Det er elektroentreprenørens egen funksjonstest før Vegtrafikksentralen kan ta over styringen av tunnelen som foregår i uke 8. Alle skilt, styringssystemer og tilkoblinger testes.

Stengetidspunkter: Mandag 19. februar - fredag 23. februar i tidsrommet 21.00 - 05.30 (siste stenging natt til lørdag 24. februar).

I mars 2018 skal rehabiliteringsarbeidene i Follotunnelen være helt ferdig.