Pistolbanen på Kurud

PISTOLBANEN PÅ KURUD: Kommunen vil nå si opp leieavtalen, som ble inngått med Oppegård Skytterlag for 27 år siden. Kommunen krever nå gjennom en rettssak at skytterlaget rydder eiendommen og fraflytter umiddelbart, samt at de betaler Oppegårds kommunes saksomkostninger.
PISTOLBANEN PÅ KURUD: Kommunen vil nå si opp leieavtalen, som ble inngått med Oppegård Skytterlag for 27 år siden. Kommunen krever nå gjennom en rettssak at skytterlaget rydder eiendommen og fraflytter umiddelbart, samt at de betaler Oppegårds kommunes saksomkostninger.

Kommunen har stevnet skytterlaget for retten

Det er nå satt i gang en rettssak mot Oppegård Skytterlag.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at Oppegård kommune har engasjert et eksternt advokatfirma, Brækhus Advokatfirma, for å kunne si opp leieavtalen med Oppegård Skytterlag (OSL). Hittil nå har kommunen allerede betalt 350.000 kroner inkludert moms for den juridiske rådgivningen i saken, ifølge kommunalsjef Ellen Wibe.

Stevningen, satt opp av advokat Jan Esben Leborg i Brækhus Advokatfirma på vegne av Oppegård kommune, ble levert til Follo tingrett onsdag 24. april.

      Kurud skog

  • Eies av Oppegård kommune.
  • Eiendommen er på 442.954 kvadratmeter i areal hvorav rundt 50.000 kvadratmeter er regulert til skog og idrett, 175.000 kvadratmeter er regulert til jord og skog, cirka 4.000 kvadratmeter er regulert til p-plasser og 1000 kvadratmeter til felles avkjørsel, mens resten av eiendommen er uregulert.
  • Det var i fjor høst rådmann Lars Henrik Bøhler foreslo salg av kommunale eiendommer til 484 millioner kroner i 2019-2022.
  • Kurud-eiendom er med på denne listen som den største av de kommunale eiendommene som skal selges.
  • Salget er nødvendig for å kunne hente inntektene kommunen trenger i forbindelse med de store investeringene i løpet av planperioden 2019-2022.

Saken gjelder leie av grunn til en pistolskytebane i Kurud skog. Sistnevnte er den største av de kommunale eiendommene (442.954 kvadratmeter i areal) som kommunen er vedtatt å selge i forbindelse med de store investeringene i 2019-2022.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Må løse konflikten før salget av Kurud skog

Kommunen vil nå si opp leieavtalen, som ble inngått med Oppegård Skytterlag for 27 år siden.

Kommunen krever nå gjennom en rettssak at skytterlaget rydder eiendommen og fraflytter umiddelbart, samt at de betaler Oppegårds kommunes saksomkostninger.

Kommunalsjef Ellen Wibe bekrefter at eiendommen ikke kan selges før den rettslige konflikten er avklart.

– Eiendommens størrelse, regulering og et eventuelt fremtidig salg har ingenting med konflikten med skytterlaget å gjøre. Konflikten skyldes et vesentlig mislighold over lang tid av de forutsetninger som lå til grunn for leieavtalen mellom skytterlaget og kommunen. Kommunen kan ikke akseptere en ulovlig aktivitet som plager naboer og ødelegger friluftslivet, på noen eiendommer i kommunen, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

Hun sier at i tillegg til konflikten med OSL foreligger det flere begrensninger for bruken av den aktuelle eiendommen;

– Det er flere fredede kulturminner på den, den er innenfor 100-metersgrensen til Gjersjøen og Oppegård Jeger- og Fiskerforening har jaktrettigheter på arealet, sier Wibe.

Les også: – Skytekvelder uten kontroll må stoppes

– Dette er bare en påstand

Oppegård Avis har kontaktet Øivind Johnsen (58) fra Kolbotn, som har vært leder for det lokale skytterlaget i snart ti år. Ifølge ham har konflikten med Oppegård kommune pågått i hvert fall i to år.

– Kommunen har nå kommet med en påstand om at de ha gitt oss et tilbud om alternative løsninger/erstattning, men dette stemmer ikke. Dette tilbudet har vi også etterspurt hos den nye kjøperen av den kommunale eiendommen på Kurud, Kjell Arne Bratli, men han har ikke gitt oss noe konkret tilbud, verken skriftlig eller muntlig. Han kom med noen vage muntlige forslag, men ikke noe konkret, sier Johnsen.

Tilbud om innendørs pistolbane

– Skytterlaget har ikke fått et skriftlig tilbud av meg, men de har fått et muntlig tilbud om en innendørs pistolbane på 25 meter som jeg skulle bygge for dem på feltet, sier Kjell Arne Bratli.

Selv bor han på Kurud gård. For seks år siden kjøpte han også Gjersjøen golfbane AS.

Bratli bekrefter at han som den nærmeste naboen til Kurud skog, er interessert i å kjøpe den kommunale eiendommen på Kurud.

– Selvfølgelig vil jeg det. Denne eiendommen hadde opprinnelig tilhørt gården, sier han.

Les også: Oppegård Skytterlag får økonomisk støtte i kampen mot kommunen