LOKAL MARKERING: Også i år vil Kolben bli lyssatt med oransje lys for å markere kampen mot vold mot kvinner.
LOKAL MARKERING: Også i år vil Kolben bli lyssatt med oransje lys for å markere kampen mot vold mot kvinner.

Lys-tradisjonen fortsetter

Kampen for å avskaffe vold mot kvinner er ikke vunnet. Nå markeres innsatsen med flere aktiviteter.

Publisert

I tidsrommet 25. november - 10. desember gjennomføres en 16-dagers kampanje i Norge, med ulike aktiviteter, for å sette søkelys på omfanget av vold mot kvinner. I denne perioden vil blant annet Kolben lyssettes oransje, slik den også har blitt tidligere. Nordre Follo kommune støtter arrangementet.

Viktig møte

Follo Soroptimistklubb arrangerer i samarbeid med Oppegård og Ski Sanitetsforening og Kvinnenettverket i Oppegård et møte om temaet. Det finner sted på tirsdag 29. november i Kolben klokken 19.00.

Program: «Vold i nære relasjoner – kjenner du tegnene?» v/ Anne Karusbakken, Teamleder ved Krise- og incestsenteret i Follo. «Trygge kvinner – forebygging av vold i nære relasjoner» v/Stine Torgersen, prosjektleder i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Vi håper mange vil delta på møtet og få økt kunnskap om dette temaet. Selv om det er kvinneorganisasjoner som er initiativtakere, er det ikke et arrangement kun for kvinner – menn er like berørt av vold i nære relasjoner, forteller Mona Wiger i en pressemelding.

Dystre tall

I samme pressemelding opplyses det også om at det fra 2000 – 2022 er 166 kvinner og 18 menn døde som følge av partnerdrap i Norge. Partnerdrap utgjør 33 % av begåtte drap. Vold i nære relasjoner er et stort problem, og kan kjennetegnes ved ulike adferdsmønster: intensitet – sjalusi – kontroll - isolasjon- kritikk- undertrykking - beskyldninger - sinne.

Programmet over tar sikte på å opplyse om hvordan man kan lese disse tegnene og bidra til å avverge vold, og i verste fall drap.

Powered by Labrador CMS