men de fleste i gruppe ni vil få tilbud om vaksine i løpet av uke 24, sier Biermann.

Skal studere i utlandet?

Oppegård Avis har også fått spørsmål om vaksinering av ungdommene som skal studere i utlandet fra august

"Vi har en datter på 19 år som skal studere i USA fra august. Vi regner med hun får sin første dose med vaksine om noen uker. FHI har nå sendt info til kommunene om at utenlandsstudenter skal få begge doser innen de reiser. Dette fordi de ikke kan komme hjem for å få siste dose i løpet av høsten. Hvor kan hun registrere seg som utenlandsstudent for å få dose 2 før hun reiser? Eller holder det å gi beskjed når hun får første dose?" skriver en av leserne.

– Vi skal prioritere fullvaksinering av studentene før de reiser til utlandet. Det holder med å kontakte kommunen via sentralbordet og melde inn data, så får de en sms med time for begge dosene, sier Biermann.

Trenger kun én dose

De som har hatt Covid-19 står ikke oppført i kommunens statistikk over de fullvaksinerte, og heller ikke i statistikken for vaksinerte med dose én.

– Det er fastlegene som har informasjon om dette og de rapporterer ikke til oss. Men har du hatt Covid-19, trenger du kun én dose for å bli regnet som fullvaksinert, sier Biermann.

Reserveliste-løsningen

Flere av leserne lurer også på hva som skjer med doser som er til overs, og hvordan kommunen kan sørge for at ingen av disse dosene blir kastet.

– Vi har gode rutiner for å sørge for at ingen av disse dosene blir kastet. Vi forholder oss til lister som er hentet fra Helseboka og lister over prioritert helsepersonell, sier Biermann.

– Er det mulig å melde seg på en liste for å bli ringt dersom noen ikke møter opp eller de får trukket opp flere vaksiner enn antatt den dagen, slik det praktiseres i blant annet Oslo?

– Nei, ikke ennå. Vi jobber med denne løsningen, men foreløpig har vi ikke behov for den. Folk har vært flinke til å møte opp og si ifra hvis de ikke kan møte opp til avtalt tid. Ved slike tilfeller plukker vi andre personer i den prioriterte aldersgruppen som står oppført på listen over de registrerte i Helseboka, sier Biermann.

Koronasertifikatet under testing frem mot fredag

Fredag 11. juni vil koronasertifikatet være klart til kontroll med QR-koder, avhengig av hva slags bruksområder som blir besluttet av regjeringen.

Den nye versjonen ligger ute allerede nå, slik at helsemyndighetene får testet at alt fungerer som det skal.

Alle som går inn på koronasertifikatet på Helsenorge vil fra i dag se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys og QR-koder for kontroll. Det er denne versjonen av koronasertifikatet som vil kunne tas i bruk for verifikasjon til det regjeringen beslutter det skal brukes til fra fredag 11. juni.

Det er ingen endringer i bruken av koronasertifikatet frem til førstkommende fredag. Reisende kan fortsatt vise frem den første siden i koronasertifikatet med opplysninger om man er vaksinert eller har hatt korona for å slippe karantenehotell, som beskrevet i pressemelding fra regjeringen 2. juni. Det nye i dag er at både vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått sykdom vises på samme side.

Sjekk egne opplysninger

Hvis koronasertifikatet er rødt, trykk på lenken «Hva gir et gyldig sertifikat?» for å se hva som kan være grunnen. En mulig grunn er for eksempel at du har tatt første vaksinedose for mindre enn tre uker siden.

Alle kan nå se på helsenorge.no/koronasertifikat hvordan det ser ut, og kontrollere at informasjonen er riktig. Hvis dere oppdager feil i opplysningene om vaksinasjon eller testresultat, ta kontakt med kommunen der vaksine eller test er tatt for å få rettet dette.

Powered by Labrador CMS