FORNØYD: Varaordfører og gruppeleder i Oppegård Høyre, Siv Kaspersen, kunne glad konstatere at stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) ønsket å åpne lommeboken for Oppegård-skolen
FORNØYD: Varaordfører og gruppeleder i Oppegård Høyre, Siv Kaspersen, kunne glad konstatere at stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) ønsket å åpne lommeboken for Oppegård-skolen

Får millionbeløp til skolene

Nå blir det mer penger til tidlig innsats og flere lærerstillinger

Publisert

Som følger av statsbudsjettet får Oppegård nå rundt 3,5 millioner kroner, hvorav rundt to millioner skal brukes til tidlig innsats og rundt 1,5 millioner kroner skal gå til to nye lærerstillinger.

– Vi må fange opp dem som kan falle utenfor i skolen tidligere. Dette passer nemlig veldig godt inn i en satsning vi allerede er i gang med, sier Kaspersen. Selv om Oppegård har en av landets beste skoleresultater, landets 6. beste, er vi opptatt av at de svakeste elevene får god nok oppfølging og sikres ferdigheter for å klare seg senere i livet, sier varaordfører og gruppeleder for Oppegård Høyre, Siv Kaspersen.

– Elever i norsk skole lærer ikke nok. Mange blir hengende etter tidlig i skoleløpet, og klarer aldri å ta inn igjen forspranget til klassekameratene. Resultatet er høyt frafall fra videregående skole. For mange blir det et permanent utenforskap. Derfor er innsats rettet mot småtrinnet et viktig satsning fremover, sier hun.

Dette skal pengene brukes til

FÅR FLERE STILLINGER: Noe av pengene som kommunen får skal brukes til flere lærerstillinger her ved Sofiemyrtoppen skole.
FÅR FLERE STILLINGER: Noe av pengene som kommunen får skal brukes til flere lærerstillinger her ved Sofiemyrtoppen skole.

Pengene skal investeres direkte inn i skolene, og hva pengene skal brukes til er allerede klart.

– Da budsjettet ble vedtatt sist desember gikk vi sammen med Krf og Frp inn for å øke lærertettheten med fem nye lærerstillinger, og to nye stillinger øremerket Sofiemyrtoppen skole vil komme godt med. Omkring en femtedel av alle norske elever går ut av skolen uten å kunne lese eller regne skikkelig. Derfor er et løft for tidlig innsats en viktige prioritering i regjeringens skolepolitikk, sier Kaspersen.

Flere får

Det er ikke bare i Oppegård at det gis penger til skolen.

– Satsingen på videreutdanning av lærere fortsetter, det bevilges penger til ny lærerutdanning, det blir flere realfagskommuner og det blir en storsatsing på tidlig innsats i skolen. For å ta det siste først, regjeringen foreslår å bruke 150 millioner kroner neste år på målrettede tiltak for mer tidlig innsats i skolen. Det gjør vi fordi altfor mange får den hjelpen de trenger altfor sent, sier Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) i utdannings- og forskningskomiteen.

– Med regjeringens satsing på tidlig innsats, skal de som henger etter, hjelpes så tidlig som mulig. I tillegg er det bra at regjeringen, sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, har innført et tilskudd til økt lærertetthet på første til fjerde trinn, som utgjør 836 millioner kroner i 2017. Dette utgjør over 1000 permanente lærerstillinger, sier han.